Personalens erfarenheter av systematisk bedömning av sexuell riskutsatthet och ohälsa (SEXIT) på ungdomsmottagningen - en kvalitativ fokusgruppsstudie
Project number : 221971
Created by: Sofia Hammarström, 2016-11-07
Last revised by: Sofia Hammarström, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Healthcare professional’s experiences of using the SEXIT tool kit for the identification of patients at risk of sexual ill health, at the youth clinic - a qualitative focus group study.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND: Sexuellt risktagande och sexuell utsatthet kan leda till sexuell ohälsa i form av sexuellt överförbara infektioner, oplanerad graviditet och sexuellt våld. Den sexuella ohälsan är snedfördelad i ungdomspopulationen. Exempelvis visar en svensk studie att 10 procent av unga under en treårs period beräknas stå för ca 40 procent av det totala antalet klamydiainfektioner under samma period. Det är därför av stor vikt att identifiera särskilt riskutsatta och risktagande unga. En pilotstudie har visat att systematisk användning av samtalsverktyget SEXIT (SEXual health Identification Tool) på ungdomsmottagningar fungerar bra i klinisk praxis och säkerställer att viktiga frågor om sexuell ohälsa och risktagande ställs. Kunskap saknas dock om hur arbetssättet upplevs av personalen.

SYFTE: Att undersöka hur personal på ungdomsmottagning upplever användandet av SEXIT för att systematiskt identifiera sexuellt särskilt riskutsatta eller risktagande unga på ungdomsmottagningar.

METOD: Tre ungdomsmottagningar pilottestade SEXIT under en månad. Fokusgruppsintervjuer genomfördes med all personal. Materialet transkriberas och analyseras med kvalitativ metod.

FÖRVÄNTAT RESULTAT: Studien förväntas visa hur personalen upplever användandet av SEXIT för att systematiskt identifiera sexuellt särskilt riskutsatta/risktagande unga och kunna erbjuda vård och stöd. Vilka hindrande och underlättande faktorer upplever personalen och vilka förändringar bör göras inför en implementering i större skala.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Detta projekt(delarbete) ingår i det övergripande projektet med titeln "Identifiering av sexuellt risktagande eller utsatta unga- utveckling av Sexit, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar (Projektnummer i projektdatabasen FoU i VGR: 210051).

BAKGRUND: Sexuellt risktagande och sexuell utsatthet kan leda till sexuell ohälsa i form av sexuellt överförbara infektioner, oplanerad graviditet och sexuellt våld. Den sexuella ohälsan är snedfördelad i ungdomspopulationen. Exempelvis visar en svensk studie att 10 procent av unga under en treårs period beräknas stå för ca 40 procent av det totala antalet klamydiainfektioner under samma period. Det är därför av stor vikt att identifiera särskilt riskutsatta och risktagande unga. En pilotstudie har visat att systematisk användning av samtalsverktyget SEXIT (SEXual health Identification Tool) på ungdomsmottagningar fungerar bra i klinisk praxis och säkerställer att viktiga frågor om sexuell ohälsa och risktagande ställs. Kunskap saknas dock om hur arbetssättet upplevs av personalen.

SYFTE: Att undersöka hur personal på ungdomsmottagning upplever användandet av SEXIT för att systematiskt identifiera sexuellt särskilt riskutsatta eller risktagande unga på ungdomsmottagningar.

METOD: Tre ungdomsmottagningar pilottestade SEXIT under en månad. Fokusgruppsintervjuer genomfördes med all personal. Materialet transkriberas och analyseras med kvalitativ metod.

FÖRVÄNTAT RESULTAT: Studien förväntas visa hur personalen upplever användandet av SEXIT för att systematiskt identifiera sexuellt särskilt riskutsatta/risktagande unga och kunna erbjuda vård och stöd. Vilka hindrande och underlättande faktorer upplever personalen och vilka förändringar bör göras inför en implementering i större skala.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Safe Sex
Sexual behavior that prevents or reduces the spread of SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES or PREGNANCY.
Unsafe Sex
Sexual behaviors which are high-risk for contracting SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES or for producing PREGNANCY.
Sexually Transmitted Diseases
Diseases due to or propagated by sexual contact.
Mass Screening
Organized periodic procedures performed on large groups of people for the purpose of detecting disease.
Education, Professional
Formal education and training in preparation for the practice of a profession.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheter vårdgivarstöd - Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Närhälsan Sexualmedicinskt centrum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
SMC-Pilen
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M7 - Närhälsan Lidköping ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg
Gamlestadens Ungdomsmottagning
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M8 - Närhälsan Mölnlycke ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Karin Stenqvist
Specialisstläkare, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Tommy Pherson
Utvecklingsledare, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Tutor

Per Nilsen
Civilekonom, Handelshögskolan, Sthlm, Medicinska fakulteten, Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten
Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Malin Lindroth
Forskare, lektor, Hälsohögskolan

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (843361) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
235 000 SEK
Sofia Hammarström, Susann Frostholm, Jennie Elisson, Emma Svanholm, Tommy Pherson, et al.

2018, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar

FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige (851251) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
250 000 SEK
Sofia Hammarström, Angelica Arvidsson, Charlotte Jerkelund, Per Nilsen, Susanne Bernhardsson

2018, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och en arbetsmetod för ungdomsmottagningar

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (643461) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
237 000 SEK
Sofia Hammarström, Karin Stenqvist, Emma Svanholm, Susann Frostholm, Jennie Elisson, et al.

2016, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar

FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige (664621) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
250 000 SEK
Sofia Hammarström, Elin Ståhl Johansson, Rebecka Moding, Charlotte Jerkelund, Malin Lindroth, et al.

2016, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och en arbetsmetod för ungdomsmottagningar

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (573441) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
253 000 SEK
Sofia Hammarström, Peter Nolskog, Susann Frostholm, Emma Svanholm, Jennie Elisson, et al.

2015, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

https://www.srhr.se/kurssida/sexit

Personalens erfarenheter av systematisk bedömning av sexuell riskutsatthet och ohälsa (SEXIT) på ungdomsmottagningen - en kvalitativ fokusgruppsstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/221971