Användning och följsamhet vid spiral som preventivmedel hos ungdomar i Skaraborg
Project number : 222201
Created by: Jeanette Larsson, 2016-11-21
Last revised by: Jeanette Larsson, 2018-03-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Den kvantitativa studien går ut på att retrospektivt granska journaler 3 år tillbaka där man satt in en spiral på ungdomar mellan 15 och 25 år, hormon eller kopparspiral. Detta för att utvärdera följsamheten hos dessa ungdomar. Hur många spiraler tas ut i förtid och vad beror det på? Beror det på hormonella biverkningar eller att det trasslar med smärtor och/eller oregelbundna blödningar? Eller finns det någon annan orsak?

Det är numera populärt med långtidsverkande preventivmedel både från professionen men också från ungdomars egen önskan/mode, inte främst genom olika bloggar osv.
Hormonspiralen finns i två olika storlekar. Kopparspiralen finns inom Västra Götalandsregionen bara upphandlad i en storlek trots att det finns en mindre på marknaden.

Studien går ut på att se om ungdomar med ofta ett litet mindre mått inuti livmodern oftare får problem med skavsymtom såsom smärtor och/eller blödningsrubbningar pga av att spiralen är lite stor och spretig.

Det vore önskvärt med en mindre kopparspiral till de kvinnor som får ovanstående problem och som önskar ett hormonfritt och säkert preventivmedel med tanke på att vi har höga abortsiffror i Sverige.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Retrospektiv kvantitativ journalgranskningsstudie gällande spiralinsättningar under 3 år på ungdomsmottagningarna i Skaraborg för att extrahera huruvida följsamheten gällande spiraler hos ungdomar mellan 15-25 år ser ut.

Syftet är att kartlägga användning och följsamhet till spiral som preventivmedel i Skaraborg utifrån olika frågeställningar.

Data som insamlas från journaler 3 år tillbaka genom en diagnoskod på insättning av intrauterint inlägg granskas och uttagningsfrekvens kan härmed registreras.
Data matas in i Excel och statistisk analys kommer att ske med hjälp av SPSS.
Deskriptiv analys till resultatet och Chi 2 för jämflörelser mellan grupper kommer att redovisas.

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.
Intrauterine Devices
Contraceptive devices placed high in the uterine fundus with a string extending from the device through the cervical as into the vagina. (UMDNS, 1999)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M7 - Närhälsan Mariestad ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Paolina Weidinger
Apotekare, Med Lic, FoU-handledare, Närhälsan FoU primärvård

Användning och följsamhet vid spiral som preventivmedel hos ungdomar i Skaraborg, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/222201