Besökares erfarenheter av systematisk bedömning av sexuell riskutsatthet och ohälsa (SEXIT) på ungdomsmottagningen - en kvalitativ studie
Project number : 222331
Created by: Sofia Hammarström, 2016-11-28
Last revised by: Sofia Hammarström, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Youth clinic visitors’ experiences of systematic assessment of sexual ill-health and risk-taking (SEXIT) - a qualitative study.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND: Sexuellt risktagande och sexuell utsatthet kan leda till sexuell ohälsa i form av sexuellt överförbara infektioner, oplanerad graviditet och sexuellt våld. Den sexuella ohälsan är snedfördelad i ungdomspopulationen. En svensk studie visar att 10 procent av unga under en treårs period beräknas stå för ca 40 procent av det totala antalet klamydiafall under samma period. Abortstatistik från socialstyrelsen visar att 40 procent av alla som genomgår en abort har genomgått minst en abort tidigare. Tjugo procent av svenska ungdomar uppger erfarenhet av sex mot sin vilja. En pilotstudie har visat att systematisk användning av samtalsverktyget SEXIT (SEXual health Identification Tool) på ungdomsmottagningar fungerar bra i klinisk praxis och säkerställer att viktiga frågor om sexuell ohälsa och risktagande ställs. Kunskap saknas dock om hur arbetssättet upplevs av besökarna.

SYFTE: Att studera hur användningen av ett samtalsverktyg för att systematiskt identifiera sexuellt särskilt risktagande eller utsatta unga (SEXIT) upplevs av besökarna.

METOD: Tre ungdomsmottagningar pilottestade SEXIT under en månad. Individuella intervjuer genomfördes med 20 unga som besökt ungdomsmottagningarna under den här perioden. Materialet transkriberas och analyseras induktivt med kvalitativ innehållsanalys.

FÖRVÄNTAT RESULTAT: Studien förväntas resultera i kunskap om hur användningen av SEXIT upplevs av besökare på ungdomsmottagning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND: Sexuellt risktagande och sexuell utsatthet kan leda till sexuell ohälsa i form av sexuellt överförbara infektioner, oplanerad graviditet och sexuellt våld. Den sexuella ohälsan är snedfördelad i ungdomspopulationen. En svensk studie visar att 10 procent av unga under en treårs period beräknas stå för ca 40 procent av det totala antalet klamydiafall under samma period. Abortstatistik från socialstyrelsen visar att 40 procent av alla som genomgår en abort har genomgått minst en abort tidigare. Tjugo procent av svenska ungdomar uppger erfarenhet av sex mot sin vilja. En pilotstudie har visat att systematisk användning av samtalsverktyget SEXIT (SEXual health Identification Tool) på ungdomsmottagningar fungerar bra i klinisk praxis och säkerställer att viktiga frågor om sexuell ohälsa och risktagande ställs. Kunskap saknas dock om hur arbetssättet upplevs av besökarna.

SYFTE: Att studera hur användningen av ett samtalsverktyg för att systematiskt identifiera sexuellt särskilt risktagande eller utsatta unga (SEXIT) upplevs av besökarna.

METOD: Tre ungdomsmottagningar pilottestade SEXIT under en månad. Individuella intervjuer genomfördes med 20 unga som besökt ungdomsmottagningarna under den här perioden. Materialet transkriberas och analyseras induktivt med kvalitativ innehållsanalys.

FÖRVÄNTAT RESULTAT: Studien förväntas resultera i kunskap om hur användningen av SEXIT upplevs av besökare på ungdomsmottagning.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Multicenterstudie
checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pilot Projects
Small-scale tests of methods and procedures to be used on a larger scale if the pilot study demonstrates that these methods and procedures can work.
Sexual Behavior
Sexual activities of humans.
Sexually Transmitted Diseases
Diseases due to or propagated by sexual contact.
Reproductive Rights
Reproductive rights rest on the recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. They also include the right of all to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence.
Sexual Partners
Married or single individuals who share sexual relations.
Sex Offenses
Any violation of established legal or moral codes in respect to sexual behavior.
Reproductive Health Services
Health care services related to human REPRODUCTION and diseases of the reproductive system. Services are provided to both sexes and usually by physicians in the medical or the surgical specialities such as REPRODUCTIVE MEDICINE; ANDROLOGY; GYNECOLOGY; OBSTETRICS; and PERINATOLOGY.
Risk Assessment
The qualitative or quantitative estimation of the likelihood of adverse effects that may result from exposure to specified health hazards or from the absence of beneficial influences. (Last, Dictionary of Epidemiology, 1988)
Prostitution
The practice of indulging in sexual relations for money.
Adolescent Health Services
Organized services to provide health care to adolescents, ages ranging from 13 through 18 years.
Alcohol Drinking
Behaviors associated with the ingesting of alcoholic beverages, including social drinking.
Street Drugs
Drugs obtained and often manufactured illegally for the subjective effects they are said to produce. They are often distributed in urban areas, but are also available in suburban and rural areas, and tend to be grossly impure and may cause unexpected toxicity.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheter vårdgivarstöd - Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Närhälsan Sexualmedicinskt centrum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M7 - Närhälsan Lidköping ungdomsmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg - Östra Göteborg - Ungdomsmottagningen Gamlestaden
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Karin Stenqvist
Specialisstläkare, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Emma Svanholm
Enhetschef Närhälsan Sexualmedicinskt centrum, Närhälsan Sexualmedicinskt centrum
Jennie Elisson
Barnmorska, Närhälsan Mölnlycke ungdomsmottagning
Ellinor Frostholm
Barnmorska, Närhälsan Skara ungdomsmottagning

Tutor

Per Nilsen
Civilekonom, Handelshögskolan, Sthlm, Medicinska fakulteten, Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten
Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Malin Lindroth
Forskare, lektor, Hälsohögskolan

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (843361) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
235 000 SEK
Sofia Hammarström, Susann Frostholm, Jennie Elisson, Emma Svanholm, Tommy Pherson, et al.

2018, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar

FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige (851251) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
250 000 SEK
Sofia Hammarström, Angelica Arvidsson, Charlotte Jerkelund, Per Nilsen, Susanne Bernhardsson

2018, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och en arbetsmetod för ungdomsmottagningar

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (643461) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
237 000 SEK
Sofia Hammarström, Karin Stenqvist, Emma Svanholm, Susann Frostholm, Jennie Elisson, et al.

2016, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar

FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige (664621) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
250 000 SEK
Sofia Hammarström, Elin Ståhl Johansson, Rebecka Moding, Charlotte Jerkelund, Malin Lindroth, et al.

2016, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och en arbetsmetod för ungdomsmottagningar

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (573441) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
253 000 SEK
Sofia Hammarström, Peter Nolskog, Susann Frostholm, Emma Svanholm, Jennie Elisson, et al.

2015, Identifiering av unga sexuellt riskutsatta personer - utveckling av SEXIT, ett screeningverktyg och arbetsmetod för ungdomsmottagningar

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

https://www.srhr.se/kurssida/sexit

Besökares erfarenheter av systematisk bedömning av sexuell riskutsatthet och ohälsa (SEXIT) på ungdomsmottagningen - en kvalitativ studie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/222331