Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - Enkätstudie
Project number : 223581
Created by: Mats Dehlin, 2016-12-23
Last revised by: Mats Dehlin, 2019-03-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Gout and other chronic arthritis in western sweden health care region - a survey study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Genom denna enkätstudie önskar vi studera livskvalitet, egenrapporterad hälsa, attityder kring sjukdom och läkemedel, livsstilsfaktorer samt samsjuklighet hos patienter med gikt och andra artritsjukdomar (reumatoid artrit (RA), psoriasis artrit (PSA) och ankyloserande spondylit (AS)).

Områdesöversikt
Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen med en prevalens på 1-2 % i Europa och flera studier påvisar ökande förekomst. Omfattningen av gikt i Sverige är däremot okänd. Gikt har i registerstudier (inklusive våra egna preliminära resultat) visats vara associerat med ett flertal sjukdomar såsom njursjukdom, högt blodtryck, diabetes, och hjärt-kärlsjukdom, men också eventuellt skyddande mot neurologiska degenerativa sjukdomar såsom Alzheimer och Parkinson. De som drabbas av gikt har en ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom men också av andra orsaker.
Sjukdomsmekanismen bakom gikt är relativt väl utforskad och förklaras av både genetiska faktorer och miljöfaktorer.

Preliminära resultat
Det finns både bra akuta och förebyggande behandlingsalternativ för gikt. Dock har internationella studier, liksom våra preliminära resultat, visat att behandlingen av gikt uppvisar stora brister i uppföljning och måluppfyllelse. De preliminära resultaten av läkemedelsförskrivning från vår registerstudie visar att endast en minoritet (34 %) fick uratsänkande läkemedelsbehandling inom ett år efter diagnos och behandlingen ofta avbröts i förtid. Gamla, välbeprövade läkemedel tycks således underanvändas samtidigt som nya, dyra och potentiellt mycket lovande behandlingsmetoder introduceras.

Betydelse
Det är angeläget att öka kunskapen angående hur stora andelar i olika ålders- och könsstrata som har mer eller mindre svår sjukdom för att identifiera hur stor den egentliga underbehandlingen av sjukdomen är. Den kunskap som projektet genererar kan leda till bättre behandling av befintliga och framtida patientgrupper med gikt eller andra artritsjukdomar.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Genom denna enkätstudie önskar vi studera livskvalitet, egenrapporterad hälsa, attityder kring sjukdom och läkemedel, livsstilsfaktorer samt samsjuklighet hos patienter med gikt och andra artritsjukdomar (reumatoid artrit (RA), psoriasis artrit (PSA) och ankyloserande spondylit (AS)).

Områdesöversikt
Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen med en prevalens på 1-2 % i Europa och flera studier påvisar ökande förekomst. Omfattningen av gikt i Sverige är däremot okänd. Gikt har i registerstudier (inklusive våra egna preliminära resultat) visats vara associerat med ett flertal sjukdomar såsom njursjukdom, högt blodtryck, diabetes, och hjärt-kärlsjukdom, men också eventuellt skyddande mot neurologiska degenerativa sjukdomar såsom Alzheimer och Parkinson. De som drabbas av gikt har en ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom men också av andra orsaker.
Sjukdomsmekanismen bakom gikt är relativt väl utforskad och förklaras av både genetiska faktorer och miljöfaktorer.

Preliminära resultat
Det finns både bra akuta och förebyggande behandlingsalternativ för gikt. Dock har internationella studier, liksom våra preliminära resultat, visat att behandlingen av gikt uppvisar stora brister i uppföljning och måluppfyllelse. De preliminära resultaten av läkemedelsförskrivning från vår registerstudie visar att endast en minoritet (34 %) fick uratsänkande läkemedelsbehandling inom ett år efter diagnos och behandlingen ofta avbröts i förtid. Gamla, välbeprövade läkemedel tycks således underanvändas samtidigt som nya, dyra och potentiellt mycket lovande behandlingsmetoder introduceras.

Betydelse
Det är angeläget att öka kunskapen angående hur stora andelar i olika ålders- och könsstrata som har mer eller mindre svår sjukdom för att identifiera hur stor den egentliga underbehandlingen av sjukdomen är. Den kunskap som projektet genererar kan leda till bättre behandling av befintliga och framtida patientgrupper med gikt eller andra artritsjukdomar.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Arthritis, Gouty
Arthritis, especially of the great toe, as a result of gout. Acute gouty arthritis often is precipitated by trauma, infection, surgery, etc. The initial attacks are usually monoarticular but later attacks are often polyarticular.
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Reumatologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Kungälv - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Kusten Ytterby + Familjecentralen Fyren bvc workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Wästerläkarna AB - Wästerläkarna workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Lerum vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Partille vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Mölnlycke vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Olskroken vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Lennart Jacobsson
Överläkare & professor, Institutionen för medicin, Reumatologi
Ulrika Bergsten
FoU Handledare, Avdelningen för forskning och utveckling
Hussein Taha
ST-läkare, Närhälsan Olskroken vårdcentral (Göteborg)
Linn Josefsson
ST-läkare i allmänmedicin, Wästerläkarna
Anton Landgren
phD student/ST läkare, Västra Götalandsregionen, Närhälsan Krokslätt vårdcentral (Mölndal)
Karin Svensson
Överläkare, Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde M1

Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - Enkätstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/223581