Är ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?
Project number : 224251
Created by: Rebeka Arnljots, 2017-02-01
Last revised by: Rebeka Arnljots, 2018-03-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2011-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2018-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Ospecifika besvär som trötthet, oro och förvirring är vanligt bland vårdtagare på äldreboenden. Dessa besvär misstolkas ofta som urinvägsinfektion med onödig antibiotikaanvändning som följd. Därför är det viktigt att studera andra möjliga orsaker till dessa besvär. D-vitaminbrist kan vara kopplat till nedsatta kognitiva funktioner, vilket skulle kunna leda till ospecifika symtom. Idag vet man inte om det finns ett samband mellan D-vitaminbrist och de ospecifika symtom som ofta misstolkas som akut urinvägsinfektion.

Syfte
Studiens syfte är att undersöka om ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden är associerat med D-vitaminbrist.

Metod
Samtliga stationärt boende vårdtagare på äldreboendena i Borås Stad och Bollebygds kommun tillfrågas om deltagande i studien.
Ett blodprov avseende serumkoncentration av D-vitamin (25OHD) tas under vårvintern på samtliga vårdtagare som uppfyller inklusionskriterierna och som väljer att delta i studien. Samma dag registreras uppgifter om ålder och kön samt förekomst av ospecifika symtom och hur länge dessa symtom funnits. Följande symtom registreras: trötthet, oro, förvirring/oklarhet, agitation/ilska, falltendens och en beskrivning av att på annat sätt inte vara sig lik.
Andelen vårdtagare som har vart och ett av de ospecifika symtomen kommer att redovisas, samt hur länge dessa symtom funnits.
Beräkning kommer att ske för att se om ospecifika symtom som funnits sedan minst tre månader tillbaka är associerat med D-vitaminbrist (25OHD < 25 nmol/l).

Förväntat resultat
Studien förväntas kunna visa om de ospecifika symtom, som ofta misstolkas som urinvägsinfektion, är associerat med D-vitaminbrist. Om så är fallet ger detta uppslag till framtida behandlingsstudier. Om det inte finns något samband mellan D-vitaminbrist och ospecifika symtom är detta å andra sidan ett viktigt inslag i den pågående debatten kring D-vitamins roll vid olika tillstånd.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Ospecifika besvär som trötthet, oro och förvirring är vanligt bland vårdtagare på äldreboenden. Dessa besvär misstolkas ofta som urinvägsinfektion med onödig antibiotikaanvändning som följd. Därför är det viktigt att studera andra möjliga orsaker till dessa besvär. D-vitaminbrist kan vara kopplat till nedsatta kognitiva funktioner, vilket skulle kunna leda till ospecifika symtom. Idag vet man inte om det finns ett samband mellan D-vitaminbrist och de ospecifika symtom som ofta misstolkas som akut cystit.

Syfte
Studiens syfte är att undersöka om ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden är associerat med D-vitaminbrist.

Metod
Samtliga stationärt boende vårdtagare på äldreboendena i Borås Stad och Bollebygds kommun tillfrågas om deltagande i studien.
Ett blodprov avseende serumkoncentration av D-vitamin (25OHD) tas under vårvintern på samtliga vårdtagare som uppfyller inklusionskriterierna och som väljer att delta i studien. Samma dag registreras uppgifter om ålder och kön samt förekomst av ospecifika symtom och hur länge dessa symtom funnits. Följande symtom registreras: trötthet, oro, förvirring/oklarhet, agitation/ilska, falltendens och en beskrivning av att på annat sätt inte vara sig lik.
Andelen vårdtagare som har vart och ett av de ospecifika symtomen kommer att redovisas, samt hur länge dessa symtom funnits.
Beräkning kommer att ske för att se om ospecifika symtom som funnits sedan minst tre månader tillbaka är associerat med D-vitaminbrist (25OHD < 25 nmol/l).

Förväntat resultat
Studien förväntas kunna visa om de ospecifika symtom, som ofta misstolkas som urinvägsinfektion, är associerat med D-vitaminbrist. Om så är fallet ger detta uppslag till framtida behandlingsstudier. Om det inte finns något samband mellan D-vitaminbrist och ospecifika symtom är detta å andra sidan ett viktigt inslag i den pågående debatten kring D-vitamins roll vid olika tillstånd.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Vitamin D Deficiency
A nutritional condition produced by a deficiency of VITAMIN D in the diet, insufficient production of vitamin D in the skin, inadequate absorption of vitamin D from the diet, or abnormal conversion of vitamin D to its bioactive metabolites. It is manifested clinically as RICKETS in children and OSTEOMALACIA in adults. (From Cecil Textbook of Medicine, 19th ed, p1406)
Housing for the Elderly
Housing arrangements for the elderly or aged, intended to foster independent living. The housing may take the form of group homes or small apartments. It is available to the economically self-supporting but the concept includes housing for the elderly with some physical limitations. The concept should be differentiated from HOMES FOR THE AGED which is restricted to long-term geriatric facilities providing supervised medical and nursing services.
Frail Elderly
Older adults or aged individuals who are lacking in general strength and are unusually susceptible to disease or to other infirmity.
Confusion
A mental state characterized by bewilderment, emotional disturbance, lack of clear thinking, and perceptual disorientation.
Fatigue
The state of weariness following a period of exertion, mental or physical, characterized by a decreased capacity for work and reduced efficiency to respond to stimuli.
Anxiety
Feeling or emotion of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.
Anger
A strong emotional feeling of displeasure aroused by being interfered with, injured or threatened.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Heimdal vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Marie Elm
distriktssköterska, FoU Sjuhärad - Välfärd, Borås

Supervisor

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Jörgen Thorn
Leg. läkare, docent, Skaraborgs sjukhus - Förvaltningskontoret

Är ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/224251