Effekt av interventioner för att reducera utmattning hos läkare
Project number : 224351
Created by: Monica Ådin, 2017-02-09
Last revised by: Monica Ådin, 2019-10-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Effects of interventions to reduce physician burnout

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Utmattning är vanligt och ökande bland läkare i västvärlden. Utmattning kan leda till nedsatt produktivitet i vården, reducerad patientsäkerhet och ökad ohälsa hos läkare. Kärnsymtomet i utmattning är känslomässig utmattning. 

Syftet med denna litteraturstudie är undersöka det vetenskapliga underlaget för effekten av olika interventioner för att minska symtom relaterade till utmattning hos läkare, med speciellt fokus på skillnader mellan organisationsfokuserade och individfokuserade interventioner.

Två välkonstruerade metaanalyser visar delvis samstämmiga och delvis olika resultat. I West et al konkluderar man att både individfokuserade och organisationsfokuserade  interventioner kan ge kliniskt relevant reduktion av utmattning hos läkare. I Panagiotti et al drar man slutsatsen att organisationsfokuserade interventioner har signifikant större effekt än individfokuserade interventioner. Båda studier uppmuntrar till fortsatt forskning runt vilka specifika interventioner som är mest effektiva hos olika grupper av läkare och hos olika individer.  

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Utmattning är vanligt och ökande bland läkare i västvärlden. Utmattning kan leda till nedsatt produktivitet i vården, reducerad patientsäkerhet och ökad ohälsa hos läkare. Kärnsymtomet i utmattning är känslomässig utmattning. 

Syftet med denna litteraturstudie är undersöka det vetenskapliga underlaget för effekten av olika interventioner för att minska symtom relaterade till utmattning hos läkare, med speciellt fokus på skillnader mellan organisationsfokuserade och individfokuserade interventioner.

Två välkonstruerade metaanalyser visar delvis samstämmiga och delvis olika resultat. I West et al konkluderar man att både individfokuserade och organisationsfokuserade interventioner kan ge kliniskt relevant reduktion av utmattning hos läkare. I Panagiotti et al drar man slutsatsen att organisationsfokuserade interventioner har signifikant större effekt än individfokuserade interventioner. Båda studier uppmuntrar till fortsatt forskning runt vilka specifika interventioner som är mest effektiva hos olika grupper av läkare och hos olika individer. 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Burnout, Professional
An excessive stress reaction to one's occupational or professional environment. It is manifested by feelings of emotional and physical exhaustion coupled with a sense of frustration and failure.
Physicians
Individuals licensed to practice medicine.
Review
An article or book published after examination of published material on a subject. It may be comprehensive to various degrees and the time range of material scrutinized may be broad or narrow, but the reviews most often desired are reviews of the current literature. The textual material examined may be equally broad and can encompass, in medicine specifically, clinical material as well as experimental research or case reports. State-of-the-art reviews tend to address more current matters. A review of the literature must be differentiated from HISTORICAL ARTICLE on the same subject, but a review of historical literature is also within the scope of this publication type.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Strömstad - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Bohuslinden workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Anna Bergenheim
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Effekt av interventioner för att reducera utmattning hos läkare, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/224351