Behandling av burnout hos läkare
Project number : 224351
Created by: Monica Ådin, 2017-02-09
Last revised by: Monica Ådin, 2019-06-07
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Treatment for physician burnout

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Litteraturstudie där man undersöker kunskapsläget gällande behandling av burnout hos läkare. Vilka metoder används? Hur effektiva är de? 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Litteraturstudie där man undersöker kunskapsläget gällande behandling av burnout hos läkare. Vilka metoder används? Hur effektiva är de? 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Burnout, Professional
An excessive stress reaction to one's occupational or professional environment. It is manifested by feelings of emotional and physical exhaustion coupled with a sense of frustration and failure.
Physicians
Individuals licensed to practice medicine.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Strömstad - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Bohuslinden workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Anna Bergenheim
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Behandling av burnout hos läkare, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/224351