Incidens av depression hos patienter med typ 2 diabetes.
Project number : 225691
Created by: Ayad Ahmed, 2017-04-23
Last revised by: Ayad Ahmed, 2017-05-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Incidence of depression in patients with diabetes mellitus type 2.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Incidens av depression är signifikant högre bland patienter med typ 2 diabetes. Därför bör depression kunna anses en av komplikationer till typ 2 diabetes.

Syfte: Undersöka samt utvärdera förekomsten av depression hos patienter med typ 2 diabetes.

Metod: Sökningen gjordes i PubMed som databas med MeSH-termerna (depression AND diabetes mellitus) AND (prevalence OR incidence). Sökningen gav flera träffar och efter sållning och genomläsning av abstrakt, då kvarstod 8 mest relevanta artiklar.

Resultat: Litteraturgenomgången omfattade 172 677 deltagare från 8 kontrollerade studier (2 studier i Indien, 1 studie i Pakistan, 1 studie i Saudi Arabia, 1 studie i Canada, 1 studie i Zambia, 1 studie i Storbritannien och 1 i USA). Det övergripande resultatet visade att förekomsten av depression är högre bland typ 2-diabetiker jämfört med de icke-diabetikerna. Riskfaktorer till incidens av depression är kvinnor, äldre, högt BMI >30, lågt socioekonomiskt status, lång varaktighet av diabetes (4-20 år) och komplikationer till diabetes såsom diabetes fot, nervskada, ögonskada, njurskada till och med hjärtkärlsjukdom. Även ogifta, arbetslösa, invandrare och behandlingsbarhet!.

Konklusion: Högre incidens av depression bland patienter med typ 2 diabetes och då även finns det ett signifikant samband mellan depression och typ 2 diabetes. Det är nödvändigt för vårdpersonal framför allt läkarna och diabetessköterskor att vara uppmärksamma, riskmedvetna för och iaktta depressiva besvär hos patienter med typ 2 diabetes vid besöken till vårdcentraler. Tidig diagnos och effektiv behandling av depression medför bättre prognos hos patienter med typ 2 diabetes.

Nyckelord

Depression, diabetes mellitus type 2, prevalence och incidence.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Incidens av depression är signifikant högre bland patienter med typ 2 diabetes. Därför bör depression kunna anses en av komplikationer till typ 2 diabetes.

Syfte: Undersöka samt utvärdera förekomsten av depression hos patienter med typ 2 diabetes.

Metod: Sökningen gjordes i PubMed som databas med MeSH-termerna (depression AND diabetes mellitus) AND (prevalence OR incidence). Sökningen gav flera träffar och efter sållning och genomläsning av abstrakt, då kvarstod 8 mest relevanta artiklar.

Resultat: Litteraturgenomgången omfattade 172 677 deltagare från 8 kontrollerade studier (2 studier i Indien, 1 studie i Pakistan, 1 studie i Saudi Arabia, 1 studie i Canada, 1 studie i Zambia, 1 studie i Storbritannien och 1 i USA). Det övergripande resultatet visade att förekomsten av depression är högre bland typ 2-diabetiker jämfört med de icke-diabetikerna. Riskfaktorer till incidens av depression är kvinnor, äldre, högt BMI >30, lågt socioekonomiskt status, lång varaktighet av diabetes (4-20 år) och komplikationer till diabetes såsom diabetes fot, nervskada, ögonskada, njurskada till och med hjärtkärlsjukdom. Även ogifta, arbetslösa, invandrare och behandlingsbarhet!.

Konklusion: Högre incidens av depression bland patienter med typ 2 diabetes och då även finns det ett signifikant samband mellan depression och typ 2 diabetes. Det är nödvändigt för vårdpersonal framför allt läkarna och diabetessköterskor att vara uppmärksamma, riskmedvetna för och iaktta depressiva besvär hos patienter med typ 2 diabetes vid besöken till vårdcentraler. Tidig diagnos och effektiv behandling av depression medför bättre prognos hos patienter med typ 2 diabetes.

Nyckelord

Depression, diabetes mellitus type 2, prevalence och incidence.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Ninni Sernert
Professor, forskningsledare, NU-sjukvården lokala sjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper

Incidens av depression hos patienter med typ 2 diabetes., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/225691