Jämförelsen och precision av två CGM system för kontinuerlig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes
Project number : 226001
Created by: Arndís Finna Ólafsdóttir, 2017-04-28
Last revised by: Arndís Finna Ólafsdóttir, 2018-06-05 Verified: 2019-07-31
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The comparison and accuracy of two CGM system for continuous glucose monitoring for patients med type 1 diabetes

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kontinuerlig blodglukosmätning (CGM) och flash glukos mätare (FGM) är ett hjälpmedel som används för behandling av patienter med typ 1 diabetes. Genom en liten subcutan sensor får patienten information om aktuell skattad blodglukosnivå. Patienten kan då vidta lämpliga åtgärder avseende insulindosering, kolhydratintag, fysisk aktivitet samt larmas (enbart CGM) om lågt eller högt blodglukos föreligger. Flera hundra patienter behandlas med CGM och FGM i dag i VGR och behandlingen förväntas öka snabbt. Eftersom CGM och FGM är en sensor i underhuden, finns det en osäkerhet i skattningen av den verkliga blodglukosnivån. Om CGM/FGM visar felaktigt skattade blodglukosvärden är detta en påtaglig säkerhetsrisk då patienten kan ge för mycket eller lite insulin vilket kan leda till medvetslöshet eller på sikt ökade risker för organskador. Två projekt är publicerade avseende precisionen av två vanliga CGM samt metodarbete för studier av CGM,se nedan. Just nu är det 3 pågående projekt. 1.Precision FGM – FreeStyle Libre, utvärdering av precisionen för FreeStyle Libre hos individer med typ 1 diabetes. 50 patienter undersöks på två kliniker(NU-sjukvården och SU). Deltagarna kommer att använda FGM samt HemoCue kapillär mätare under två veckor och dokumentera sina FGM och HemoCue värden i en dagbok. 2.CGM/FGM-precision njursvikt, Var vi utvärderar precisionen av Två olika hjälpmedel hos individer med diabetes och nedsatt njurfunktion på två kliniker (NU-sjukvården och SU). Deltagarna kommer att använda FGM i 14 dagar, CGM i 7 dagar och HemoCue Kapillär mätare under hela tiden och dokumentera sina FGM,CGM och HemoCue värden i en dagbok. 3.CGM Blodglukosprofil hos individer med normal glukosbelastning, Då vi ofta använder CGM data i klinik och forskning är det viktigt att förstå vad normal blodglukos uppmätt med CGM är. För att uppnå bättre säkerhet inom kliniken ska vi undersöka individer utan diabetes och analysera deras insamla referensvärden både med öppen CGM och blindad CGM.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kontinuerlig blodglukosmätning (CGM) och flash glukos mätare (FGM) är ett hjälpmedel som används för behandling av patienter med typ 1 diabetes. Genom en liten subcutan sensor får patienten information om aktuell skattad blodglukosnivå. Patienten kan då vidta lämpliga åtgärder avseende insulindosering, kolhydratintag, fysisk aktivitet samt larmas (enbart CGM) om lågt eller högt blodglukos föreligger. Flera hundra patienter behandlas med CGM och FGM i dag i VGR och behandlingen förväntas öka snabbt. Eftersom CGM och FGM är en sensor i underhuden, finns det en osäkerhet i skattningen av den verkliga blodglukosnivån. Om CGM/FGM visar felaktigt skattade blodglukosvärden är detta en påtaglig säkerhetsrisk då patienten kan ge för mycket eller lite insulin vilket kan leda till medvetslöshet eller på sikt ökade risker för organskador. Två projekt är publicerade avseende precisionen av två vanliga CGM samt metodarbete för studier av CGM,se nedan. Just nu är det 3 pågående projekt. 1.Precision FGM – FreeStyle Libre, utvärdering av precisionen för FreeStyle Libre hos individer med typ 1 diabetes. 50 patienter undersöks på två kliniker(NU-sjukvården och SU). Deltagarna kommer att använda FGM samt HemoCue kapillär mätare under två veckor och dokumentera sina FGM och HemoCue värden i en dagbok. 2.CGM/FGM-precision njursvikt, Var vi utvärderar precisionen av Två olika hjälpmedel hos individer med diabetes och nedsatt njurfunktion på två kliniker (NU-sjukvården och SU). Deltagarna kommer att använda FGM i 14 dagar, CGM i 7 dagar och HemoCue Kapillär mätare under hela tiden och dokumentera sina FGM,CGM och HemoCue värden i en dagbok. 3.CGM Blodglukosprofil hos individer med normal glukosbelastning, Då vi ofta använder CGM data i klinik och forskning är det viktigt att förstå vad normal blodglukos uppmätt med CGM är. För att uppnå bättre säkerhet inom kliniken ska vi undersöka individer utan diabetes och analysera deras insamla referensvärden både med öppen CGM och blindad CGM.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus, Type 1
A subtype of DIABETES MELLITUS that is characterized by INSULIN deficiency. It is manifested by the sudden onset of severe HYPERGLYCEMIA, rapid progression to DIABETIC KETOACIDOSIS, and DEATH unless treated with insulin. The disease may occur at any age, but is most common in childhood or adolescence.
Blood Glucose
Glucose in blood.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

FoU - västragöatalands regionen

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården Uddevalla sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Forskningsenheten för Diabetes
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - Njurmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Dalaberg vårdcentral (Uddevalla) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Marcus Lind
Specialist i diabetologi och endokrinologi, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Jämförelsen och precision av två CGM system för kontinuerlig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/226001