Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom. - En randomiserad kontrollerad studie.
Project number : 227341
Created by: Lena Rindner, 2017-05-24
Last revised by: Lena Rindner, 2019-07-09
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2017-02-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-07-09
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning hos kvinnor "mitt i livet" och en vanlig orsak till besök i primärvården. Det är tydligt att kvinnor drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors fysiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna livsfas som ofta sammanfaller med klimakteriet genomgår kvinnan en hormonell omställning. Behandlingsmetoder till kvinnor om de fysiska, psykiska och urogenitala förändringar som sker under klimakteriet saknas samtidigt som efterfrågan på denna typ av information ökat.

Syftet med studien är att undersöka vilken effekt personcentrerat strukturerat stödjande samtal, individuellt eller i grupp i primärvården har på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt på vårdbehov hos kvinnor i åldern 45-60 år med stressrelaterade symtom.

Metoden utgörs av en randomiserad kontrollerad studie. Interventionen består av dels av 1) grupputbildning med fyra informationstillfällen, 2) Individuellt personcentrerat samtalsstöd omfattar fem sammankomster. Behandlingsmetoden innehåller information om biologiska och fysiologiska processer samt psykologiska, emotionella och sociala aspekter av livsfasen ”mitt-i-livet”, 3) Grupputbildning och Individuellt personcentrerat samtalsstöd eller 4) Kontrollgrupp. Ifyllande och uppföljning av intervention genom självadministrerade frågeformulär äger rum vid baseline samt sex och tolv månader efter avslutad behandling/utbildning.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning hos kvinnor "mitt i livet" och en vanlig orsak till besök i primärvården. Det är tydligt att kvinnor drabbas av långtidssjukskrivning och ohälsa i högre utsträckning än män. Kvinnors fysiska och psykiska ohälsa i Sverige visar en ökning i åldrarna 45-55 år. Under denna livsfas som ofta sammanfaller med klimakteriet genomgår kvinnan en hormonell omställning. Behandlingsmetoder till kvinnor om de fysiska, psykiska och urogenitala förändringar som sker under klimakteriet saknas samtidigt som efterfrågan på denna typ av information ökat.

Syftet med studien är att undersöka vilken effekt personcentrerat strukturerat stödjande samtal, individuellt eller i grupp i primärvården har på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt på vårdbehov hos kvinnor i åldern 45-60 år med stressrelaterade symtom.

Metoden utgörs av en randomiserad kontrollerad studie. Interventionen består av dels av 1) grupputbildning med fyra informationstillfällen, 2) Individuellt personcentrerat samtalsstöd omfattar fem sammankomster. Behandlingsmetoden innehåller information om biologiska och fysiologiska processer samt psykologiska, emotionella och sociala aspekter av livsfasen ”mitt-i-livet”, 3) Grupputbildning och Individuellt personcentrerat samtalsstöd eller 4) Kontrollgrupp. Ifyllande och uppföljning av intervention genom självadministrerade frågeformulär äger rum vid baseline samt sex och tolv månader efter avslutad behandling/utbildning.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Menopause
The last menstrual period. Permanent cessation of menses (MENSTRUATION) is usually defined after 6 to 12 months of AMENORRHEA in a woman over 45 years of age. In the United States, menopause generally occurs in women between 48 and 55 years of age.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Stress, Psychological
Stress wherein emotional factors predominate.
Depression
Depressive states usually of moderate intensity in contrast with major depression present in neurotic and psychotic disorders.
Sick Leave
An absence from work permitted because of illness or the number of days per year for which an employer agrees to pay employees who are sick. (Webster's New Collegiate Dictionary, 1981)
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Sleep Disorders
Conditions characterized by disturbances of usual sleep patterns or behaviors. Sleep disorders may be divided into three major categories: DYSSOMNIAS (i.e. disorders characterized by insomnia or hypersomnia), PARASOMNIAS (abnormal sleep behaviors), and sleep disorders secondary to medical or psychiatric disorders. (From Thorpy, Sleep Disorders Medicine, 1994, p187)
Cardiovascular Diseases
Pathological conditions involving the CARDIOVASCULAR SYSTEM including the HEART; the BLOOD VESSELS; or the PERICARDIUM.
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Hot Flashes
A sudden, temporary sensation of heat predominantly experienced by some women during MENOPAUSE. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)
Urogenital System
All the organs involved in reproduction and the formation and release of URINE. It includes the kidneys, ureters, BLADDER; URETHRA, and the organs of reproduction - ovaries, UTERUS; FALLOPIAN TUBES; VAGINA; and CLITORIS in women and the testes; SEMINAL VESICLES; PROSTATE; seminal ducts; and PENIS in men.
Sexuality
The sexual functions, activities, attitudes, and orientations of an individual. Sexuality, male or female, becomes evident at PUBERTY under the influence of gonadal steroids (TESTOSTERONE or ESTRADIOL), and social effects.
Mental Fatigue
Fatigue arising in consequence of mental effort.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Skene vårdcentral  workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Gunilla Strömme
Barnmorska, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Supervisor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Finansiering

Grants

Fou-rådet södra älvsborg (VGFOUSA-705331)
106 400 SEK (applied sum: 106 400 SEK)
Lena Rindner

2017, Lönekostnader till forskningssjuksköterskor och projektledare

SKL (finns inget diarienummer)
700 000 SEK (applied sum: 700 000 SEK)
Lena Rindner

2016, Lönekostnader, ersättning vid rekrytering av studiepatienter, annonskostnader.


Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom. - En randomiserad kontrollerad studie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/227341