Medicinska risker vid prestation under dehydrering, samt effekter av dehydrering på prestationsförmågan - en systematisk litteraturöversikt
Project number : 227751
Created by: Sofia Göthe, 2017-06-06
Last revised by: Sofia Göthe, 2018-03-03
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2017-06-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2018-10-30
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

How dehydration effects physical performance and the risks that follow.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Inom kampsport tävlar man idag uppdelat efter kön och viktklass. Orsaken är att man vill skapa förutsättningar för en så jämn kamp som möjligt, samt minska risken för skador. För att vinna fördelar mot sin motståndare ägnar sig en stor del av de aktiva åt att kringgå denna skyddande regel genom att framkalla vätskebrist inför match, för att på så sätt nå en lägre viktklass. Därefter försöker man fylla på vätska igen innan matchen går av stapeln. Detta är möjligt framför allt då invägning och match ofta tillåts ligga flera timmar, ibland upp till ett dygn isär. Att maxprestera under vätskebrist medför flera kända medicinska risker samt påverkan på prestationsförmågan. Dock verkar dessa negativa aspekter inte väga upp de vinster som en aktiv får genom att ta sig ner i en lägre viktklass. Det leder i sin tur till att medicinska risker tas trots att medvetenhet om dem finns. Syftet med studien är att genom en systematisk litteraturgenomgång fastställa forskningsläget gällande hur vätskebristen oc många gånger även saltrubbningen påverkar prestationsförmågan samt riskerna med att prestera under dehydrering. Vi vill utifrån resultatet avgöra om det finns anledning att argumentera för ändringar i tävlingsreglementet, för att på så sätt bättre skydda de aktiva mot de medicinska risker detta kryphål riskerar att medföra. Studien kommer att genomföras under perioden juni till december 2017 och beräknas kosta ca 90000 sek.  

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Inom kampsport tävlar man idag uppdelat efter kön och viktklass. Orsaken är att man vill skapa förutsättningar för en så jämn kamp som möjligt, samt minska risken för skador. För att vinna fördelar mot sin motståndare ägnar sig en stor del av de aktiva åt att kringgå denna skyddande regel genom snabb dehydrering inför match, för att på så sätt nå en lägre viktklass. Därefter försöker man rehydrera innan matchen går av stapeln. Detta är möjligt framför allt då invägning och match ofta tillåts ligga flera timmar, ibland upp till ett dygn isär. Att maxprestera under dehydrering medför flera kända medicinska risker samt påverkan på prestationsförmågan. Dock verkar dessa negativa aspekter inte väga upp de vinster som en aktiv får genom att ta sig ner i en lägre viktklass. Det leder i sin tur till att medicinska risker tas trots att medvetenhet om dem finns. Syftet med studien är att genom en systematisk litteraturgenomgång fastställa forskningsläget gällande hur dehydrering, och många gånger även elekrtolytrubbningar, påverkar prestationsförmågan samt riskerna med att prestera under dehydrering. Vi vill utifrån resultatet avgöra om det finns anledning att argumentera för ändringar i tävlingsreglementet, för att på så sätt bättre skydda de aktiva mot de medicinska risker detta kryphål riskerar att medföra. Studien kommer att genomföras under perioden juni till december 2017 och beräknas kosta ca 90000 sek.  

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Athletic Performance
Carrying out of specific physical routines or procedures by one who is trained or skilled in physical activity. Performance is influenced by a combination of physiological, psychological, and socio-cultural factors.
Dehydration
The condition that results from excessive loss of water from a living organism.
Weight Loss
Decrease in existing BODY WEIGHT.
Martial Arts
Activities in which participants learn self-defense mainly through the use of hand-to-hand combat. Judo involves throwing an opponent to the ground while karate (which includes kung fu and tae kwon do) involves kicking and punching an opponent.
Hyponatremia
Deficiency of sodium in the blood; salt depletion. (Dorland, 27th ed)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Praktikertjänst AB - Vårdcentralen Läkarhuset workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Josefine Rössberger
Spec i allmänmedicin, inom Västra Götalandsregionen

Medicinska risker vid prestation under dehydrering, samt effekter av dehydrering på prestationsförmågan - en systematisk litteraturöversikt, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/227751