IBS diagnostik inom Primärvård-En retrospektiv journalstudie
Project number : 227921
Created by: Mehak Noreen Khawaja, 2017-06-08
Last revised by: Mehak Noreen Khawaja, 2019-07-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2018-12-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-07-25
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Irritable bowel syndrom är en funktionell tarmsjukdom. För att diagnosen IBS ska kunna ställas krävs kroniska eller recidiverande symtom som inte kan förklaras av avvikelser i mag-tarmkanalen, samtidigt som patienten uppfyller Rom III-kriterierna. Sjukvårdens kostnader är höga för att ställa IBS diagnosen. Utan stödjande riktlinjer riskerar allmänläkare att under- eller överutreda. Om man följer dagens symtombaserade kriterier för IBS och efterfrågar alarmsymtom kan vi med god precision och säkerhet ställa IBS-diagnos utan att använda överdrivna utredningsresurser.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka följsamheten till de regionala medicinska riktlinjerna avseende utredning av IBS patienter på Närhälsan Högsbo vårdcentral samt om utredningar görs grundligt enligt VGR medicinska riktlinjer.

Metodik: Studien är utformad som en kvantitativ retrospektiv journalstudie. Retrospektiv journalgranskning skall göras av patienter i åldrar 18-50 som har fått IBS-diagnos under de senaste fyra åren. Riktlinjerna från VGR används som utgångspunkt för utredningen. Insamlad data kommer att analyseras med hjälp av deskriptiv statistik.

Förväntat resultat: Studien förväntas ge bättre underlag för att tolka på vilket nivå följs de reginonala medicinska riktlinjer och ge möjlighet till bättre kunskap kring IBS diagnostik inom primärvården. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Irritable bowel syndrom är en funktionell tarmsjukdom. För att diagnosen IBS ska kunna ställas krävs kroniska eller recidiverande symtom som inte kan förklaras av avvikelser i mag-tarmkanalen, samtidigt som patienten uppfyller Rom III-kriterierna. Sjukvårdens kostnader är höga för att ställa IBS diagnosen. Utan stödjande riktlinjer riskerar allmänläkare att under- eller överutreda. Om man följer dagens symtombaserade kriterier för IBS och efterfrågar alarmsymtom kan vi med god precision och säkerhet ställa IBS-diagnos utan att använda överdrivna utredningsresurser.

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka följsamheten till de regionala medicinska riktlinjerna avseende utredning av IBS patienter på Närhälsan Högsbo vårdcentral samt om utredningar görs grundligt enligt VGR medicinska riktlinjer.

Metodik: Studien är utformad som en kvantitativ retrospektiv journalstudie. Retrospektiv journalgranskning skall göras av patienter i åldrar 18-50 som har fått IBS-diagnos under de senaste fyra åren. Riktlinjerna från VGR används som utgångspunkt för utredningen. Insamlad data kommer att analyseras med hjälp av deskriptiv statistik.

Förväntat resultat: Studien förväntas ge bättre underlag för att tolka på vilket nivå följs de reginonala medicinska riktlinjer och ge möjlighet till bättre kunskap kring IBS diagnostik inom primärvården. 

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Irritable Bowel Syndrome
A disorder with chronic or recurrent colonic symptoms without a clearcut etiology. This condition is characterized by chronic or recurrent ABDOMINAL PAIN, bloating, MUCUS in FECES, and an erratic disturbance of DEFECATION.
Diagnosis
The determination of the nature of a disease or condition, or the distinguishing of one disease or condition from another. Assessment may be made through physical examination, laboratory tests, or the likes. Computerized programs may be used to enhance the decision-making process.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Högsbo vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Andrea Mikkelsen
Med dr, leg. Dietist, specialist folkhälsa/Barnhälsovård och födoämnesöverkänslighet/pediatrik, Närhälsan Mölnlycke barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Partille barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Närhälsan Partille barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

IBS diagnostik inom Primärvård-En retrospektiv journalstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/227921