Utredning, behandling och uppföljning av D-vitaminbrist hos vuxna patienter på Biskopsgården vårdcentral
Jämförelse med Regionala riktlinjer i VGR.

Project number : 228551
Created by: Sara Bahreini, 2017-06-18
Last revised by: Sara Bahreini, 2017-11-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: D-vitaminbrist är ett globalt folkhälsoproblem och har förknippats med ökad förekomst och svårighetsgrad av många sjukdomar. Nyttan av D-vitaminbristbehandling hos patienter med diagnostiserad brist anses vara relativt väl belagd för att motverka bristsymtom och utvecklande av vissa sjukdomar. Det finns dock kvar frågeställningar kring dosering vid behandling för att uppnå optimalnivå och kunskapsläget kring indikationer av utredning, behandling och uppföljning av D- vitaminbrist i primärvården.

Syfte: Syfte med denna studie är att kartlägga och utvärdera rutinen för utredning, behandling och uppföljning av patienterna med D-vitaminbrist på Biskopsgården vårdcentral i jämförelse med Regionala riktlinjer i VGR.
 

Material och metod: En retrospektiv studie av patienter med D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens på Biskopsgården vårdcentral under perioden 2016-01-01- 2016-12-30 som följdes upp senast 2017-04-30. Data extraheras via läsning av patientjournalerna. Totalt 79 patienter, över 18 år, 60 kvinnor och 19 män är med D-vitaminbrist eller D- vitamininsufficiens under ovannämnd period.

Antal patienter med verifierad D-vitaminbrist och D-vitamininsufficiens, symptom, riskfaktorer, utredningsvariabler, behandlingsindikationer, andel som har fått eller inte fått någon form av D-vitamintillskott samt behandling- och uppföljningstid kommer att analyseras och jämföras med regionala riktlinjer. Data kommer att presenteras med deskriptiv statistik.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: D-vitaminbrist är ett globalt folkhälsoproblem och har förknippats med ökad förekomst och svårighetsgrad av många sjukdomar. Nyttan av D-vitaminbristbehandling hos patienter med diagnostiserad brist anses vara relativt väl belagd för att motverka bristsymtom och utvecklande av vissa sjukdomar. Det finns dock kvar frågeställningar kring dosering vid behandling för att uppnå optimalnivå och kunskapsläget kring indikationer av utredning, behandling och uppföljning av D- vitaminbrist i primärvården.

Syfte: Syfte med denna studie är att kartlägga och utvärdera rutinen för utredning, behandling och uppföljning av patienterna med D-vitaminbrist på Biskopsgården vårdcentral i jämförelse med Regionala riktlinjer i VGR.
 

Material och metod: En retrospektiv studie av patienter med D-vitaminbrist eller D-vitamininsufficiens på Biskopsgården vårdcentral under perioden 2016-01-01- 2016-12-30 som följdes upp senast 2017-04-30. Data extraheras med hjälp av Medrave 4 och läsning av patientjournalerna. Totalt 79 patienter, över 18 år, 60 kvinnor och 19 män är med D-vitaminbrist eller D- vitamininsufficiens enligt diagnos kod ICD 10: E 55.9 och D 55.9 eller 25-OH-D under 50 nmol/L under ovannämnd period.

Antal patienter med verifierad D-vitaminbrist och D-vitamininsufficiens, symptom, riskfaktorer, utredningsvariabler, behandlingsindikationer, andel som har fått eller inte fått någon form av D-vitamintillskott samt behandling- och uppföljningstid kommer att analyseras och jämföras med regionala riktlinjer. Data kommer att presenteras med deskriptiv statistik.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Community Health Centers
Facilities which administer the delivery of health care services to people living in a community or neighborhood.
Vitamin D Deficiency
A nutritional condition produced by a deficiency of VITAMIN D in the diet, insufficient production of vitamin D in the skin, inadequate absorption of vitamin D from the diet, or abnormal conversion of vitamin D to its bioactive metabolites. It is manifested clinically as RICKETS in children and OSTEOMALACIA in adults. (From Cecil Textbook of Medicine, 19th ed, p1406)
Health Planning Guidelines
Recommendations for directing health planning functions and policies. These may be mandated by PL93-641 and issued by the Department of Health and Human Services for use by state and local planning agencies.
Case Management
A traditional term for all the activities which a physician or other health care professional normally performs to insure the coordination of the medical services required by a patient. It also, when used in connection with managed care, covers all the activities of evaluating the patient, planning treatment, referral, and follow-up so that care is continuous and comprehensive and payment for the care is obtained. (From Slee & Slee, Health Care Terms, 2nd ed)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Biskopsgården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gamal Abd El-Gawad
Specialist i allmänmedicin, Med Dr, inom Västra Götalandsregionen, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Utredning, behandling och uppföljning av D-vitaminbrist hos vuxna patienter på Biskopsgården vårdcentral
Jämförelse med Regionala riktlinjer i VGR., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/228551