Lipidsänkande behandling hos patienter med typ 2
diabetes - en retrospektiv studie på Gibraltargatans
vårdcentral
 
 

Project number : 229171
Created by: hamida ibrahimi, 2017-08-17
Last revised by: hamida ibrahimi, 2017-08-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Bakgrund: Patienter med diabetes typ 2 har ökat risk att utveckla

kardiovaskulär komplikationer jämfört med personer utan diabetes.Den

vanligaste dödsorsaken hos patienter med diabetes typ 2 är ischemisk

hjärtsjukdom. Behandling med statiner minskar risken betydlig. Det finns dock

ett stort antal patienter som inte når målet med lipidsänkande behandling.

Studier som undersöker varför det inte sker behövs.

Syftet med denna studie är att utvärdera om lipidbehandling vid typ 2 diabetes

på Gibraltargatan Närhälsan sker enligt socialstyrelsens rekommendationer och

att undersöka vilka faktorer påverkar följsamheten av riktlinjerna.

Metod: En retrospektiv studie av patienter med lipidrubbningar vid typ 2

diabetes som behandlades på Gibraltargatan VC under tiden 160101-161231.

Patienterna söks fram med hjälp journalprogrammet Med Rev 4. Personer

mellan 50-60 års ålder både med och utan farmakologisk lipidsänkande

behandling studeras via genomgång av journal. Om patienterna inte står på

statiner undersöks varför.

Nytta av projektet: Projektet förväntas ge möjlighet till förbättringar av

handläggningen och dokumentation avseende lipidbehandling hos diabetiker.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Bakgrund: Patienter med diabetes typ 2 har ökat risk att utveckla

kardiovaskulär komplikationer jämfört med personer utan diabetes.Den

vanligaste dödsorsaken hos patienter med diabetes typ 2 är ischemisk

hjärtsjukdom. Behandling med statiner minskar risken betydlig. Det finns dock

ett stort antal patienter som inte når målet med lipidsänkande behandling.

Studier som undersöker varför det inte sker behövs.

Syftet med denna studie är att utvärdera om lipidbehandling vid typ 2 diabetes

på Gibraltargatan Närhälsan sker enligt socialstyrelsens rekommendationer och

att undersöka vilka faktorer påverkar följsamheten av riktlinjerna.

Metod: En retrospektiv studie av patienter med lipidrubbningar vid typ 2

diabetes som behandlades på Gibraltargatan VC under tiden 160101-161231.

Patienterna söks fram med hjälp journalprogrammet Med Rev 4. Personer

mellan 50-60 års ålder både med och utan farmakologisk lipidsänkande

behandling studeras via genomgång av journal. Om patienterna inte står på

statiner undersöks varför.

Nytta av projektet: Projektet förväntas ge möjlighet till förbättringar av

handläggningen och dokumentation avseende lipidbehandling hos diabetiker.

Typ av projekt

Kvalitetssäkringsarbete

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Lipidsänkande behandling hos patienter med typ 2
diabetes - en retrospektiv studie på Gibraltargatans
vårdcentral
 
 , from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/229171