Kostnadsanalys av fysioterapeut led ortopedisk triage i primärvård
Project number : 235951
Created by: Karin Samsson, 2017-11-24
Last revised by: Karin Samsson, 2019-06-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Cost analysis of physiotherapist-led orthopaedic triage in primary care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Fysioterapeut-ledd ortopedisk triage är en vårdmodell som har införts i vissa länder för att möta det växande vårdbehovet för patienter med muskuloskeletala sjukdomar. Modellen bygger på att specialutbildade fysioterapeuter bedömer vårdbehov, samt hänvisar patienter till de mest lämpliga åtgärderna. För att implementera denna vårdmodell behövs ytterligare forskning.

SyfteSTRONG 

Att utvärdera kostnaderna för en randomiserad studie som jämförde fysioterapeut-ledd ortopedisk triage för patienter med muskuloskeletala sjukdomar jämfört med sedvanlig vård.

Metod

Data för studien har tidigare samlats in i en randomiserad kontrollerad studie (n=203) som jämförde fysioterapeut-ledd ortopedisk triage med sedvanlig vård. Kostnader kommer att beräknas utifrån två perspektiv; hälso- och sjukvård samt samhällsperspektiv. Analysen kommer att utföras som en kostnadseffektivitetsanalys (CEA) och en kost-utility analys (CUA).

Förväntade resultat

Med tanke på avsaknaden av studier som utvärderar kostnadseffektivitet i detta forskningsområde förväntas resultatet av denna randomiserade kontrollerade studie bidra med värdefull information avseende fysioterapeut-ledd ortopedisk triage och ge underlag för eventuell implementering.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Aim: To evaluate costs from a randomised trial comparing physiotherapist-led orthopaedic triage for patients with musculoskeletal disorders with standard practice.

Method: Data for this study in terms of management pathways, patient reported outcome regarding health-related quality of life (EuroQol-5D), pain-related disability (PDI) (measured at baseline, 3, 6 and 12 months) and sick-leave (for the 12 months following the assessment) has previously been collected in a randomised controlled trial (n=203) comparing physiotherapist-led orthopaedic triage with standard practice. Two viewpoints will be considered for costs; the health care perspective will be based on the health care costs alone. The societal perspective will address the broader cost issues of musculoskeletal disorders by totaling health care costs, patient costs and costs associated with loss of productivity (indirect costs). The economic evaluation will be developed in collaboration with a health-economist and will be carried out as a cost-effectiveness analysis (CEA) and cost-utility analysis (CUA) [54, 55]. Data from the EQ-5D will be used for analyzing quality adjusted life years (QUALYs). The study will be reported according to the Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS) statement [56].

Expected results: Considering the lack of studies investigating cost-effectiveness in this field of research the outcome of this randomised controlled trial with a relatively large sample size can provide valuable information regarding physiotherapist-led orthopaedic triage. This information is essential prior to implementing this model of care.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Musculoskeletal Diseases
Diseases of the muscles and their associated ligaments and other connective tissue and of the bones and cartilage viewed collectively.
Costs and Cost Analysis
Absolute, comparative, or differential costs pertaining to services, institutions, resources, etc., or the analysis and study of these costs.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Rehabilitering - Göteborg - Orthocenter Rehab Göteborg AB - Orthocenter Rehab AB workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Kostnadsanalys av fysioterapeut led ortopedisk triage i primärvård, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/235951