Könshormoner och kärlfunktion hos kvinnor
Project number : 237441
Created by: Kristin Ottarsdottir, 2017-12-07
Last revised by: Kristin Ottarsdottir, 2018-09-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Sex hormones and vascular function in women

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund och syfte: Könsskillnader i artärers elasticitet har observerats men det är oklart om och hur könshormoner påverkar dessa skillnader och hur de kan förutsäga minskningen av artärers elasticitet över tid. Syftet med denna prospektiva studie är att undersöka om det finns en koppling mellan förändringar i koncentrationer av könshormoner över tid och förändring av artärelasticitet hos kvinnor.

Metod: Prospektiva observationsstudier. Studiepopulation: Vara-Skövde-kohorten är en slumpmässigt utvald befolkningsgrupp mellan 30-74 år boende i två kommuner i sydvästra Sverige. Deltagarna undersöktes första gången mellan 2002-2005 och 2816 (antal män=1400) personer rekryterades i basundersökningen.  En uppföljning av 1327 representativa individer genomfördes mellan 2013 och 2014. Undersökningarna var desamma som vid baslinjen.  Undersökningar gällande vikt, höjd, midjemått och blodtryck utfördes och information om deltagarnas medicinska historia, läkemedelsanvändning och fysiska aktivitet erhölls. Blodprover togs, inklusive testosteron, östradiol, fastande glukos och lipidstatus, och diastolisk pulsvåg mättes vid handleden.

Flera olika statistiska metoder kommer att användas för att undersöka sambandet mellan testosteronkoncentrationer både vid basundersökningen och vid uppföljningen, och minskning av kärlelasticitet i små respektive stora artärer. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund och syfte: Könsskillnader i artärelasticitet har observerats men det är oklart om och hur könshormoner påverkar dessa skillnader och hur de kan förutsäga minskningen av artärelasticitet över tid. Syftet med denna prospektiva studie är att undersöka om det finns en koppling mellan förändringar i koncentrationer av könshormoner över tid och förändring av artärelasticitet hos kvinnor.

Metod: Prospektiva observationsstudier. Studiepopulation: Vara-Skövde-kohorten är en slumpmässigt utvald kohort mellan 30-74 år boende i två kommuner i sydvästra Sverige. Deltagarna undersöktes första gången mellan 2002-2005 och 2816 (M=1400) personer rekryterades i basundersökningen.  En uppföljning av 1327 representativa individer genomfördes mellan 2013 och 2014. Protokollet var detsamma som vid baslinjen.  Undersökningar gällande vikt, höjd, midjemått och blodtryck utfördes och information om deltagarnas medicinska historia, läkemedelsanvändning och fysiska aktivitet erhölls. Blodprover togs, inklusive testosteron, östradiol, fastande glukos och lipidstatus, och diastolisk pulsvåg mättes vid handleden.

Statistiska metoder: Linjära regressionsmodeller kommer att användas för att undersöka sambandet mellan testosteronkoncentrationer både vid basundersökningen och vid uppföljningen, och minskning av kärlelasticitet i små (SAEI) respektive stora (LAEI) artärer. Dessutom kommer general linear model (GLM) att användas för att undersöka om en större minskning av SAEI och LAEI uppträder i gruppen med lågt testosteron vid basundersökningen. Alla analyser utförs i IBM SPSS 24.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Peripheral Vascular Diseases
Pathological processes involving any one of the BLOOD VESSELS in the vasculature outside the HEART.
Arteriosclerosis
Thickening and loss of elasticity of the walls of ARTERIES of all sizes. There are many forms classified by the types of lesions and arteries involved, such as ATHEROSCLEROSIS with fatty lesions in the ARTERIAL INTIMA of medium and large muscular arteries.
Pulsatile Flow
Rhythmic, intermittent propagation of a fluid through a BLOOD VESSEL or piping system, in contrast to constant, smooth propagation, which produces laminar flow.
Testosterone
A potent androgenic steroid and major product secreted by the LEYDIG CELLS of the TESTIS. Its production is stimulated by LUTEINIZING HORMONE from the PITUITARY GLAND. In turn, testosterone exerts feedback control of the pituitary LH and FSH secretion. Depending on the tissues, testosterone can be further converted to DIHYDROTESTOSTERONE or ESTRADIOL.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)
Anna G. Nilsson
Överläkare, docent, Medicin, Sahlgrenska, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Ulf Lindblad
Professor emeritus/ distriktsläkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Enheten för Allmänmedicin

Tutor

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sahlgrenska akademin, Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin

Könshormoner och kärlfunktion hos kvinnor, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/237441