Fysisk aktivitet och förändring av testosteronkoncentration hos män
Project number : 237451
Created by: Kristin Ottarsdottir, 2017-12-07
Last revised by: Kristin Ottarsdottir, 2018-09-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Physical activity and longitudinal change in testosterone concentrations in men

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund och syfte: Experimentella studier i små studerade grupper har visat en omedelbar ökning av testosteron efter träning hos normalviktiga män. Det är emellertid oklart hur fysiska aktivitet påverkar förändring av testosteronkoncentrationer på lång sikt och om effekterna är likartade hos personer med fetma.
Syftet med denna prospektiva studie är att undersöka om fysisk aktivitet påverkar testosteronnivåerna hos svenska män och att undersöka om fetma påverkar dessa möjliga effekter.

Metod: Prospektiva observationsstudier. Studiepopulation: Vara-Skövde-kohorten är en slumpmässigt utvald kohort mellan 30-74 år boende i två kommuner i sydvästra Sverige. Deltagarna undersöktes första gången mellan 2002-2005 och 2816 (M=1400) personer rekryterades i basundersökningen. En uppföljning av 1327 representativa individer genomfördes mellan 2013 och 2014. Protokollet var detsamma som vid baslinjen. Undersökningar gällande vikt, höjd, midjemått och blodtryck utfördes och information om deltagarnas medicinska historia, läkemedelsanvändning och fysiska aktivitet erhölls. Blodprover togs, inklusive testosteron, östradiol, fastande glukos och lipidstatus, och diastolisk pulsvåg mättes vid handleden.

Statistiska metoder kommer att användas för att undersöka förändringen av testosteronkoncentrationerna över tid för olika nivåer av rapporterad fysisk aktivitet både vid basundersökningen och vid uppföljningsundersökningen. I en prospektiv design undersöker vi huruvida förändringen i testosteronkoncentrationen skiljer sig från de som rapporterar hög respektive de som rapporterar låg fritidsaktivitet. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund och syfte: Experimentella studier i små studiepopulationer  har visat en omedelbar ökning av testosteron efter träning hos normalviktiga män. Det är emellertid oklart hur fysiska aktivitet påverkar förändring av testosteronkoncentrationer på lång sikt och om effekterna är likartade hos personer med fetma.
Syftet med denna prospektiva studie är att undersöka om fysisk aktivitet påverkar testosteronnivåerna hos svenska män och att undersöka om fetma påverkar dessa möjliga effekter.

Metod: Prospektiva observationsstudier. Studiepopulation: Vara-Skövde-kohorten är en slumpmässigt utvald kohort mellan 30-74 år boende i två kommuner i sydvästra Sverige. Deltagarna undersöktes första gången mellan 2002-2005 och 2816 (M=1400) personer rekryterades i basundersökningen. En uppföljning av 1327 representativa individer genomfördes mellan 2013 och 2014. Protokollet var detsamma som vid baslinjen. Undersökningar gällande vikt, höjd, midjemått och blodtryck utfördes och information om deltagarnas medicinska historia, läkemedelsanvändning och fysiska aktivitet erhölls. Blodprover togs, inklusive testosteron, östradiol, fastande glukos och lipidstatus, och diastolisk pulsvåg mättes vid handleden.

Statistiska metoder: Förändringen av testosteronkoncentrationerna över tid kommer att undersökas med analyser av varians för olika nivåer av rapporterad fysisk aktivitet både vid basundersökningen och vid uppföljningsundersökningen. I en prospektiv design undersöker vi huruvida förändringen i testosteronkoncentrationen skiljer sig från de som rapporterar hög respektive de som rapporterar låg fritidsaktivitet. Ålder och komorbiditet kommer att betraktas som confounding factors. Stratifierad analys för deltagare med och utan fetma (BMI ≥30 kg / "m" ^ 2) kommer att beräknas för att undersöka huruvida sambandet mellan fysisk aktivitet och testosteronkoncentrationer är annorlunda hos personer med fetma jämfört med personer med normal vikt. Alla analyser beräknas i IBM SPSS 24.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Testosterone
A potent androgenic steroid and major product secreted by the LEYDIG CELLS of the TESTIS. Its production is stimulated by LUTEINIZING HORMONE from the PITUITARY GLAND. In turn, testosterone exerts feedback control of the pituitary LH and FSH secretion. Depending on the tissues, testosterone can be further converted to DIHYDROTESTOSTERONE or ESTRADIOL.
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sahlgrenska akademin, Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin

Fysisk aktivitet och förändring av testosteronkoncentration hos män, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/237451