Testosteron och förändring i vikt hos kvinnor och män - en prospektiv studie
Project number : 237471
Created by: Kristin Ottarsdottir, 2017-12-07
Last revised by: Kristin Ottarsdottir, 2018-09-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Testosterone and changes in body weight in men and women - a prospective study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det har observerats att fetma och låga koncentrationer av testosteron hos män är starkt relaterade. Men lite är känt om hur förändringar i vikt förändras av olika nivåer av könshormoner, och vice versa. I denna studie kommer vi att observera denna association könsspecifikt och vi kommer att jämföra förändringen i testosteronkoncentrationer hos individer som utvecklar övervikt respektive hos de som bibehåller sin vikt. 

Metod: Prospektiva observationsstudier. Studiepopulation: Vara-Skövde-kohorten är en slumpmässigt utvald kohort mellan 30-74 år boende i två kommuner i sydvästra Sverige. Deltagarna undersöktes första gången mellan 2002-2005 och 2816 (M=1400) personer rekryterades i basundersökningen. En uppföljning av 1327 representativa individer genomfördes mellan 2013 och 2014. Protokollet var detsamma som vid baslinjen. Undersökningar gällande vikt, höjd, midjemått och blodtryck utfördes och information om deltagarnas medicinska historia, läkemedelsanvändning och fysiska aktivitet erhölls. Blodprover togs, inklusive testosteron, östradiol, fastande glukos och lipidstatus, och diastolisk pulsvåg mättes vid handleden.

Statistiska metoder: Sambandet mellan testosteronkoncentrationer och fetma vid basundersökningen undersöks med linjär regressionsanalys. Logistisk regression kommer att användas för att undersöka risken för att utveckla fetma hos individer med lågt testosteron. General linear model kommer att användas för att undersöka variationen i testosteronkoncentration hos individer med normal vikt, övervikt och fetma för att undersöka huruvida associationen är linjär eller u-formad.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det har observerats att fetma och låga koncentrationer av testosteron hos män är starkt relaterade. Men lite är känt om hur förändringar i vikt förändras av olika nivåer av könshormoner, och vice versa. I denna studie kommer vi att observera denna association könsspecifikt och vi kommer att jämföra förändringen i testosteronkoncentrationer hos individer som utvecklar övervikt respektive hos de som bibehåller sin vikt. 

Metod: Prospektiva observationsstudier. Studiepopulation: Vara-Skövde-kohorten är en slumpmässigt utvald kohort mellan 30-74 år boende i två kommuner i sydvästra Sverige. Deltagarna undersöktes första gången mellan 2002-2005 och 2816 (M=1400) personer rekryterades i basundersökningen. En uppföljning av 1327 representativa individer genomfördes mellan 2013 och 2014. Protokollet var detsamma som vid baslinjen. Undersökningar gällande vikt, höjd, midjemått och blodtryck utfördes och information om deltagarnas medicinska historia, läkemedelsanvändning och fysiska aktivitet erhölls. Blodprover togs, inklusive testosteron, östradiol, fastande glukos och lipidstatus, och diastolisk pulsvåg mättes vid handleden.

Statistiska metoder: Sambandet mellan testosteronkoncentrationer och fetma vid basundersökningen undersöks med linjär regressionsanalys. Logistisk regression kommer att användas för att undersöka risken för att utveckla fetma hos individer med lågt testosteron. General linear model kommer att användas för att undersöka variationen i testosteronkoncentration hos individer med normal vikt, övervikt och fetma för att undersöka huruvida associationen är linjär eller u-formad.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Testosterone
A potent androgenic steroid and major product secreted by the LEYDIG CELLS of the TESTIS. Its production is stimulated by LUTEINIZING HORMONE from the PITUITARY GLAND. In turn, testosterone exerts feedback control of the pituitary LH and FSH secretion. Depending on the tissues, testosterone can be further converted to DIHYDROTESTOSTERONE or ESTRADIOL.
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Overweight
A status with BODY WEIGHT that is above certain standard of acceptable or desirable weight. In the scale of BODY MASS INDEX, overweight is defined as having a BMI of 25.0-29.9 kg/m2. Overweight may or may not be due to increases in body fat (ADIPOSE TISSUE), hence overweight does not equal "over fat".
Longitudinal Studies
Studies in which variables relating to an individual or group of individuals are assessed over a period of time.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)
Anna G. Nilsson
Överläkare, docent, Medicin, Sahlgrenska, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Ulf Lindblad
Professor emeritus/ distriktsläkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Enheten för Allmänmedicin

Tutor

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sahlgrenska akademin, Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin

Testosteron och förändring i vikt hos kvinnor och män - en prospektiv studie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/237471