Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie
Project number : 240491
Created by: Lena Bornhöft, 2017-12-28
Last revised by: Lena Bornhöft, 2019-06-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-06-28
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Does measuring handgrip strength affect level av physical activity for patients with diabetes type 2? A randomized controlled trial.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det rekommenderas att patienter med diabetes typ 2 håller sig fysiskt aktiva och det är känt att god muskulär styrka har positiv effekt på hälsan hos dessa patienter. Handgreppsstyrka har gott prognostiskt värde vad gäller många typer av allvarlig sjuklighet.

Syfte: Att undersöka om man kan öka fysisk aktivitetsnivå och påverka andra riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom hos patienter med diabetes typ 2 i positiv riktning genom att införa mätning av handgreppstyrka som tillägg till patienternas sedvanliga behandling i primärvård.

Metod: Patienter med diabetes typ 2 som går på hälsokontroller hos deltagande diabetessjuksköterskor randomiseras till intervention eller kontroll. I interventionsgruppen mäts handgreppstyrka vid inklusion och uppföljning som tillägg till sedvanlig omhändertagande. Kontrollgruppen fortsätter med sedvanligt omhändertagande vid inklusion och handgreppsstyrkan mäts vid uppföljande årskontroll. I båda grupper mäts fysisk aktivitet med samma självskattningsinstrument. Mätning av riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom utförs enligt sedvanliga rutiner.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det rekommenderas att patienter med diabetes typ 2 håller sig fysiskt aktiva och det är känt att god muskulär styrka har positiv effekt på hälsan hos dessa patienter. Handgreppsstyrka har gott prognostiskt värde vad gäller många typer av allvarlig sjuklighet.

Syfte: Att undersöka om man kan öka fysisk aktivitetsnivå och påverka andra riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom hos patienter med diabetes typ 2 i positiv riktning genom att införa mätning av handgreppstyrka som tillägg till patienternas sedvanliga behandling i primärvård.

Metod: Patienter med diabetes typ 2 som går på hälsokontroller hos deltagande diabetessjuksköterskor randomiseras till intervention eller kontroll. I interventionsgruppen mäts handgreppstyrka vid inklusion och uppföljning som tillägg till sedvanlig omhändertagande. Kontrollgruppen fortsätter med sedvanligt omhändertagande vid inklusion och handgreppsstyrkan mäts vid uppföljande årskontroll. I båda grupper mäts fysisk aktivitet med samma självskattningsinstrument. Mätning av riskfaktorer för hjärt-/kärlsjukdom utförs enligt sedvanliga rutiner.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.
Hand Strength
Force exerted when gripping or grasping.
Human Activities
Activities performed by humans.
Physical Education and Training
Instructional programs in the care and development of the body, often in schools. The concept does not include prescribed exercises, which is EXERCISE THERAPY.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Torslanda rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R10 - Närhälsan Gibraltar rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Monica Joelsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Ingela Käll
Legitimerad sjukgymnast, Närhälsan Stenungsund vårdcentral
Maria Dottori
Projektkoordinator/Leg Sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Anna Grimby Ekman
Epidemiolog, biostatisitker, forskare, Institutionen för medicin

Supervisor

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (VGFOUREG-751161)
154 000 SEK (applied sum: 203 600 SEK)
Lena Bornhöft

2017, Lön till medverkande forskare, utrustning för att mäta handgreppsstyrka samt ersättning till deltagande vårdcentraler.


Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/240491