MEMO-Study: Effekter av Metformin behandling i tarmflora hos patienter med typ 2 diabetes
Project number : 241301
Created by: Bledar Daka, 2018-01-10
Last revised by: Bledar Daka, 2019-04-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Adverse gut effects following metformin and gut microbiota. MEMO-Study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Behandlingen med Metformin är förstavalsbehandling hos patienter med typ 2 diabetes. Upp till 30% av individer som behandlas med Metformin får biverkningar med ändrade avföringsvanor ofta i form av diarreér. Dessutom är Metformin effektiv att som en blodsocker sänkande medicine om den tas via munnen och inte när den injiceras. Vi misstänker en så kallad interaktion av Metformin med bakteriefloran i mag-tarmkanalen som leder till ökad känslighet för insulin d v s insulinet som produceras i kroppen fungerar bättre. Vår uppfattning är att det kunskap som finns i ämnet är begränsad och att studien kommer att ge nya insikter om betydelsen av tarmflora vad gäller socker omsättningen i kroppen samt en bättre förståelse om varför så många patienter drabbas av tarmrelaterade biverkningar vid start av behandling med Metformin.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

The increase in the prevalence of obesity has an unbroken trend in the last decades and is expected to continue in the coming years(1). The diabetes prevalence has followed the same trend and have been increasing worldwide(2). There is robust evidence that metformin lowers plasma glucose preventing T2DM and increasing insulin sensitivity(3). All these effects have a crucial impact on the developing CVD complications related to diabetes and hyperglycemia making metformin the first line-therapy on T2D (4). An interaction between metformin and gastrointestinal tract is supported by findings that the intravenous metformin has reduced effects on lowering glucose levels when compared with the oral use(5).

A common adverse effect of metformin is diarrhea that can lead to the abruption of the therapy. Taken together these findings suggest a pivotal effect of the gastrointestinal tract on glucose homeostasis. There is a growing knowledge on the effects of different intestinal microbiota in the insulin resistance and the risk of developing diabetes(6). Whether metformin actions are related or not to the change on microbiota is still unknown(5).

The main aim of the study is therefore to investigate the changes in the microbiota during metformin therapy on a nested case-control cohort study design and moreover to investigate whether the adverse effects of metformin are associated with specific changes in gastrointestinal microbiota.

The study design is a nested case-cohort study. We plan to include 600 patients newly diagnosed type 2 diabetes patients who are who are planning to start the treatment with metformin. The cohort will be analysed at base line before starting the metformin-therapy and than after 2 and 4 months in order to define the changes in gastrointestinal microbiota. Cases are defined as patients suffering gastrointestinal side effects and for every case 2 controls matched for age and sex will be defined within the group not suffering GI-symptoms.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.
Metformin
A biguanide hypoglycemic agent used in the treatment of non-insulin-dependent diabetes mellitus not responding to dietary modification. Metformin improves glycemic control by improving insulin sensitivity and decreasing intestinal absorption of glucose. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p289)
Gastrointestinal Tract
Generally refers to the digestive structures stretching from the MOUTH to ANUS, but does not include the accessory glandular organs (LIVER; BILIARY TRACT; PANCREAS).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Övrigt - Västra Götalandsregionens UtvecklingsCentrum workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2008 - 2014]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt

Coworker

Fredrik Bäckhed
PhD, Föreståndare, Institutionen för medicin
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)
Ulf Lindblad
Professor emeritus/ distriktsläkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Enheten för Allmänmedicin

MEMO-Study: Effekter av Metformin behandling i tarmflora hos patienter med typ 2 diabetes, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/241301