Suicid och suicidala patienter inom primärvårdsrehabilitering
- En undersökning av fysioterapeuters erfarenheter

Project number : 243671
Created by: Åse Lundin, 2018-02-13
Last revised by: Åse Lundin, 2019-06-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2017-11-07
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-05-31
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Suicide and suicidal patients in primary health care rehabilitation - an exploration of physical therapists' experiences

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Självmord, ofta benämnt suicid inom hälso- och sjukvården, är idag en av världens vanligaste dödsorsaker. Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] avlider cirka 800 000 individer i suicid varje år internationellt och i Sverige är enligt Socialstyrelsen denna siffra 1500 individer årligen. Detta gör suicid till en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Det finns en brist på forskning vad gäller mötet av patienter med suicidalt beteende inom primärvård och framförallt inom rehabilitering i primärvård. Det har påvisats en ökad risk för suicidala handlingar hos individer som lider av psykiska samt fysiska funktionshinder. Vad gäller det senare framförallt hos patienter med multipel skleros, ryggmärgsskador, förvärvad hjärnskada samt hos patienter med kronisk smärtproblematik.

Syfte:

Syftet med projektet är att undersöka fysioterapeuters erfarenheter samt upplevda kompetens kring suicid och suicidala patienter relaterat till arbete inom primärvårdsrehabilitering.

Metod:

Studien kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie. Datainsamling har skett och 13 fysioterapeuter inom Närhälsan Rehab område R3 och R10 har intervjuats. Insamlade data kommer att analyseras enligt kvalitativ innehållsanalys.

Förväntat resultat:

Studien hoppas kunna ge ökad kunskap kring fysioterapeuters erfarenheter av att möta patienter med suicidalt beteende i primärvårdsrehabilitering.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Självmord, suicid, är idag en av världens vanligaste dödsorsaker. Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] avlider cirka 800 000 individer varje år internationellt. I Sverige avlider enligt Socialstyrelsens dödsregister varje år drygt 1500 individer, under 2015 avled 1092 män och 462 kvinnor i suicid, vilket innebär totalt 1554 individer. Detta gör suicid till en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och så även hos våra grannländer.

Det finns en brist på forskning vad gäller mötet av suicidala patienter inom primärvård och framförallt rehabilitering i primärvård. De studier som funnits har visat att personal som arbetar inom rehabilitering upplevde att de inte hade tillräcklig utbildning inom suicid, samt att de ansåg sig vara i behov av kunskapslyft kring att bemöta suicidala patienter. Inom primärvårdsrehabilitering bör ämnet suicid och dess prevention vara en fråga av stor vikt, då de prediktorer som bidrar till att öka risken för en individ att begå suicidala handlingar är vanliga i patientgruppen som söker primärvård. Det har påvisats en ökad risk att begå försök till eller fullbordat suicid hos individer som lider av psykiska samt fysiska funktionshinder, vad gäller det senare framförallt hos patienter med multipel skleros, ryggmärgsskador, förvärvad hjärnskada samt hos patienter med kronisk smärtproblematik.

Syftet med projektet är att undersöka fysioterapeuters erfarenheter samt upplevd kompetens kring suicid och suicidala patienter relaterat till arbete inom primärvårdsrehabilitering. Detta kommer att genomföras som en kvalitativ intervjustudie, där 10-15 fysioterapeuter inom Närhälsan Rehab område R3 samt R10  kommer att rekryteras och intervjuas. Insamlad data kommer att analyseras enligt kvalitativ innehållsanalys.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Suicide
The act of killing oneself.
Suicide, Attempted
The unsuccessful attempt to kill oneself.
Attitude of Health Personnel
Attitudes of personnel toward their patients, other professionals, toward the medical care system, etc.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Master


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Eriksberg rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Uddevalla rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Anna Bergenheim
Leg. Sjukgymnast, FoU-strateg, Närhälsan Uddevalla rehabmottagning, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sektionen för hälsa och rehabilitering

Suicid och suicidala patienter inom primärvårdsrehabilitering
- En undersökning av fysioterapeuters erfarenheter, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/243671