Kartläggning av patienter med hypotyreos på Närhälsan Guldvingen vårdcentral år 2017
Project number : 245441
Created by: Jelall Suleiman, 2018-03-15
Last revised by: Jelall Suleiman, 2019-05-18
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2018-03-15
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-12-01
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Bakgrund

Underfunktion i sköldkörteln är den vanligaste tyroideasjukdomen och har en prevalens på cirka fyra procent i den svenska befolkningen. Sjukdomen är fem till tio gånger vanligare hos kvinnor. Sköldkörteln styr kroppens ämnesomsättning via hormoner tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), den styrs i sin tur från hypofysen i hjärnan via tyreoideastimulerande hormon (TSH). Orsakar till underfunktion kan bero på sköldkörteln eller hjärnan. Den vanligaste orsaker till underfunktion i sköldkörteln hos kvinnor i Sverige är autoimmun tyreoidit (antikroppar som attackerar sköldkörteln). Jodbrist är den största orsaken till underfunktion i världen. Diagnos till underfunktion av sköldkörteln är klinisk med stöd av laboratorieprover TSH, T3 och T4. Behandling av underfunktion sker i första hand i primärvården. Målet med behandlingen är symptomfrihet och normala labprover. Rekommendationerna i Sverige är att använda syntetiskt framställt T4 hormon, tyroxin. Svår obehandlad hypotyreos kan leda till hjärtsvikt, psykos, koma samt myxödem. Vid överbehandling finns dock risk att patienten drabbas av benskörhet eller förmaksflimmer, särskilt hos äldre samt patienter med hjärtkärlsjukdomar.

Syfte

Syftet med studien är att kartlägga handläggningen av patienter vid Närhälsan Guldvingen Vårdcentral (GVC) med diagnosen hypotyreos (underfunktion av sköldkörtel) framför allt behandlingen och uppföljningen för att förbättra behandlingen av dessa patienter.

Method

Studien var en retrospektiv journalstudie vilken utfördes genom journalgranskning under år 2017 av patienter vid (GVC) i Lidköping. Alla patienter som var 18 år och äldre och som hade sökt vård mellan 1 januari 2017 till och med 30 juni 2017 och fått diagnosen ospecificerad hypotyreos (E03.9) eller fått levotyroxin förskrivet plockades ut ur vårdcentralsjournalen av Asynja VISPH.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

Bakgrund

Hypotyreos är den vanligaste tyroideasjukdomen och har en prevalens på cirka fyra procent i den svenska befolkningen. Sjukdomen är fem till tio gånger vanligare hos kvinnor. Sköldkörteln styr kroppens ämnesomsättning via tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3), den styrs i sin tur från hypofysen via tyreoideastimulerande hormon (TSH). Orsakar till underfunktion kan bero på sköldkörteln eller hjärnan. Den vanligaste orsaker till underfunktion i sköldkörteln hos kvinnor i Sverige är autoimmun tyreoidit (Hashimotos tyreoidit). Jodbrist är den största orsaken till hypotyreos i världen. Diagnos av hypotyreos är klinisk med stöd av laboratorieprover TSH, T3 och T4. Behandling av primär hypotyreos sker i första hand i primärvården. Målet med behandlingen är symptomfrihet och normala labprover. Rekommendationerna i Sverige är att använda syntetiskt framställt T4 hormon, tyroxin. Svår obehandlad hypotyreos kan leda till hjärtsvikt, psykos, koma samt myxödem. Vid överbehandling finns dock risk att patienten drabbas av osteoporos eller förmaksflimmer, särskilt hos äldre samt patienter med hjärtkärlsjukdomar.

Syfte

Syftet med studien är att kartlägga handläggningen av patienter vid Närhälsan Guldvingen Vårdcentral (GVC) med diagnosen hypotyreos framför allt behandlingen och uppföljningen för att förbättra behandlingen av dessa patienter.

Method

Studien var en retrospektiv journalstudie vilken utfördes genom journalgranskning under år 2017 av patienter vid (GVC) i Lidköping. Alla patienter som var 18 år och äldre och som hade sökt vård mellan 1 januari 2017 till och med 30 juni 2017 och fått diagnosen ospecificerad hypotyreos (E03.9) eller fått levotyroxin förskrivet plockades ut ur vårdcentralsjournalen av Asynja VISPH.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Hypothyroidism
A syndrome that results from abnormally low secretion of THYROID HORMONES from the THYROID GLAND, leading to a decrease in BASAL METABOLIC RATE. In its most severe form, there is accumulation of MUCOPOLYSACCHARIDES in the SKIN and EDEMA, known as MYXEDEMA.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V8 - Närhälsan Guldvingen vårdcentral (Lidköping) - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Sofia Dalemo
Distriktsläkare, Med dr, Närhälsan Guldvingen vårdcentral (Lidköping), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg

Kartläggning av patienter med hypotyreos på Närhälsan Guldvingen vårdcentral år 2017, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/245441