ALICE - kvalitativ substudie kring upplevelsen av att delta i en randomiserad klinisk prövning vid influensa
Project number : 245991
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2018-03-25
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2019-06-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det behövs mer kunskap kring patienters och läkares erfarenheter och upplevelser av processen kring samtycke och inklusion i randomiserade kliniska prövningar när patienten samtidigt är akut sjuk i en infektionssjukdom.

Syfte: Att ta reda på patienters upplevelse av att, samtidigt som de har feber och ett påverkat allmäntillstånd, behöva läsa skriftlig patientinformation och skriftligen samtycka till att delta i en randomiserad klinisk prövning. Att ta reda på inkluderande läkares upplevelse av att hinna med att informera patienter, fylla i en case report form, randomisera patienter och hantera studieläkemedel under den hektiska influensasäsongen.

Svenska delen av den internationella influensastudien ALIC 4E deltar i denna kvalitativa substudie tillsammans med Storbritannien och Belgien. Semistrukturerade intervjuer av patienter som deltagit i ALIC 4E-studien har utförts liksom av läkare som arbetat med att inkluderad patienter i denna kliniska prövning. Analys pågår. 

Utifrån resultaten kommer slutsatser att dras kring vad som fungerar bra och vad som å andra sidan kan förändras, för att underlätta för såväl inkluderande läkare som forskningspersoner, vid de speciella förhållanden som råder vid forskning i samband med epidemier och pandemier.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Det behövs mer kunskap kring patienters och läkares erfarenheter och upplevelser kring samtyckesprocessen vid inklusion i randomiserade kliniska prövningar när patienten samtidigt är akut sjuk i en infektionssjukdom.

Syfte: Att ta reda på patienters upplevelse av att, samtidigt som de har feber och ett påverkat allmäntillstånd, behöva läsa skriftlig patientinformation och skriftligen samtycka till att delta i en randomiserad klinisk prövning. Att ta reda på inkluderande läkares upplevelse av att hinna med att informera patienter, fylla i en case report form, randomisera patienter och hantera studieläkemedel under den hektiska influensasäsongen. 

Svenska delen av den internationella influensastudien ALIC 4E deltar i denna kvalitativa substudie tillsammans med Storbritannien och Belgien. Semistrukturerade intervjuer av patienter som deltagit i ALIC 4E-studien har utförts liksom av läkare som arbetat med att inkluderad patienter i denna kliniska prövning. Analys pågår.

Utifrån resultaten kommer slutsatser att dras kring vad som fungerar bra och vad som å andra sidan kan förändras, för att underlätta för såväl inkluderande läkare som forskningspersoner, vid de speciella förhållanden som råder vid forskning i samband med epidemier och pandemier.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Influenza, Human
An acute viral infection in humans involving the respiratory tract. It is marked by inflammation of the NASAL MUCOSA; the PHARYNX; and conjunctiva, and by headache and severe, often generalized, myalgia.
Research Design
A plan for collecting and utilizing data so that desired information can be obtained with sufficient precision or so that an hypothesis can be tested properly.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

EudraCT Number: 2014-004471-23

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Borås jourcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Gråbo vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Sörhaga vårdcentral (Alingsås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Ängabo vårdcentral (Alingsås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

ALICE - kvalitativ substudie kring upplevelsen av att delta i en randomiserad klinisk prövning vid influensa, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/245991