ALICE - substudie kring CRP vid influensaliknande sjukdom
Project number : 246001
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2018-03-25
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2019-06-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2014-12-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2018-05-09
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Vid influensaliknande sjukdom är det svårt att kliniskt skilja mellan influensavirus och andra virus som orsak till infektionen. Det behövs bättre kunskap kring vilka som eventuellt har nytta av antiviral behandling.

Syfte: Att undersöka om koncentration av C-reaktivt protein (CRP) skiljer sig åt mellan olika agens som orsakar influensaliknande symtom. Att undersöka om CRP är associerat med tid till symtomfrihet respektive risk för komplikationer till influensaliknande sjukdom. Att undersöka om CRP värdet kan förutsäga vilka som får bäst behandlingseffekt av antivirusläkemedlet oseltamivir.

Svenska delen av den europeiska influensastudien ALIC 4E deltar i denna substudie kring CRP tillsammans med Norge och Litauen. Huvudstudien är en randomiserad klinisk läkemedelsprövning för att ta reda på om tillägg av antiviral behandling i tillägg till "bästa vanliga primärvård" är kostnadseffektivt i primärvård. CRP har analyserats vid inklusion och nasofarynxprov har tagits för analys av virus (PCR-teknik). I huvudstudien har patienter randomiserats till att få antiviral behandling (oseltamivir) eller inte. Patienter har fört symtomdagbok under två veckor och följts upp med telefonsamtal efter 2, 14 och 28 dagar. Analys av data och författande av manuskript pågår.

Studien förväntas kunna svara på vilken nytta man har av att använda CRP vid influensaliknande sjukdom.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Vid influensaliknande sjukdom är det svårt att kliniskt skilja mellan influensavirus och andra virus som orsak till infektionen. Det behövs bättre kunskap kring vilka som eventuellt har nytta av antiviral behandling.

Syfte: Att undersöka om koncentration av C-reaktivt protein (CRP) skiljer sig åt mellan olika agens som orsakar influensaliknande symtom. Att undersöka om CRP är associerat med tid till symtomfrihet respektive risk för komplikationer till influensaliknande sjukdom. Att undersöka om CRP värdet kan förutsäga vilka som får bäst behandlingseffekt av antivirusläkemedlet oseltamivir.

Svenska delen av den europeiska influensastudien ALIC 4E deltar i denna substudie kring CRP tillsammans med Norge och Litauen. Huvudstudien är en randomiserad klinisk läkemedelsprövning för att ta reda på om tillägg av antiviral behandling i tillägg till "bästa vanliga primärvård" är kostnadseffektivt i primärvård. CRP har analyserats vid inklusion och nasofarynxprov har tagits för analys av virus (PCR-teknik). I huvudstudien har patienter randomiserats till att få antiviral behandling (oseltamivir) eller inte. Patienter har fört symtomdagbok under två veckor och följts upp med telefonsamtal efter 2, 14 och 28 dagar. Analys av data och författande av manuskript pågår.

Studien förväntas kunna svara på vilken nytta man har av att använda CRP vid influensaliknande sjukdom.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Influenza, Human
An acute viral infection in humans involving the respiratory tract. It is marked by inflammation of the NASAL MUCOSA; the PHARYNX; and conjunctiva, and by headache and severe, often generalized, myalgia.
C-Reactive Protein
A plasma protein that circulates in increased amounts during inflammation and after tissue damage.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

EudraCT Number: 2014-004471-23.

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Borås jourcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Ulricehamn - Praktikertjänst AB - HälsoBrunnen Vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Skövde jourcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Gråbo vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Sörhaga vårdcentral (Alingsås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Ängabo vårdcentral (Alingsås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Olskroken vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Capio Närsjukvård AB - Capio Vårdcentral Amhult workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Region Halland - Övrigt
Capio Husläkarna Vallda Vårdcentral.
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 4 - Laboratoriemedicin - Klinisk mikrobiologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Karin Rystedt
ST-läkare i allmänmedicin, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)
Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

ALICE - substudie kring CRP vid influensaliknande sjukdom, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/246001