Komplikationsuppföljning efter akut cystit hos män.
Project number : 246381
Created by: Egill Snaebjörnsson Arnljots, 2018-03-27
Last revised by: Egill Snaebjörnsson Arnljots, 2018-03-28 Verified: 2018-12-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) drabbar ca 8000 män/år bara i Västra Götaland. Behandlingsalternativen blir allt färre på grund av accentuerande resistensutveckling hos våra vanligaste urinvägspatogener för traditionellt använda antibiotika till män. Nya behandlingsstrategier för att behandla akut cystit hos män sjösattes 2013, med samma primära behandlingsalternativ som för kvinnor, d.v.s. pivmecillinam/nitrofurantoin framför kinoloner.

Syfte: Att undersöka om förändrade behandlingsrekommendationer för antibiotikabehandling av akut cystit hos män har lett till fler fall av terapisvikt, recidiv och infektionskomplikationer under perioden 2012-2016 i Västra Götaland.

Metod: Uppgifter om vårdkontakter inom all vård, ålder och diagnoser för män ≥ 18 år i Västra Götalandsregionen hämtas från vårddatabasen Vega. Specificerade diagnoskoder för UVI, såväl primära infektioner som eventuella efterföljande urinvägsrelaterade infektioner inom 30 dagar registreras. Vårdkontakterna synkroniseras med Digitalis avseende uthämtade antibiotikarecept baserat på Anatomical Therapeutic Chemical klassifikationssystem (ATC-kod). Terapisvikt, recidiv och infektionskomplikationer registreras som behov av ytterligare läkemedel för infektionen eller som förekomst av diagnos som vid infektionskomplikation inom perioden.

Andel med terapisvikt, recidiv och infektionskomplikationer (sekundärhändselser) efter behandling av akut cystit hos män kommer att beskrivas. Uppdelning sker utifrån vilket antibiotikapreparat som använts vid primärinfektionen. Antal infektionskomplikationer (totalt och uppdelat på allvarlighetsgrad) efter behandling av akut cystit hos män per 1000 manliga invånare och kalenderår i Västra Götaland kommer att beskrivas. Detta görs för vart och ett av kalenderåren 2012-2016 och utvärdering sker avseende eventuell förändring i samband med det genomförda skiftet av behandlingsregim.

Logistiska regressioner kommer att utföras för att undersöka om det finns samband mellan förekomst av sekundärhändelse och följande faktorer: antibiotikaval vid primärhändelsen, ålder, kalenderår då primärinfektionen inträffat (för att analysera om det skett en trend över tid avseende komplikationer i samband med terapiskiftet) och om primärinfektionen handlagts inom primär- eller specialiserad vård.

Förväntat resultat och betydelse: Eftersom byte av terapirekommendationer för akut cystit hos män skett utan föregående behandlingsstudie brådskar det med analys av komplikationsfrekvens efter genomfört behandlingsskifte. Den föreliggande studien kommer att ge information om terapiskiftet från kinolonpreparat till pivmecillinam/nitrofurantoin vid behandling av akut cystit hos män ökat risken för terapisvikt/recidiv respektive allvarligare infektionskomplikationer.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) drabbar ca 8000 män/år i Västra Götaland. Behandlingsalternativen blir allt färre på grund av accentuerande resistensutveckling hos våra vanligaste urinvägspatogener för traditionellt använda antibiotika till män. Nya behandlingsstrategier för att behandla akut cystit hos män sjösattes 2013, med samma primära behandlingsalternativ som för kvinnor, d.v.s. pivmecillinam/nitrofurantoin framför kinoloner. 

Syfte: Att undersöka om förändrade behandlingsrekommendationer för antibiotikabehandling av akut cystit hos män har lett till fler fall av terapisvikt, recidiv och infektionskomplikationer under perioden 2012-2016 i Västra Götaland.

Metod: Uppgifter om vårdkontakter inom all vård, ålder och diagnoser för män ≥ 18 år i Västra Götalandsregionen hämtas från vårddatabasen Vega.  Specificerade diagnoskoder för UVI, såväl primära infektioner som eventuella efterföljande urinvägsrelaterade infektioner inom 30 dagar registreras. Vårdkontakterna synkroniseras med Digitalis avseende uthämtade antibiotikarecept baserat på Anatomical Therapeutic Chemical klassifikationssystem (ATC-kod). Terapisvikt, recidiv och infektionskomplikationer registreras som behov av ytterligare läkemedel för infektionen eller som förekomst av diagnos som vid infektionskomplikation inom perioden.

Andel med terapisvikt, recidiv och infektionskomplikationer (sekundärhändselser) efter behandling av akut cystit hos män kommer att beskrivas. Uppdelning sker utifrån vilket antibiotikapreparat som använts vid primärinfektionen. Antal infektionskomplikationer (totalt och uppdelat på allvarlighetsgrad) efter behandling av akut cystit hos män per 1000 manliga invånare och kalenderår i Västra Götaland kommer att beskrivas. Detta görs för vart och ett av kalenderåren 2012-2016 och utvärdering sker avseende eventuell förändring i samband med det genomförda skiftet av behandlingsregim.

Logistiska regressioner kommer att utföras för att undersöka om det finns samband mellan förekomst av sekundärhändelse och följande faktorer: antibiotikaval vid primärhändelsen, ålder, kalenderår då primärinfektionen inträffat (för att analysera om det skett en trend över tid avseende komplikationer i samband med terapiskiftet) och om primärinfektionen handlagts inom primär- eller specialiserad vård.

Förväntat resultat och betydelse: Eftersom byte av terapirekommendationer för akut cystit hos män skett utan föregående behandlingsstudie brådskar det med analys av komplikationsfrekvens efter genomfört behandlingsskifte. Den föreliggande studien kommer att ge information om terapiskiftet från kinolonpreparat till pivmecillinam/nitrofurantoin vid behandling av akut cystit hos män ökat risken för terapisvikt/recidiv respektive allvarligare infektionskomplikationer.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Urinary Tract Infections
Inflammatory responses of the epithelium of the URINARY TRACT to microbial invasions. They are often bacterial infections with associated BACTERIURIA and PYURIA.
Bacteriuria
The presence of bacteria in the urine which is normally bacteria-free. These bacteria are from the URINARY TRACT and are not contaminants of the surrounding tissues. Bacteriuria can be symptomatic or asymptomatic. Significant bacteriuria is an indicator of urinary tract infection.
Drug Resistance
Diminished or failed response of an organism, disease or tissue to the intended effectiveness of a chemical or drug. It should be differentiated from DRUG TOLERANCE which is the progressive diminution of the susceptibility of a human or animal to the effects of a drug, as a result of continued administration.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Fristad vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Koncernkontoret workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Strama, Avd patientsäkerhet, Koncernstab Hälso och sjukvård, Koncernkontoret
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Infektionskliniken

Coworker

Christina Åhrén
Regionläkare, Docent, Koncernkontoret
Denny Björk
Apotekare, Lokalkontor Vänersborg, Västra Götalandsregionen, Lokalkontor Göteborg, Koncernkontoret
Peter Ulleryd
Smittskyddsläkare, Koncernkontoret
Gunnar Jacobsson
Infektionsläkare, Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde M3

Tutor

Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Komplikationsuppföljning efter akut cystit hos män., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/246381