Antibiotikaförskrivning vid videobesök
– en deskriptiv analys av förskrivningen av Närhälsan Online

Project number : 248111
Created by: Emelie Strannberg, 2018-05-08
Last revised by: Emelie Strannberg, 2019-07-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: De senaste åren har läkarbedömningar via videobesök ökat exponentiellt i svensk primärvård. Det finns inga tidigare publikationer om antibiotikaförskrivning vid videobesök i Sverige och internationellt finns endast ett fåtal att tillgå.

Syfte: Arbetets primära syfte är att beskriva antibiotikaförskrivningen för Närhälsan Online. Arbetes sekundära syfte är att beskriva vilka infektionsdiagnoser och infektionsrelaterade symptomdiagnoser som patienterna fått via Närhälsan Online.

Metod: Data för diagnossättningar, antibiotikaförskrivningar och sjukskrivningar under perioden 2017-12-21 till 2018-08-31 tas fram och presenteras deskriptivt.

Förväntat resultat: Arbetet förväntas ge en aktuell bild av antibiotikaförskrivningen för Närhälsan Online, vilket är grundläggande information för att kunna bedöma om förskrivningen på gruppnivå är adekvat. Arbetet kommer, vid behov, kunna identifiera förbättringsområden och därigenom fylla en funktion i vårt gemensamma arbete mot utveckling av mikrobiell resistens. Arbetet kommer också kunna bidra till att nyansera diskussionen om videobesök och dess plats inom primärvården.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: De senaste åren har läkarbedömningar via videobesök ökat exponentiellt i svensk primärvård. Det finns inga tidigare publikationer om antibiotikaförskrivning vid videobesök i Sverige och internationellt finns endast ett fåtal att tillgå.

Syfte: Arbetets primära syfte är att beskriva antibiotikaförskrivningen för Närhälsan Online. Arbetes sekundära syfte är att beskriva vilka infektionsdiagnoser och infektionsrelaterade symptomdiagnoser som patienterna fått via Närhälsan Online.

Metod: Data för diagnossättningar, antibiotikaförskrivningar och sjukskrivningar under perioden 2017-12-21 till 2018-08-31 tas fram och presenteras deskriptivt.

Förväntat resultat: Arbetet förväntas ge en aktuell bild av antibiotikaförskrivningen för Närhälsan Online, vilket är grundläggande information för att kunna bedöma om förskrivningen på gruppnivå är adekvat. Arbetet kommer, vid behov, kunna identifiera förbättringsområden och därigenom fylla en funktion i vårt gemensamma arbete mot utveckling av mikrobiell resistens. Arbetet kommer också kunna bidra till att nyansera diskussionen om videobesök och dess plats inom primärvården.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Anti-Infective Agents
Substances that prevent infectious agents or organisms from spreading or kill infectious agents in order to prevent the spread of infection.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Fristad vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Närhälsan Online
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Partille vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Forskaren anställd på denna vårdcentral

Tutor

Hálfdán Pétursson
MD, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Antibiotikaförskrivning vid videobesök
– en deskriptiv analys av förskrivningen av Närhälsan Online, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/248111