SMS-livräddningsprojektet
Project number : 248511
Created by: Peter Lundgren, 2018-05-17
Last revised by: Peter Lundgren, 2019-05-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The Scandinavian AED and Mobile Bystander Activation Trial (SAMBA)

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Västra Götalandsregionen deltar sedan januari 2017 tillsammans med Stockholms Läns Landsting i projektet SMSlivräddare. Projektet innebär att frivilliga med kunskap i Hjärt- Lungräddning (HLR) via en smartphoneapplikation kan larmas ut till platsen för ett misstänkt hjärtstopp som en kompletterande resurs utöver ambulanssjukvård och polis/ räddningstjänst. Då just tiden är den avgörande faktorn för överlevnad i samband med hjärtstopp kan personer i geografisk närhet spela en avgörande skillnad. En tidigare studie har visat att systemet utlarmning av frivilliga fungerar och att andel patienter som fick hjälp med HLR innan ankomst av professionella sjukvårdsresurser ökade med 30 %. 

Projektet bedrivs i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska Institutet och genomförs praktiskt i såväl Stockholms län som Västra Götaland där samtliga geografiska delar av regionen deltar. Representanter från den regionala vetenskapliga gruppen i VGR  deltar i studiens nationella vetenskapliga grupp. 

Syfte och frågeställning: Projektet syftar till att undersöka om överlevnaden vid bevittnat hjärtstopp utanför sjukhus kan ökas genom mobil positionering och utlarmning av frivilliga livräddare via smartphoneapplikation som både hämtar närmaste angivna hjärtstartare och tar sig til platsen för misstänkt hjärtstopp för att där påbörja HLR. Inledningsvis genomförs en pilotstudie med frågeställning om ett system med ularmning av frivilliga livräddare kan öka graden av defibrillering innan ambulans ankomst. 

Förväntat resultat: Projektet är unikt i sitt slag och saknar internationell jämförelse. Tidigare överlevnadsstudier saknas helt på området. Vi förväntar oss att om projektets mål uppfylls kunna öka andelen patienter som erhåller tidig defibrillering från idag ca 3% till 9% och därmed öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus från idag 11% till 14% vilket skulle innebära 150 - 200 räddade liv i Sverige varje år.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sudden cardiac death is a major health problem in the western world. In Europe alone nearly 300 000 patients are affected annually. The majority of victims suffering from an Out-of-Hospital Cardiac Arrest (OHCA have an initial cardiac rhythm that can be treated by means of defibrillation. In most emergency medical systems (EMS) time to defibrillation is too long and survival averages 10 %.However, when laymen operated Automated External Defibrillators (AEDs) are used within the first minutes, 7 out of 10 may survive.

The aim of "The Scandinavian AED and Mobile Bystander Activation" (SAMBA) trial is to evaluate if a Mobile Phone Positioning system and a smartphone application will increase the proportions of patients with an attached Automated External Defibrillator (AED) before arrival of the Emergence Medical System (EMS). Mobile phone technology and a smartphone application will be used identify and recruit nearby CPR-trained lay people and automated external defibrillators (AEDs) to patients suffering out-of-hospital cardiac arrest (OHCA). The system is currently running in Stockholm Sweden and in the Gothenburg region.

Early defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest is associated with high survival rates. If the operator at the dispatch center suspects an out-of-hospital cardiac arrest he or she will activate the mobile positioning system (MPS) wich is integrated in the operators computer environment.

After activation, the system will locate all CPR-trained volunteers nearby the suspected OHCA. By computer based 1:1 randomization lay volunteers will be alerted and dispatched in 50 % of all suspected OHCAs in where the system is triggered by the dispatchers. In the intervention group, the activation of the system is supposed to result in lay volunteers to be alerted and directed to fetch the nearest AED and commence early defibrillation. Dependent on geographical and logistical circumstances, at a minimum one lay volunteer or more will be alerted to provide bystander CPR only.

In the control group the MPS will be activated and lay responders will be dispatched to suspected OHCA to perform CPR only. In both groups the ordinary EMS services are dispatched in a regular fashion.

ArmIntervention/treatment

Experimental: Layperson allocated to fetch an AED and start CPR

In the intervention group mobile lifesavers will be directed to fetch the nearest AED and then attach it to the victim of OHCA. At least 1 volunteer will be directed to start CPR only

Device: Layperson allocated to start CPR and fetch nearest AED

Dispatching laypersons to fetch an AED and start CPR in out-of-hospital cardiac arrest

Other Name: Dispatch to start CPR and fetch nearest AED

Active Comparator: Layperson allocated to start CPR

In the control group all mobile lifesavers will be directed to the patient to start CPR.

Device: Layperson allocated to start CPR

Dispatching laypersons to start CPR out-of-hospital cardiac arrest

Other Name: Dispatch to start CPR

Primary Outcome Measures :

 1. Proportion of patients with AED attached prior to arrival of EMS or first responders [ Time Frame: 12 months ]
 2. Attached public AED before arrival of EMS or first responders.

Secondary Outcome Measures :

 1. Proportion of patients found in ventricular fibrillation on first ECG [ Time Frame: 12 months ]
 2. Proportion of patients with return of spontaneous circulation after cardiac arrest [ Time Frame: 12 months ]
 3. Time from call to defibrillation [ Time Frame: up to 12 months ]
 4. Proportion of patients alive after 30 days [ Time Frame: up to 12 months ]

Other Outcome Measures:

 1. Adverse events prehospital [ Time Frame: 12 months ]
 2. All adverse events reported at a prehospital stage will be collected and presented as minor or major events related to lay persons participating as mobile phone dispatched rescuers events related to patients. Minor events are negative safety events with the potential to harm the lay rescuer or patient such as technical malfunction or dispatcher related communication failure. Major events are negative events that actually harms the lay rescuer or OHCA patient due to system malfunction, such as unsafe scene or violation of integrity.
 3. Time from cardiac arrest to start of CPR [ Time Frame: up to 12 months ]
 4. Adverse advents in relation to SMS -alerts, AED use and lay responders [ Time Frame: 12 months ]
Ages Eligible for Study:  8 Years to 120 Years   (Child, Adult, Senior)
Sexes Eligible for Study:  All
Accepts Healthy Volunteers:  No

Criteria

Inclusion Criteria:

 • All EMS-treated OHCAs within the Stockholm County, Copenhagen and VGR area and in whom the mobile positioning system is activated at the emergency dispatch center

Exclusion Criteria:

 • Crew witnessed OHCAs
 • Non-witnessed OHCAs
 • Patients <8 years of age
 • OHCAs due to trauma, intoxication, or suicide
 • OHCAs not treated by the EMS due to ethical reasons or obvious signs of death.
 • No OHCA cases

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Heart Arrest
Cessation of heart beat or MYOCARDIAL CONTRACTION. If it is treated within a few minutes, heart arrest can be reversed in most cases to normal cardiac rhythm and effective circulation.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Kardiologi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Sjukvårdens larmcentral
Statligt - Högskolor - Högskolan i Borås - Inst för vårdvetenskap
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för molekylär och klinisk medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Coworker

Åsa Högstedt
Vårdutvecklare/Ambulanssköterska, Sjukvårdens larmcentral
Johan Herlitz
Leg.läk. Professor i prehospital akutsjukvård, Kardiologi, Inst för vårdvetenskap, Kardiologi

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

 1. Berglund E, Claesson A, Nordberg P, Djärv T, Lundgren P, Folke F, Forsberg S, Riva G, Ringh M.
  Resuscitation 2018:126:160-165.

SMS-livräddningsprojektet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/248511