Hur stor andel av Närhälsan Onlines första besök leder till ett uppföljande fysiskt besök?
Project number : 249001
Created by: Homan Navaee, 2018-05-28
Last revised by: Homan Navaee, 2018-05-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Videobesök som första besök för enklare akuta åkommor blir alltmer vanligare i Sverige. Användningen av tjänsten ökar och i dagens läge finns det lite vetenskaplig kunskap om metoden. Tjänsten har varit offentligt finansierad sedan 2016 och kostade mellan jan 2017 – nov 2017 ca .139 miljoner kronor i skattemedel. Detta är ett utvecklingsarbete som kommer att baseras på Västra Götalands egna nätläkarverksamhet som startades upp december 2017, Närhälsan Online (NHO). Syftet är att undersöka hur stor andel av första besöken leder till dubbla läkarbesök för att få bättre förståelse på hur mycket resurser tjänsten behöver för att upprätthållas. Projektet är en kvantitativ, retrospektiv studie. 300 journaler mellan dec 2017 och nov 2018 kommer att granskas. Analysen presenteras i form av deskriptiv statistik.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Videobesök som första besök för enklare akuta åkommor blir alltmer vanligare i Sverige. Användningen av tjänsten ökar och i dagens läge finns det lite vetenskaplig kunskap om metoden. Tjänsten har varit offentligt finansierad sedan 2016 och kostade mellan jan 2017 – nov 2017 ca .139 miljoner kronor i skattemedel. Detta är ett utvecklingsarbete som kommer att baseras på Västra Götalands egna nätläkarverksamhet som startades upp december 2017, Närhälsan Online (NHO). Syftet är att undersöka hur stor andel av första besöken leder till dubbla läkarbesök för att få bättre förståelse på hur mycket resurser tjänsten behöver för att upprätthållas. Projektet är en kvantitativ, retrospektiv studie. 300 journaler mellan dec 2017 och nov 2018 kommer att granskas. Analysen presenteras i form av deskriptiv statistik.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Telemedicine
Delivery of health services via remote telecommunications. This includes interactive consultative and diagnostic services.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V1 - Närhälsan Munkedal vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Stefan Bergman
Professor, Sektionen för hälsa och samhälle, Institutionen för medicin, Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Hur stor andel av Närhälsan Onlines första besök leder till ett uppföljande fysiskt besök?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249001