InternetKBT-en deskriptiv analys av deltagarna vid en enhet i primärvården
Project number : 249491
Created by: Oana-Raluca Clep, 2018-06-12
Last revised by: Oana-Raluca Clep, 2018-06-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Internetförmedlad behandling är strukturerad som ett självhjälpsprogram under cirka 10 veckors tid med stöd av en kvalificerad behandlare via telefon eller mail. Internet KBT (iKBT) är inriktad mot patienter med lättare form av psykisk ohälsa.

 I Västra Götalands region satsar man nu på implementering av iKBT. Inom primärvården och Södra Älvsborg har man valt att starta en enhet med psykologer som specialiserar sig på internet KBT.  

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Internetförmedlad behandling är strukturerad som ett självhjälpsprogram under cirka 10 veckors tid med stöd av en kvalificerad behandlare via telefon eller mail. Internet KBT (iKBT) är inriktad mot patienter med lättare form av psykisk ohälsa.

Syftet: utföra en deskriptiv analys av deltagarnas kliniska och demografiska karaktäristiska vid en nystartad enhet för internetKBT i Västra Götaland.

Studien förväntas ge en uppfattning om kliniska och demografiska karaktäristiska hos deltagare som erbjuds internet KBT i primärvården.

Studien förväntas även kunna påvisa att deltagarna uppvisar milda till måttliga symtom, det vill säga karaktäristiska som kan förväntas utifrån stegvis vård. Detta skulle kunna leda till att vården för patienter med lätt psykisk ohälsa kan erbjudas tidig behandling, avlasta samtalsmottagningen vid vårdcentralen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cognitive Therapy
A direct form of psychotherapy based on the interpretation of situations (cognitive structure of experiences) that determine how an individual feels and behaves. It is based on the premise that cognition, the process of acquiring knowledge and forming beliefs, is a primary determinant of mood and behavior. The therapy uses behavioral and verbal techniques to identify and correct negative thinking that is at the root of the aberrant behavior.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Tranemo vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

InternetKBT-en deskriptiv analys av deltagarna vid en enhet i primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249491