Det initiala handslagets inverkan på patientens intryck av läkaren
Project number : 249581
Created by: Yeu-Jiann Hua, 2018-06-13
Last revised by: Yeu-Jiann Hua, 2018-06-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Att ta i hand som del av den initiala hälsningsakten är en väletablerad social norm i Sverige. Men det kan finnas anledningar att inte ta i hand: till exempel av kulturella eller hygieniska skäl. På senare tid har det diskuterats om handslaget verkligen har en plats i hälsa- och sjukvårdsmiljö. Det finns ett fåtal amerikanska studier där patienter fått svara på vad de har för preferens i frågan men det saknas studier som undersöker om handslaget har någon faktiskt mätbar inverkan på patientens intryck av läkaren efter ett besök. Handslaget upptar endast några sekunder av hela patientmötet. Det finns väldigt många faktorer som kan påverka patientens intryck av läkaren. Studiens syfte är att testa hypotesen att det initiala handslaget har en försumbar (= inte mätbar) inverkan på patientens intryck av läkaren, efter ett besök. För att studera detta delas patienterna in i två grupper: en grupp där läkaren initierar handslag som del av hälsningsakten och en grupp där inget handslag initieras. Efter besöket får patienten fylla i en enkät där de graderar sitt intryck av läkaren på en 7-gradig skala. Skillnaden mellan grupperna analyseras med Kruskal-Wallis test. Resultatet skulle kunna vara vägledande och bidra till kvalitetsförbättring av arbetet i den lokala verksamheten.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Att ta i hand som del av den initiala hälsningsakten är en väletablerad social norm i Sverige. Men det kan finnas anledningar att inte ta i hand: till exempel av kulturella eller hygieniska skäl. På senare tid har det diskuterats om handslaget verkligen har en plats i hälsa- och sjukvårdsmiljö. Det finns ett fåtal amerikanska studier där patienter fått svara på vad de har för preferens i frågan men det saknas studier som undersöker om handslaget har någon faktiskt mätbar inverkan på patientens intryck av läkaren efter ett besök. Handslaget upptar endast några sekunder av hela patientmötet. Det finns väldigt många faktorer som kan påverka patientens intryck av läkaren. Studiens syfte är att testa hypotesen att det initiala handslaget har en försumbar (= inte mätbar) inverkan på patientens intryck av läkaren, efter ett besök. För att studera detta delas patienterna in i två grupper: en grupp där läkaren initierar handslag som del av hälsningsakten och en grupp där inget handslag initieras. Efter besöket får patienten fylla i en enkät där de graderar sitt intryck av läkaren på en 7-gradig skala. Skillnaden mellan grupperna analyseras med Kruskal-Wallis test. Resultatet skulle kunna vara vägledande och bidra till kvalitetsförbättring av arbetet i den lokala verksamheten.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Surveys
Statistical measures of utilization and other aspects of the provision of health care services including hospitalization and ambulatory care.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V4 - Närhälsan Landvetter vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Karin Samsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Orthocenter Rehab AB

Det initiala handslagets inverkan på patientens intryck av läkaren, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/249581