Sex hormone binding globulin och utveckling av insulinresistens hos kvinnor och män - en longitudinell studie.
Project number : 253751
Created by: Kristin Ottarsdottir, 2018-09-29
Last revised by: Kristin Ottarsdottir, 2018-09-29
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Sex Hormone Binding Globulin concentration and development of insulin resistance in men and women – a longitudinal study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund och mål: Tidigare tvärsnittsstudier och genetiska studier har visat att låga koncentrationer av könshormonbindande globulin, sex hormone binding globulin (SHBG) är förenade med ökad risk att utveckla typ 2 diabetes hos både män och kvinnor. Det finns emellertid brist på prospektiva studier som undersöker sambandet mellan SHBG och insulinresistens, och därför avser vi att undersöka denna association i en longitudinell studie hos män, premenopausala kvinnor och postmenopausala kvinnor i en svensk befolkningsstudie.
Material och metoder: I denna longitudinella observationsstudie valdes 2816 personer, varav 1400 var män, slumpmässigt ut från en svensk befolkning mellan 2002 och 2005 för en studie med målet att upptäcka riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom i ett tidigt skede. Individerna följdes upp 2012-2014. Den genomsnittliga uppföljningstiden var 9,7 ± 1,4 år och protokollet slutfördes hos 1327 (varav 657 st män) individer. Fastande blodprover samlades vid båda besöken och utförliga undersökningar avseende exempelvis blodtryck, längd och vikt utfördes. Immunoassay-teknik användes för mätningar av SHBG.
För att undersöka sambandet mellan SHBG och utveckling av insulinresistens kommer statistiska modeller att utvecklas och analyseras i statistikprogrammet SPSS.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Background and aims: Previous cross-sectional studies and genetic studies using Mendelian randomization principle,have shown that low sex hormone binding globulin (SHBG) concentrations are associated to the risk of developing type 2 diabetes mellitus in both men and women. However, there is a lack of prospective studies investigating the association between SHBG and insulin resistance, and therefore we aim to investigate this association in a longitudinal study in men, premenopausal women, and postmenopausal women in a Swedish cohort.

Materials and methods: In this longitudinal observational study, a sample of 2816 subjects (M=1400) were randomly selected from a Swedish population between 2002 and 2005 for a cohort study with the goal to detect risk factors for cardiovascular disease at an early stage. The cohort was followed up in 2012-2014. The mean follow-up time was 9.7±1.4 years and the protocol was completed in a subset of 1327 (M=657) individuals.Fasting blood samples were collected at both visits. Immunoassay technique was used for measurements of SHBG.

The homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-Ir) was used to define insulin resistance, and the variable was log-transformed in all statistical analyses due to distribution skewness. Analyses were stratified for sex and menopausal state as reported by the participants in a questionnaire at follow-up. As there was no self-report regarding menopause at baseline, 50 years of age was used as time of menopause at baseline and stratified analyses for age ≤50 or >50 were computed. Linear regressions were computed to investigate the association between SHBG and insulin resistance both in cross-sectional and longitudinal analyses.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Insulin Resistance
Diminished effectiveness of INSULIN in lowering blood sugar levels: requiring the use of 200 units or more of insulin per day to prevent HYPERGLYCEMIA or KETOSIS. It can be caused by the presence of INSULIN ANTIBODIES or the abnormalities in insulin receptors (RECEPTOR, INSULIN) on target cell surfaces. It is often associated with OBESITY; DIABETIC KETOACIDOSIS; INFECTION; and certain rare conditions. (from Stedman, 25th ed)
Sex Hormone-Binding Globulin
A glycoprotein migrating as a beta-globulin. Its molecular weight, 52,000 or 95,000-115,000, indicates that it exists as a dimer. The protein binds testosterone, dihydrotestosterone, and estradiol in the plasma. Sex hormone-binding protein has the same amino acid sequence as ANDROGEN-BINDING PROTEIN. They differ by their sites of synthesis and post-translational oligosaccharide modifications.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Ulf Lindblad
Professor emeritus/ distriktsläkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Enheten för Allmänmedicin
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)
Anna G. Nilsson
Överläkare, docent, Medicin, Sahlgrenska, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Tutor

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sahlgrenska akademin, Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin

Finansiering

Grants

FoU Närhälsan Primärvård Göteborg och Bohuslän (.)
120 000 SEK (applied sum: 240 000 SEK)
Kristin Ottarsdottir

2018, Lön

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Background and aims: Previous cross-sectional studies and genetic studies using Mendelian randomization principle,have shown that low sex hormone binding globulin (SHBG) concentrations are associated to the risk of developing type 2 diabetes mellitus in both men and women. However, there is a lack of prospective studies investigating the association between SHBG and insulin resistance, and therefore we aim to investigate this association in a longitudinal study in men, premenopausal women, and postmenopausal women in a Swedish cohort.

Materials and methods: In this longitudinal observational study, a sample of 2816 subjects (M=1400) were randomly selected from a Swedish population between 2002 and 2005 for a cohort study with the goal to detect risk factors for cardiovascular disease at an early stage. The cohort was followed up in 2012-2014. The mean follow-up time was 9.7±1.4 years and the protocol was completed in a subset of 1327 (M=657) individuals.Fasting blood samples were collected at both visits. Immunoassay technique was used for measurements of SHBG.

The homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-Ir) was used to define insulin resistance, and the variable was log-transformed in all statistical analyses due to distribution skewness. Analyses were stratified for sex and menopausal state as reported by the participants in a questionnaire at follow-up. As there was no self-report regarding menopause at baseline, 50 years of age was used as time of menopause at baseline and stratified analyses for age ≤50 or >50 were computed. Linear regressions were computed to investigate the association between SHBG and insulin resistance both in cross-sectional and longitudinal analyses.


Sex hormone binding globulin och utveckling av insulinresistens hos kvinnor och män - en longitudinell studie., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/253751