Viktutveckling hos män och kvinnor
under 10 års tid och predicerande faktorer

Project number : 254431
Created by: Hawazen Atalla, 2018-10-25
Last revised by: Hawazen Atalla, 2018-11-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2018-05-03
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-12-20
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

 Fetma är  en global utmaning som inte bara bidrar direkt till högre dödlighet, utan belastar också hälso- och sjukvårdssystemet med tilltagande kostnader för behandling av komplikationer som diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Under det senaste decenniet har andelen med övervikt respektive fetma ökat betydligt. I Sverige har andelen personer med fetma och övervikt ökat från 55 till 62 procent. Sammantaget är alltså mer än hälften av befolkning i Sverige överviktig eller fet . För att bekämpa fetma krävs en kombination av insatser på olika nivåer . Flera studier visar att fetma ökar risken för död i förtid. Vanliga sjukdomar associerade med fetma är diabetes typ 2 , hjärt-kärlsjukdom, hypertoni , hyperlipidemi , urininkontinens, depression och leversteatos . Sjukskrivning och sjukpensionering är dubbelt så vanligt hos personer med svår fetma som hos normalviktiga . Dessutom skattar personer med fetma ofta sin livskvalitet som lägre än vad normalviktiga gör. Det finns flera olika sätt att mäta övervikt BMI( Body Mass Index), WC(Waist Cercumferens), WhR(Waist hip ratio) och WhtR (waist to height ratio).

som står bakom fetma är olika. En del är individuella och en del är sociala. Vi blir feta när vi intar mer energi än vi förbrukar. Våra ändrade levnadsförhållanden har bidragit till att vikten har ökat. Utbudet av livsmedel är obegränsat, vi lever ett mer stillasittande liv och är mer stressade. Fetma är vanligare bland äldre än bland yngre, och ökar mer bland män än bland kvinnor . Utbildning har också betydelse och fetman ökar mer bland de med förgymnasial och gymnasial utbildning än bland de med eftergymnasial utbildning . Baserat på psykosociala faktorer har ett flertal riskscors utarbetats runt om i världen Även ärftliga  och sociala faktorer påverkar kroppsvikten. Personer med medfödda eller förvärvade såväl fysiska som psykiska funktionshinder har ökad risk att utveckla fetma .

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syftet med denna studie är att undersöka hur vikten utvecklas hos män och kvinnor 30–75 år under 10 års tid och vilka faktorer kan påverka viktutvecklingen.

Frågorna som är ställas:

1. Är det skillnad mellan viktutvecklingen för män och kvinnor?

2. Vad predicerar en viktökning mer eller lika med 5 kg över 10 års tid med fokus på:

psykosociala faktorer (stress, sömn, utbildningsnivå, fysisk aktivitet) och riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom så som: LDL (low density lipoprotein), HDL (high density lipoprotein), triglycerider, Apo A1 (Apolipoprotein A1), Apo B (Apolipoprotein B) vid baslinje och hCRP.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Overweight
A status with BODY WEIGHT that is above certain standard of acceptable or desirable weight. In the scale of BODY MASS INDEX, overweight is defined as having a BMI of 25.0-29.9 kg/m2. Overweight may or may not be due to increases in body fat (ADIPOSE TISSUE), hence overweight does not equal "over fat".
Epidemiology
Field of medicine concerned with the determination of causes, incidence, and characteristic behavior of disease outbreaks affecting human populations. It includes the interrelationships of host, agent, and environment as related to the distribution and control of disease.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Läkarmottagning

Supervisor

Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)

Viktutveckling hos män och kvinnor
under 10 års tid och predicerande faktorer, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/254431