MINI- ett kvalitetsutvecklings arbete för att säkra snabb och rätt behandling av patienter sjukskriva för psykisk ohälsa.
Project number : 259841
Created by: malin Bjerding, 2018-12-20
Last revised by: malin Bjerding, 2018-12-20
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Strukturerad validerad intervju av patienter med psykiska ohälsa som är sjukskriva i mer ön två veckor för psykisk ohälsa. Syftet är att fortsatte sätta rätt diagnos och få fram andra bidragande diagnoser så att patienten kan få rätt vård snabbt. 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektet består av att utför MINI på alla patienter som är sjukskrivna mer än 2 veckor för en F- diagnos (psykisk ohälsa). Syftet är att se om patienterna har rätt diagnos till att börja med, att de får den vård de ska baserat på rätt diagnos, samt om möjligt korta ner sjukskrivningarna då de får rätt hjälp snabbt. 

 Vi har valt att ta bort patienter med utmattningssyndrom då det är svårt att göra en korrekt MINI på denna patientgrupper när de precis insjuknat. 

Det har även utvecklats till att jag alltid frågar om våldutsatthet hos dessa patienter enligt ett specifikt frågeformulär FOV. 

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Interview
Work consisting of a conversation with an individual regarding his or her background and other personal and professional details, opinions on specific subjects posed by the interviewer, etc.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Wästerläkarna AB - Wästerläkarna workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Wästerläkarna vårdcentral.

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Patienter som sjukskrivs i mer än två veckor för psykisk ohälsa (F-diagnos) ska erbjudas en tid till mig för att göra en MINI. Patientens PAL informerar om vad MINI är och sätts upp på en tid till mig inom en till två veckor. 

En timme är avsatt och under denna timmen ger jag muntlig information (samma till alla) och utför MINI samt frågar om våld enligt ett utformat frågeformulär. 

När detta är klart går patienten hem. Jag sammanställer resultatet och ger rekommendation till patientens behandlande läkare om nästa steg. Ex psykolog kontakt. Remiss till psykiatrin. Läkemedelsbehandling. Patientens PAL är ansvarig för att informera patient om resultatet och vidare åtgärd. 

I ett excellark ifylls följande; 

Initial diagnos

Diagnos/er efter MINI. 

Sjukskrivning i % samt start datum för sjukskrivnining och % vid utförandet av MINI. 

Våldutsatthet FOV-frågeformulär . 7 stycken frågor. 

Rekomenderad vidare åtgärd. 

Tid det tog att utföra MINI

Syftet är att sätta rätt diagnos snabbt och därmed även ge rätt behandling, förkorta patientens lidande och eventuellt även sjukskrivningen. 


MINI- ett kvalitetsutvecklings arbete för att säkra snabb och rätt behandling av patienter sjukskriva för psykisk ohälsa., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/259841