Coparenting och fördelning av föräldraledighet
Project number : 260161
Created by: Monica Lidbeck, 2019-01-04
Last revised by: Monica Lidbeck, 2019-06-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2010-02-19
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-04-08
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND: Föräldrar kan dela på föräldraledigheten, men om det finns några kopplingar till hur de uppfattar sitt samarbete och stöd från barnets andra förälder, sk coparenting vet vi lite om. Genom föräldraförsäkringen kan föräldrarna kombinera arbetsliv och familjeliv, vilket kan vara av betydelse för att få ihop livspusslet, sk work-family balance, men få studier har undersökt detta. Projektet är en delrapport från Fördelning av föräldraledighet - en prospektiv jämförande studie av familjer (projekt 56041), och ingår i ett avhandlingsarbete (projekt 260181). SYFTE: Studien avser att undersöka om föräldrars fördelning av föräldraledigheten hänger samman med hur de uppfattar att de samarbetar och får stöd av varandra, s.k. coparenting. Dessutom jämförs hur nöjda föräldrarna är med hur mycket de varit föräldralediga och arbetat. METOD: 280 föräldrar jämfördes utifrån hur de varit föräldralediga med hur de uppfattat kvalitén av coparenting, samt hur nöjda de var med sin andel av föräldraledigheten och hur mycket de arbetade när barnet var 18 månader. FÖRVÄNTAT RESULTAT: att bidra till ökad kunskap om hur föräldrarnas fördelning av föräldraledigheten återspeglas i dynamiken inom familjelivet i termer av coparenting och gentemot arbetslivet, dvs nöjdhet över hur mycket de varit föräldralediga och arbetar. Studiens ämne och resultat kan diskuteras i föräldragrupper.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Aktuellt projekt avser delrapport från projektet Fördelning av föräldraledighet- en prospektiv jämförande studie av familjer med fokus på föräldrars samarbete och stöd från barnets andra förälder, sk coparenting, som del av pågående avhandlingsarbete Familjeliv och fördelning av föräldraledighet. Studien syftar till att undersöka föräldrars upplevda kvalité av coparenting och association till fördelning av föräldraledighet. 280 föräldrar besvarade PAM, Parenting Alliance Measure, 18 månader efter barnets födelse. Dessutom undersöks aspekter av sk work family-balance, genom jämförelse av hur nöjda föräldrar är med hur mycket de varit föräldralediga och arbetat när barnen är 18 månader relaterat till fördelning av föräldraledighet. Databearbetning har genomförts och  för närvarande pågår författande av vetenskaplig artikel.  

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - Central Barnhälsovård i Västra Götaland - Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Finansiering

Grants

FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän (106441) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
80 000 SEK
Monica Lidbeck, Birgitta Wickberg, Tomas Tjus

2010, Fördelning av föräldraledighet- en prospektiv jämförande studie av familjer


Coparenting och fördelning av föräldraledighet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/260161