Effekter av en heldagsutbildning inom dermatoskopi för allmänläkare
Project number : 261271
Created by: Anna Augustsson, 2019-01-16
Last revised by: Anna Augustsson, 2019-01-16
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Antalet fall av hudcancer inklusive malignt melanom ökar i Sverige. En utmaning för primärvårdsläkaren är att skilja ut de misstänkt farliga förändringarna och initiera lämplig behandling och samtidigt undvika att skära bort ofarliga hudförändringar eller skicka remisser på sådana fall till hudspecialistvården. Vid undersökning av hudtumörer kan dermatoskopi, som innebär undersökning av strukturer i huden med hjälp av ett instrument kallat dermatoskop, användas som tillägg till den kliniska undersökningen och leda till förbättrad diagnostisk säkerhet, men det krävs någon form av formell utbildning inom dermatoskopi för att uppnå detta.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka vad en heldagsutbildning inom dermatoskopi har för effekter på diagnostisk säkerhet hos specialister och blivande specialister i allmänmedicin i Sverige.

Metod

Studien är en interventionsstudie (en experimentell klinisk studie) med en deltagargrupp som genomgår en heldagsutbildning inom dermatoskopi och en kontrollgrupp. Deltagargruppen gör ett test med 30 dermatoskopifall (bildfall) före, strax efter kursen samt efter sex månader. Kontrollgruppen gör samma test vid två tillfällen med sex månaders mellanrum för att korrigera för eventuell inlärningseffekt av att göra testet upprepade gånger.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Antalet fall av hudcancer inklusive malignt melanom ökar i Sverige. En utmaning för primärvårdsläkaren är att skilja ut de misstänkt farliga förändringarna och initiera lämplig behandling och samtidigt undvika onödiga excisioner eller remisser till hudspecialistvården. Vid undersökning av hudtumörer kan dermatoskopi användas som tillägg till den kliniska undersökningen och leda till förbättrad diagnostisk säkerhet, men det krävs någon form av formell utbildning inom dermatoskopi för att uppnå detta.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka vad en heldagsutbildning inom dermatoskopi har för effekter på diagnostisk säkerhet hos specialister och blivande specialister i allmänmedicin i Sverige.

Metod

Studien är en interventionsstudie med en deltagargrupp som genomgår en heldagsutbildning inom dermatoskopi och en kontrollgrupp. Deltagargruppen gör ett test med 30 dermatoskopifall före, strax efter kursen samt efter sex månader. Kontrollgruppen gör samma test vid två tillfällen med sex månaders mellanrum för att korrigera för eventuell inlärningseffekt av att göra testet upprepade gånger.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Physicians, Family
Those physicians who have completed the education requirements specified by the American Academy of Family Physicians.
Skin Neoplasms
Tumors or cancer of the SKIN.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Kungälv - Praktikertjänst AB - Centrumpraktiken Kungälv workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

John Paoli
Universitetssjukhusöverläkare, Hud- och könssjukvård

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Se bifogad projektplan under bilagor.

Effekter av en heldagsutbildning inom dermatoskopi för allmänläkare, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/261271