Kartläggning och uppföljning av läkemedelsförskrivning på
Ekparkens äldreboende.

Project number : 262661
Created by: Jenny Lindholm, 2019-02-04
Last revised by: Jenny Lindholm, 2019-06-03
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Samtidig användning av många olika läkemedel, potentiellt olämplig läkemedelsbehandling och läkemedelsrelaterade problem är vanligt förekommande hos äldre patienter. I detta projekt sker en kartläggning av läkemedelsförskrivning på Ekparkens äldreboende för att undersöka om samtidig användning av många olika läkemedel och/eller olämplig läkemedelsbehandling är vanligt förekommande, och om detta påverkas av en strukturerad granskning av läkemedelsbehandlingen.

Projektet kan bidra till en optimering av läkemedelsbehandlingen hos dessa sköra äldre patienter och leda både till en förbättrad vårdkvalitet och till kostnadsbesparingar.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Polyfarmaci, potentiellt olämplig läkemedelsbehandling och läkemedelsrelaterade problem är vanligt förekommande hos äldre patienter. Strukturerade läkemedelsgenomgångar kan leda till en förbättrad kvalititet i läkemedelsbehandlingen.

I detta projekt studeras läkemedelsförskrivningen på Ekparkens äldreboende för att undersöka om omotiverad polyfarmaci och/eller behandling med potentiellt olämpliga preparat är vanligt förekommande samt huruvida detta påverkas av systematisk läkemedelsgranskning. Aktuell läkemedelsbehandling kartläggs i samband med en fördjupad läkemedelsgenomgång för varje patient. Efter tre månader sker en uppföljande kartläggning och eventuella skillnader i läkemedelsbehandlingen mellan de två kartläggningstillfällena analyseras.

Projektet kan bidra till en optimering av läkemedelsbehandlingen hos dessa sköra äldre patienter. En ökad uppmärksamhet på potentiellt olämplig läkemedelsbehandling kan leda både till en förbättrad vårdkvalitet och till kostnadsbesparingar.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Polypharmacy
The use of multiple drugs administered to the same patient, most commonly seen in elderly patients. It includes also the administration of excessive medication. Since in the United States most drugs are dispensed as single-agent formulations, polypharmacy, though using many drugs administered to the same patient, must be differentiated from DRUG COMBINATIONS, single preparations containing two or more drugs as a fixed dose, and from DRUG THERAPY, COMBINATION, two or more drugs administered separately for a combined effect. (From Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)
Housing for the Elderly
Housing arrangements for the elderly or aged, intended to foster independent living. The housing may take the form of group homes or small apartments. It is available to the economically self-supporting but the concept includes housing for the elderly with some physical limitations. The concept should be differentiated from HOMES FOR THE AGED which is restricted to long-term geriatric facilities providing supervised medical and nursing services.
Frail Elderly
Older adults or aged individuals who are lacking in general strength and are unusually susceptible to disease or to other infirmity.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral

Kartläggning och uppföljning av läkemedelsförskrivning på
Ekparkens äldreboende., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/262661