Könshormoner, livsstil och kardiovaskulär risk
Project number : 264001
Created by: Kristin Ottarsdottir, 2019-03-04
Last revised by: Kristin Ottarsdottir, 2019-03-04
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Sex hormones, lifestyle and cardiovascular risk

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning Projektplan

Könshormoner, livsstil och kardiovaskulär risk

Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och globalt. Det finns könsskillnader vad gäller incidens och ålder vid insjuknande. Olika könshormoner, och även deras bärarprotein sex hormone binding globulin, har visat sig påverka glukos- och lipidmetabolismen, och könshormoner kan därmed påverka individens kardiovaskulära risk, om än på olika sätt hos män och kvinnor. Flera riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom har identifierats; bland annat fysisk inaktivitet, fetma, rökning och diabetes, samt insulinresistens.

Syfte: Att undersöka hur kardiovaskulära riskfaktorer påverkas av könshormoner över tid. Vidare är syftet att undersöka om det finns dubbelriktade orsakssamband mellan könshormoner och riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdomar.

Metod: För att belysa detta använder vi prospektiva populationsstudier. Vara-Skövdekohorten undersöktes 2002-2005 och bestod av 2816 slumpmässigt utvalda män och kvinnor (50/50) i åldrarna 30-74 år. Uppföljningsundersökningen inkluderade 1327 individer och utfördes 2013–2014 med samma protokoll som vid baseline. Undersökningarna inkluderade bland annat vikt, längd, blodtryck, EKG, glukosbelastning och pulsvågsmätning. Uppgifter om sjukhistoria, läkemedelsanvändning, och fysisk aktivitet inhämtades. Blodprover togs fastande och bland annat analyserades könshormoner, glukos, insulin och lipidstatus. Kompetteranade analyser med mass-spektrometri avseende könshormoner har utförts på 240 post-menopausala kvinnor i baseline respektive återundersökning.

Sambandet mellan könshormoner och etablerade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (insulinresistens, obesitas, nedsatt kärlelasticitet) kommer att undersökas med bland annat linjär regression och general linear model i SPSS.

Delarbeten:

I: The association between serum testosterone and insulin resistance– a longitudinal study. (accepterad, Endocrine Connections 2018-12-04)

II: Sex hormone binding globuline and development of insulin resistance in men and women – a longitudinal study (presenterad vid muntlig föreläsning på konferens EASD (European Association for the Study of Diabetes) oktober 2018, pågående manuscript).

III:Sex hormones and insulin resistance in post-menopausal women

IV: Sex hormones and vascular function in women

V: Testosterone and changes in body weight in men and women.

Klinisk relevans: Att kartlägga individers risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom är en viktig del i det dagliga kliniska primärvårdsarbetet. Ökad kunskap kring könshormoners samband med utveckling av hjärt-kärlsjukdomar, och hur detta kan skilja mellan män och kvinnor, kan delvis bidra till att identifiera individer med hög risk, samt förhoppningsvis minska risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom. Ny kunskap kring hur SHBG fungerar kan vara viktig framöver för att utveckla nya mediciner och förstå patofysiologin bakom hur SHBG påverkar den ökade risken för typ 2 diabetes.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning Projektplan

Könshormoner, livsstil och kardiovaskulär risk

Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och globalt. Det finns könsskillnader vad gäller incidens och ålder vid insjuknande. Olika könshormoner, och även deras bärarprotein sex hormone binding globulin, har visat sig påverka glukos- och lipidmetabolismen, och könshormoner kan därmed påverka individens kardiovaskulära risk, om än på olika sätt hos män och kvinnor. Flera riskfaktorer för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom har identifierats; bland annat fysisk inaktivitet, fetma, rökning och diabetes, samt insulinresistens.

Syfte: Att undersöka hur kardiovaskulära riskfaktorer påverkas av könshormoner över tid. Vidare är syftet att undersöka om det finns dubbelriktade orsakssamband mellan könshormoner och riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdomar.

Metod: För att belysa detta använder vi prospektiva populationsstudier. Vara-Skövdekohorten undersöktes 2002-2005 och bestod av 2816 slumpmässigt utvalda män och kvinnor (50/50) i åldrarna 30-74 år. Uppföljningsundersökningen inkluderade 1327 individer och utfördes 2013–2014 med samma protokoll som vid baseline. Undersökningarna inkluderade bland annat vikt, längd, blodtryck, EKG, glukosbelastning och pulsvågsmätning. Uppgifter om sjukhistoria, läkemedelsanvändning, och fysisk aktivitet inhämtades. Blodprover togs fastande och bland annat analyserades könshormoner, glukos, insulin och lipidstatus. Kompetteranade analyser med mass-spektrometri avseende könshormoner har utförts på 240 post-menopausala kvinnor i baseline respektive återundersökning.

Sambandet mellan könshormoner och etablerade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (insulinresistens, obesitas, nedsatt kärlelasticitet) kommer att undersökas med bland annat linjär regression och general linear model i SPSS.

Delarbeten:

I: The association between serum testosterone and insulin resistance– a longitudinal study. (publicerad, Endocrine Connections)

II: Sex hormone binding globuline and development of insulin resistance in men and women – a longitudinal study presenterad vid muntlig föreläsning på konferens EASD (European Association for the Study of Diabetes) oktober 2018, pågående manuscript).

III:Sex hormones and insulin resistance in post-menopausal women

IV: Sex hormones and vascular function in women

V: Testosterone and changes in body weight in men and women.

Klinisk relevans: Att kartlägga individers risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom är en viktig del i det dagliga kliniska primärvårdsarbetet. Ökad kunskap kring könshormoners samband med utveckling av hjärt-kärlsjukdomar, och hur detta kan skilja mellan män och kvinnor, kan delvis bidra till att identifiera individer med hög risk, samt förhoppningsvis minska risken för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom. Ny kunskap kring hur SHBG fungerar kan vara viktig framöver för att utveckla nya mediciner och förstå patofysiologin bakom hur SHBG påverkar den ökade risken för typ 2 diabetes.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Insulin Resistance
Diminished effectiveness of INSULIN in lowering blood sugar levels: requiring the use of 200 units or more of insulin per day to prevent HYPERGLYCEMIA or KETOSIS. It can be caused by the presence of INSULIN ANTIBODIES or the abnormalities in insulin receptors (RECEPTOR, INSULIN) on target cell surfaces. It is often associated with OBESITY; DIABETIC KETOACIDOSIS; INFECTION; and certain rare conditions. (from Stedman, 25th ed)
Sex Hormone-Binding Globulin
A glycoprotein migrating as a beta-globulin. Its molecular weight, 52,000 or 95,000-115,000, indicates that it exists as a dimer. The protein binds testosterone, dihydrotestosterone, and estradiol in the plasma. Sex hormone-binding protein has the same amino acid sequence as ANDROGEN-BINDING PROTEIN. They differ by their sites of synthesis and post-translational oligosaccharide modifications.
Androgens
Compounds that interact with ANDROGEN RECEPTORS in target tissues to bring about the effects similar to those of TESTOSTERONE. Depending on the target tissues, androgenic effects can be on SEX DIFFERENTIATION; male reproductive organs, SPERMATOGENESIS; secondary male SEX CHARACTERISTICS; LIBIDO; development of muscle mass, strength, and power.
Estrogens
Compounds that interact with ESTROGEN RECEPTORS in target tissues to bring about the effects similar to those of ESTRADIOL. Estrogens stimulate the female reproductive organs, and the development of secondary female SEX CHARACTERISTICS. Estrogenic chemicals include natural, synthetic, steroidal, or non-steroidal compounds.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Projektledarens arbetsplats

Coworker

Anna G. Nilsson
Överläkare, docent, Medicin, Sahlgrenska, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Ulf Lindblad
Professor emeritus/ distriktsläkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Enheten för Allmänmedicin
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)

Tutor

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sahlgrenska akademin, Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg), Enheten för Allmänmedicin

Finansiering

Grants

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
240 000 SEK
Kristin Ottarsdottir

2019, Könshormoner och kardiovaskulär risk

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (861921) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
208 000 SEK
Kristin Ottarsdottir, Ulf Lindblad, Margareta Hellgren, Anna G. Nilsson, Bledar Daka

2018, The association between sex hormones and cardiovascular risk in men and women

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (753061) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
229 000 SEK
Kristin Ottarsdottir, Margareta Hellgren, Ulf Lindblad, Anna G. Nilsson, Bledar Daka

2017, The association between sex hormones and cardiovascular risk in men and women

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Könshormoner, livsstil och kardiovaskulär risk, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/264001