Könshormoner, insulinresistens och kardiovaskulära riskfaktorer
Project number : 264001
Created by: Kristin Ottarsdottir, 2019-03-04
Last revised by: Kristin Ottarsdottir, 2019-12-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2017-10-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-12-06
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2024-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Sex hormones, insulin resistance and cardiovascular risk factors

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns könsskillnader vad gäller incidens och ålder vid insjuknande. Olika könshormoner, och även deras bärarprotein sex hormone binding globulin (SHBG), har visat sig påverka både glukos- och lipidmetabolismen, och könshormoner kan därmed påverka individens risk för hjärt-kärlsjukdom, på olika sätt hos män och kvinnor, och även på olika sätt hos kvinnor före respektive efter klimakteriet.

Syfte: Att undersöka hur kardiovaskulära riskfaktorer, specifikt insulinresistens och kärlelasticitet, påverkas av könshormoner över tid hos kvinnor före och efter klimakteriet samt hos män. 

Metod: Prospektiva populationsstudier. Vara-Skövdekohorten undersöktes 2002-2004 och bestod av 2816 slumpmässigt utvalda män och kvinnor (50/50) i åldrarna 30-74 år. 2012–2014 genomfördes besök 2, inkluderande 1327 individer. Bland annat vikt, längd, blodtryck, EKG, glukosbelastning och pulsvågsmätning undersöktes. Uppgifter om sjukhistoria, läkemedelsanvändning, och fysisk aktivitet inhämtades. Blodprover togs fastande och  könshormoner, glukos, insulin och lipidstatus analyserades . Kompletteranade analyser med mass-spektrometri avseende könshormoner har utförts på 240 kvinnor > 50 år vid besök 1 respektive besök 2, eftersom mass-spektrometri numera är gold standard för undersökning av könshormoner.

Delarbeten:

I: The association between serum testosterone and insulin resistance– a longitudinal study. Syfte: att undersöka ett eventuellt dubelriktat samband mellan testosteron och insulinresistens hos män.

(Ottarsdottir K, et al. Endocr Connect. 2018;7(12):1491-1500)

II: Sex hormone binding globuline and development of insulin resistance in men and women – a longitudinal study

(presenterad vid muntlig föreläsning på konferens EASD (European Association for the Study of Diabetes) oktober 2018, pågående manuscript). Syfte: att undersöka sambandet mellan SHBG och utveckling av insulinresistens hos män och kvinnor.

III:Sex hormones and insulin resistance in post-menopausal women. Syfte: att undersöka sambandet mellan estradiol och testosteron och utveckling av insulinresistens hos kvinnor efter klimakteriet. 

IV: Sex hormones and vascular function in women. Syfte: att undersöka sambandet mellan estradiol och testosteron och kärlelasticitet, hos 240 kvinnor efter klimakteriet.

Klinisk relevans: Att kartlägga individers risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom är en viktig del i det dagliga kliniska primärvårdsarbetet. Ökad kunskap kring könshormoners samband med utveckling av hjärt-kärlsjukdomar, och hur detta kan skilja mellan män och kvinnor, kan delvis bidra till att identifiera individer med hög risk, samt bidra till en mer individualiserad patientcentrerad vård. Ny kunskap kring hur SHBG fungerar kan vara viktig framöver för att utveckla nya mediciner och förstå patofysiologin bakom hur SHBG påverkar den ökade risken för typ 2 diabetes.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns könsskillnader vad gäller incidens och ålder vid insjuknande. Olika könshormoner, och även deras bärarprotein sex hormone binding globulin (SHBG), har visat sig påverka både glukos- och lipidmetabolismen, och könshormoner kan därmed påverka individens risk för hjärt-kärlsjukdom, på olika sätt hos män och kvinnor, och även på olika sätt hos kvinnor före respektive efter klimakteriet.

Syfte: Att undersöka hur kardiovaskulära riskfaktorer, specifikt insulinresistens och kärlelasticitet, påverkas av könshormoner över tid hos kvinnor före och efter klimakteriet samt hos män. 

Metod: Prospektiva populationsstudier. Vara-Skövdekohorten undersöktes 2002-2004 och bestod av 2816 slumpmässigt utvalda män och kvinnor (50/50) i åldrarna 30-74 år. 2012–2014 genomfördes besök 2, inkluderande 1327 individer. Bland annat vikt, längd, blodtryck, EKG, glukosbelastning och pulsvågsmätning undersöktes. Uppgifter om sjukhistoria, läkemedelsanvändning, och fysisk aktivitet inhämtades. Blodprover togs fastande och  könshormoner, glukos, insulin och lipidstatus analyserades . Kompletteranade analyser med mass-spektrometri avseende könshormoner har utförts på 240 kvinnor > 50 år vid besök 1 respektive besök 2, eftersom mass-spektrometri numera är gold standard för undersökning av könshormoner.

Delarbeten:

I: The association between serum testosterone and insulin resistance– a longitudinal study. Syfte: att undersöka ett eventuellt dubelriktat samband mellan testosteron och insulinresistens hos män.

(Ottarsdottir K, et al. Endocr Connect. 2018;7(12):1491-1500)

II: Sex hormone binding globuline and development of insulin resistance in men and women – a longitudinal study

(presenterad vid muntlig föreläsning på konferens EASD (European Association for the Study of Diabetes) oktober 2018, pågående manuscript). Syfte: att undersöka sambandet mellan SHBG och utveckling av insulinresistens hos män och kvinnor.

III:Sex hormones and insulin resistance in post-menopausal women. Syfte: att undersöka sambandet mellan estradiol och testosteron och utveckling av insulinresistens hos kvinnor efter klimakteriet. 

IV: Sex hormones and vascular function in women. Syfte: att undersöka sambandet mellan estradiol och testosteron och kärlelasticitet, hos 240 kvinnor efter klimakteriet.

Klinisk relevans: Att kartlägga individers risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom är en viktig del i det dagliga kliniska primärvårdsarbetet. Ökad kunskap kring könshormoners samband med utveckling av hjärt-kärlsjukdomar, och hur detta kan skilja mellan män och kvinnor, kan delvis bidra till att identifiera individer med hög risk, samt bidra till en mer individualiserad patientcentrerad vård. Ny kunskap kring hur SHBG fungerar kan vara viktig framöver för att utveckla nya mediciner och förstå patofysiologin bakom hur SHBG påverkar den ökade risken för typ 2 diabetes.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Insulin Resistance
Diminished effectiveness of INSULIN in lowering blood sugar levels: requiring the use of 200 units or more of insulin per day to prevent HYPERGLYCEMIA or KETOSIS. It can be caused by the presence of INSULIN ANTIBODIES or the abnormalities in insulin receptors (RECEPTOR, INSULIN) on target cell surfaces. It is often associated with OBESITY; DIABETIC KETOACIDOSIS; INFECTION; and certain rare conditions. (from Stedman, 25th ed)
Sex Hormone-Binding Globulin
A glycoprotein migrating as a beta-globulin. Its molecular weight, 52,000 or 95,000-115,000, indicates that it exists as a dimer. The protein binds testosterone, dihydrotestosterone, and estradiol in the plasma. Sex hormone-binding protein has the same amino acid sequence as ANDROGEN-BINDING PROTEIN. They differ by their sites of synthesis and post-translational oligosaccharide modifications.
Androgens
Compounds that interact with ANDROGEN RECEPTORS in target tissues to bring about the effects similar to those of TESTOSTERONE. Depending on the target tissues, androgenic effects can be on SEX DIFFERENTIATION; male reproductive organs, SPERMATOGENESIS; secondary male SEX CHARACTERISTICS; LIBIDO; development of muscle mass, strength, and power.
Estrogens
Compounds that interact with ESTROGEN RECEPTORS in target tissues to bring about the effects similar to those of ESTRADIOL. Estrogens stimulate the female reproductive organs, and the development of secondary female SEX CHARACTERISTICS. Estrogenic chemicals include natural, synthetic, steroidal, or non-steroidal compounds.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Projektledarens arbetsplats

Medarbetare

Anna G. Nilsson
Överläkare, docent, Specialistmedicin Sahlgrenska, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Ulf Lindblad
Professor emeritus/ distriktsläkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Enheten för Allmänmedicin
Margareta Hellgren
distriktsläkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde)

Supervisor

Bledar Daka
Specialistläkare i allmänmedicin, Sahlgrenska akademin, Enheten för Allmänmedicin

Finansiering

Grants

FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
240 000 SEK
Kristin Ottarsdottir

2019, Könshormoner och kardiovaskulär risk

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (861921) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
208 000 SEK
Kristin Ottarsdottir, Ulf Lindblad, Margareta Hellgren, Anna G. Nilsson, Bledar Daka

2018, The association between sex hormones and cardiovascular risk in men and women

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (753061) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
229 000 SEK
Kristin Ottarsdottir, Margareta Hellgren, Ulf Lindblad, Anna G. Nilsson, Bledar Daka

2017, The association between sex hormones and cardiovascular risk in men and women

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Könshormoner, insulinresistens och kardiovaskulära riskfaktorer, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/264001