Förändringar i vänsterkammare funktion och morfologi: En cohort studie i Vara-SKövde kohorten
Project number : 264731
Created by: Bledar Daka, 2019-03-12
Last revised by: Bledar Daka, 2019-04-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Longitudinal changes in left ventricular function and the development of heart failure: A longitudinal observational study in the Vara-Skövde Cohort

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Förekomsten av hjärtsvikt ökar i en åldrande befolkning. Baserad på hur mycket blod som hjärtat pumpar ut kan man definiera två former av hjärtsvikt: Hjärtsvikt med nedsatt ejektions fraktion och hjärtsvikt med bevarat ejektionsfraktion. Den första formen är vanligare hos män och medicinering med hjärtsvikt mediciner har god effekt. Oftast handlar om en förstorad hjrta p g a bakomliggande sjukdomar såsom 

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

The prevalence of cardiac heart failure is increasing with the rise in life expectancy. Diastolic dysfunction is characterized by deterioration of relaxation of the myocardium, often a result of remodeling. This process starts before the onset of symptoms and recent heart failure guidelines emphasis the importance of an early detection of left ventricular systolic and diastolic function besides prevention of classic risk factors for heart failure. There is still a lack of knowledge with regard to incident cases of diastolic dysfunction and knowledge on which factors that drive the remodeling processes have obvious relevance in the prevention of heart failure.

The general aim of this longitudinal study is accordingly to identify risk factors that predict incident cases of diastolic dysfunction, or a deteriorating of the diastolic function, in a Swedish cohort. Focusing on glucose metabolism and risk factor control, the modifying effect of lifestyle will also be explored.

Specific aims: 1. To explore the impact of age, sex, and cardiovascular risk factors on the incidence of diastolic dysfunction and left ventricular hypertrophy, respectively 2. To investigate the role of inflammation on the incidence of diastolic dysfunction and left ventricular hypertrophy, respectively 3. To explore the impact of genetic and epigenetic markers for type 2 diabetes on the incidence of diastolic dysfunction and left ventricular hypertrophy, respectively 4. To explore sex-differences in the incidence of diastolic dysfunction and the impact of sex hormones on these differences

Design: Longitudinal observational study in a representative cohort for Sweden

Implications: This study aims to provide information on the progression of heart failure from an asymptomatic stage to a terminal stage. Knowledge in the early stages of remodeling of the myocardium is essential in the prevention of heart failure given the lack of knowledge on the treatment of diastolic heart failure.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Heart Failure, Diastolic
Heart failure caused by abnormal myocardial relaxation during DIASTOLE leading to defective cardiac filling.
Risk Factors
An aspect of personal behavior or lifestyle, environmental exposure, or inborn or inherited characteristic, which, on the basis of epidemiologic evidence, is known to be associated with a health-related condition considered important to prevent.
Longitudinal Studies
Studies in which variables relating to an individual or group of individuals are assessed over a period of time.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Enheten för Allmänmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde) - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Södra Ryd vårdcentral (Skövde) - Övrigt

Finansiering

Grants

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (862941) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
186 000 SEK
Bledar Daka, Ulf Lindblad, Margareta Hellgren, Kristin Ottarsdottir, Entela Bollano

2018, Longitudinal changes in left ventricular function and the development of heart failure: A longitudinal observational study in the Vara-Skövde Cohort


Förändringar i vänsterkammare funktion och morfologi: En cohort studie i Vara-SKövde kohorten, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/264731