Personlig kontroll, depressivitet och metabola rubbningar: Implikationer för behandling och prevention
Project number : 266631
Created by: Maria Eriksson, 2019-04-03
Last revised by: Maria Eriksson, 2019-06-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2013-03-28
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-06-25
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Self-efficacy and depressive symptoms in the population and in primary care: Implications for treatment and prevention

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Effektiva preventiva insatser mot typ 2 diabetes skulle kunna försena debut och minska förekomst. Typ 2 diabetes och depression har hög samsjuklighet, och levnadsvanor har stor betydelse för båda tillstånden. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har god evidens vid depression. Internetförmedlad KBT (IKBT) skulle kunna öka tillgången av KBT i primärvård och möjliggöra preventiva insatser. Personlig kontroll verkar påverka utvecklingen av typ 2 diabetes. Kunde man hitta patienter med låg upplevd personlig kontroll skulle de kunna ha god nytta av preventiva insatser.

Syfte
Avhandlingsarbetet undersöker förutsättningarna för att implementera KBT för att förebygga och behandla psykisk ohälsa, främst depressivitet, samt metabola rubbningar.

Metod
Delarbetena baseras dels på Vara-Skövde-kohorten i Skaraborgsprojektet, som under 2002-2005 studerade 2816 kvinnor och män med frågeformulär och undersökning av kroppskonstitution och metabola funktioner. En återundersökning genomfördes 2011-2014. Analyser görs av sambanden mellan personlig kontroll, depressivitet och metabola rubbningar. Dels baseras två delarbeten på projektet PRIM-NET som jämför sedvanlig depressionsbehandling vid vårdcentral med internetförmedlad behandlarstödd KBT. I delarbete 5 valideras en fråga om personlig kontroll mot etablerade skalor.

Förväntat resultat
Avhandlingen visar vikten av psykologisk orientering i sjukvård och förebyggande insatser samt att ICBT är ett tillämpbart sätt att behandla depressiva symtom i primärvård.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Effektiva preventiva insatser mot typ 2 diabetes skulle kunna försena debut och minska förekomst. Typ 2 diabetes och depression har hög samsjuklighet, och levnadsvanor har stor betydelse för båda tillstånden. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har god evidens vid depression. Internetförmedlad KBT (IKBT) skulle kunna öka tillgången av KBT i primärvård och möjliggöra preventiva insatser. Personlig kontroll verkar påverka utvecklingen av typ 2 diabetes. Kunde man hitta patienter med låg upplevd personlig kontroll skulle de kunna ha god nytta av preventiva insatser.

Syfte
Avhandlingsarbetet undersöker förutsättningarna för att implementera KBT för att förebygga och behandla psykisk ohälsa, främst depressivitet, samt metabola rubbningar.

Metod
Delarbetena baseras dels på Vara-Skövde-kohorten i Skaraborgsprojektet, som under 2002-2005 studerade 2816 kvinnor och män med frågeformulär och undersökning av kroppskonstitution och metabola funktioner. En återundersökning genomfördes 2011-2014. Analyser görs av sambanden mellan personlig kontroll, depressivitet och metabola rubbningar. Dels baseras två delarbeten på projektet PRIM-NET som jämför sedvanlig depressionsbehandling vid vårdcentral med internetförmedlad behandlarstödd KBT. I delarbete 5 valideras en fråga om personlig kontroll mot etablerade skalor.

Förväntat resultat
Avhandlingen visar vikten av psykologisk orientering i sjukvård och förebyggande insatser samt att ICBT är ett tillämpbart sätt att behandla depressiva symtom i primärvård.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Depressive Disorder
An affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent.
Diabetes Mellitus, Type 2
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent (NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and HYPERINSULINEMIA; and eventually by GLUCOSE INTOLERANCE; HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit OBESITY.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Enheten för Allmänmedicin
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V5 - Närhälsan Ekmanska vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Källstorp vårdcentral (Trollhättan) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 - Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde) - Övrigt

Supervisor

Ulf Lindblad
Professor emeritus/ distriktsläkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Enheten för Allmänmedicin
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Jesper Lundgren
Universitetslektor, Psykologiska institutionen

Personlig kontroll, depressivitet och metabola rubbningar: Implikationer för behandling och prevention, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/266631