Prevalens av ospecifik ryggsmärta i svensk sjukvård
Project number : 266821
Created by: Olof Thoreson, 2019-04-05
Last revised by: Olof Thoreson, 2019-08-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The prevalence of low back pain in Swedish Health care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Ryggsmärta är en vanlig problematik för alla befolkningar och kulturer där tidigare studier har visat att det även orsakar den största funktionsnedsättningen över hela världen. Hur stort besväret är i Sverige är inte helt känt och ej heller hur vanligt det är att söka vård inom primärvården för ryggbesvär.

Syfte

Att undersöka prevalens samt eventuell förändring av prevalens av ryggsmärta av ospecifik variant, tidsperioden 2014-2018 i Västra Götaland 

Metod

Utdrag från Vega registret avseende ospecifik ryggsmärta som innefattar primärvård, öppenvård samt slutenvård inom VG-region med totalt ca 1,7 miljoner invånare.. Resultaten kommer vara primärt subgruppsanalyserade på ålder, kön, diagnos och vårdinstans.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Ryggsmärta är en vanlig problematik för alla befolkningar och kulturer där tidigare studier har visat att det även orsakar den största funktionsnedsättningen över hela världen. Hur stort besväret är i Sverige är inte helt känt och ej heller hur vanligt det är att söka vård inom primärvården för ryggbesvär.

Syfte

Att undersöka prevalens samt eventuell förändring av prevalens av ryggsmärta av ospecifik variant, tidsperioden 2014-2018 i Västra Götaland. Frågeställning: Hur vanligt är det med ryggsmärta och hur har prevalensen av ryggsmärta förändrats över tid i Västra Götaland?
 

Metod

Utdrag från Vega registret avseende ospecifik ryggsmärta som innefattar primärvård, öppenvård samt slutenvård inom VG-region med totalt ca 1,7 miljoner invånare.. Resultaten kommer vara primärt subgruppsanalyserade på ålder, kön, diagnos och vårdinstans.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Back
Description missing
Back Pain
Acute or chronic pain located in the posterior regions of the THORAX; LUMBOSACRAL REGION; or the adjacent regions.
Sweden
Description missing

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Post doc ersättning till huvudansvarig

Prevalens av ospecifik ryggsmärta i svensk sjukvård, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/266821