Specifik ryggsmärta i Västra Götaland, prevalens av diagnos, operationer och vårdnivå.
Project number : 267031
Created by: Olof Thoreson, 2019-04-06
Last revised by: Olof Thoreson, 2019-08-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Specific low back pain in Västra Götaland, prevalence, operations and Health care level.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Ryggsmärta är en vanlig problematik för alla befolkningar och kulturer där tidigare studier har visat att det även orsakar den största funktionsnedsättningen över hela världen. Hur stort besväret är i Sverige är inte helt känt och ej heller hur vanligt det är att söka vård inom primärvården för ryggbesvär.

Syfte

Att undersöka prevalens samt eventuell förändring av prevalens av ryggsmärta av ospecifik variant, tidsperioden 2014-2018 i Västra Götaland. Frågeställning: Hur har prevalensen av specifik ryggsmärta förändrats över tid i Västra Götaland? Frågeställning: Hur förhåller sig den operativa incidensen jämfört med prevalensen i primärvården?

Metod

Utdrag från Vega registret avseende specifik ryggsmärta som innefattar primärvård, öppenvård samt slutenvård inom VG-region med totalt ca 1,7 miljoner invånare.. Resultaten kommer vara primärt subgruppsanalyserade på ålder, kön, diagnos och vårdinstans. Jämföra prevalenstalen för samhället med prevalensen för operativ åtgärd via Swespine registret.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:

Ryggsmärta är en vanlig problematik för alla befolkningar och kulturer där tidigare studier har visat att det även orsakar den största funktionsnedsättningen över hela världen. Hur stort besväret är i Sverige är inte helt känt och ej heller hur vanligt det är att söka vård inom primärvården för ryggbesvär.

Syfte

Att undersöka prevalens samt eventuell förändring av prevalens av ryggsmärta av ospecifik variant, tidsperioden 2014-2018 i Västra Götaland. Frågeställning: Hur har prevalensen av specifik ryggsmärta förändrats över tid i Västra Götaland? Frågeställning: Hur förhåller sig den operativa incidensen jämfört med prevalensen i primärvården?

Metod

Utdrag från Vega registret avseende specifik ryggsmärta som innefattar primärvård, öppenvård samt slutenvård inom VG-region med totalt ca 1,7 miljoner invånare.. Resultaten kommer vara primärt subgruppsanalyserade på ålder, kön, diagnos och vårdinstans. Jämföra prevalenstalen för samhället med prevalensen för operativ åtgärd via Swespine registret.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Back Pain
Acute or chronic pain located in the posterior regions of the THORAX; LUMBOSACRAL REGION; or the adjacent regions.
Spine
The spinal or vertebral column.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Specifik ryggsmärta i Västra Götaland, prevalens av diagnos, operationer och vårdnivå., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/267031