Effekter av excentrisk träning hos patienter med subakromiellt inklämningssyndrom: en systematisk översikt med metaanalys
Project number : 267301
Created by: Robin Larsson, 2019-04-08
Last revised by: Robin Larsson, 2019-06-15
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Effects of eccentric exercise in patients with subacromial impingement syndrome: a systematic review and meta-analysis

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Inklämningssyndrom i axelleden, så kallat subakromiellt impingementsyndrom, är ett vanligt problem inom primärvården. Det involverar ofta smärta från de stabiliserande musklerna i axeln. Bromsande (excentrisk) träning har visats effektivt för behandling av liknande muskelsmärta i benen.

Syfte
Syftet med studien är att göra en systematisk översikt för att utvärdera effekterna av excentrisk träning på smärta och funktion hos patienter med inklämningssyndrom, jämfört med annan träning, samt att beskriva hur den excentriska träningen ser ut i de inkluderade studierna.

Metod
Sökningar efter randomiserade kontrollerade studier görs i databaserna PubMed, Cochrane Library och PEDro. Inga restriktioner tillämpas vad gäller datum för publikation eller språk. Inkluderade artiklars referenslistor samt relevanta tidigare litteraturöversikter kommer att granskas manuellt för ytterligare relevanta studier. Kvalitén på ingående studier kommer att granskas oberoende av två medförfattare och resultatens tillförlitlighet kommer att bedömas enligt GRADE. Resultaten från de ingående studierna kommer, om möjligt, att slås samman och bedömas tillsammans för att ge en tydligare bild av helheten (meta-analys).

Förväntat resultat
Studien förväntas ge en bild av aktuellt evidensläge för excentrisk träning som behandling av inklämningssyndrom samt vilket träningsupplägg som är mest effektivt, vilket kan vägleda fysioterapeuter i primärvården i deras behandling av denna patientgrupp.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Subakromiellt inklämningssyndrom (SIS) är ett vanligt problem inom primärvården. Det involverar ofta tendinopati. Excentrisk träning har visats effektivt för behandling av tendinopatier i nedre extremitet.

Syfte: Vad är effekterna av excentrisk träning på smärta och funktion hos patienter med SIS, jämfört med annan träning. Hur ser denna excentriska träning ut i de inkluderade studierna.

Metod: Litteratursökning i följande databaser: PubMed, Cochrane Library, PEDro. Inga restriktioner vad gäller datum för publikation eller publiceringsspråk. Screening av inkluderade artiklars referenslistor samt relevanta litteraturöversikter för ytterligare relevanta studier. Resultat kommer presenteras i en Summary of Findings-table och diskuteras enligt narrative synthesis. En meta-analys kommer att göras på resultaten smärta och funktion. GRADE kommer att användas för att bedöma aktuellt evidensläge.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Shoulder Impingement Syndrome
Compression of the rotator cuff tendons and subacromial bursa between the humeral head and structures that make up the coracoacromial arch and the humeral tuberosities. This condition is associated with subacromial bursitis and rotator cuff (largely supraspinatus) and bicipital tendon inflammation, with or without degenerative changes in the tendon. Pain that is most severe when the arm is abducted in an arc between 40 and 120 degrees, sometimes associated with tears in the rotator cuff, is the chief symptom. (From Jablonski's Dictionary of Syndromes and Eponymic Diseases, 2d ed)
Exercise
Physical activity which is usually regular and done with the intention of improving or maintaining PHYSICAL FITNESS or HEALTH. Contrast with EXERTION which is concerned largely with the physiologic and metabolic response to energy expenditure.
Therapeutics
Procedures concerned with the remedial treatment or prevention of diseases.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

PROSPERO (PROSPERO 2019: CRD42019126917)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Rehabilitering - Göteborg - Capio Rehab AB - Capio Rehab Angered workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Coworker

Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Effekter av excentrisk träning hos patienter med subakromiellt inklämningssyndrom: en systematisk översikt med metaanalys, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/267301