Provtagning för glutenintolerans på barnmottagning
Project number : 268731
Created by: Karl Mårild, 2019-04-17
Last revised by: Karl Mårild, 2019-11-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-04-17
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-11-04
Rekrytering/datainsamling pågår

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Screening for celiac disease at pediatric outpatient clinics

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Även om 2–3% av svenska barn utvecklar celiaki, kommer de flesta av dem att förbli odiagnostiserade på grund av ospecifika eller få sjukdomstecken. Detta till trots, och trots att celiaki är behandlingsbart, saknas det evidens för eller emot allmän celiakiscreening.

Syfte: Målet med detta pilotprojekt är att införliva serologisk celiakiscreening inom pediatrisköppenvård samt att undersöka effekterna av diagnosticering och behandling av screeningupptäkt celiaki.

Metoder: Vi ämnar införa celiakiscreening direkt anpassad till pediatriska öppenvårdsmottagningar i Göteborgsområdet. Målsättningen är att screena (provta) barn för celiaki. Screening kommer utföras genom att analysera celiaki-specifika antikroppar i blod. Barn med positiv screening kommer erbjudas uppföljning med avsikt att fastställa celiakidiagnos.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Även om 2–3% av svenska barn utvecklar celiaki, kommer de flesta av dem att förbli odiagnostiserade på grund av ospecifika eller få sjukdomstecken. Detta till trots, och trots att celiaki är behandlingsbart, saknas det evidens för eller emot allmän celiakiscreening.

Syfte: Målet med detta pilotprojekt är att införliva serologisk celiakiscreening inom pediatrisköppenvård samt att undersöka effekterna av diagnosticering och behandling av screeningupptäkt celiaki.

Metoder: Vi ämnar införa celiakiscreening direkt anpassad till pediatriska öppenvårdsmottagningar i Göteborgsområdet. Målsättningen är att screena (provta) barn för celiaki. Screening kommer utföras genom att analysera celiaki-specifika antikroppar i blod. Barn med positiv screening kommer erbjudas uppföljning med avsikt att fastställa celiakidiagnos.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Celiac Disease
A malabsorption syndrome that is precipitated by the ingestion of GLUTEN-containing foods, such as wheat, rye, and barley. It is characterized by INFLAMMATION of the SMALL INTESTINE, loss of MICROVILLI structure, failed INTESTINAL ABSORPTION, and MALNUTRITION.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Verksamhet medicin barn workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Barn- och ungdomsmedicin - Område B2 - Närhälsan Hisingen barn- och ungdomsmedicinsk mottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Hälso- och specialistvård för barn och unga - Barn- och ungdomsmedicin - Område B3 - Närhälsan Kungshöjd barn- och ungdomsmedicinsk mottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Provtagning för glutenintolerans på barnmottagning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/268731