Immigrerade läkare från länder utanför EU/ EES – vilka tankar och erfarenheter har om de om etableringen som läkare i Sverige?
Project number : 268761
Created by: Ingmarie Skoglund, 2019-04-17
Last revised by: Ingmarie Skoglund, 2019-04-18
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-04-17
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Andelen läkare och sköterskor som flyttat till ett av OECD-länderna har de sista 10 åren ökat med 60 procent. I Sverige är andelen läkare födda utomlands nu minst en tredjedel av alla läkare. Under 2015 ökade immigrationen från Syrien 17 % (30 590). Den ökade också från Eritrea, Polen, Irak, Indien, Finland, Tyskland, Rumänien och Danmark.
Intresset är stort att ta vara på immigrerade läkares kompetens. För läkare utbildade utanför EU/EES är vägen till yrkeskarriär lång, upp till fyra år till legitimation och sedan längre tid till fast arbete, och därför inrättades en ettårig kompletteringsutbildningen för läkare (KUL) år 2009. Kunskapsprovet är den andra vägen till yrkeskarriär i Sverige.
Det finns mycket begränsad vetenskaplig kunskap om hur läkare med denna bakgrund ser på sin situation, tankar och erfarenheter under etableringen i Sverige.

Syfte och frågeställningar

Att belysa hur läkare, med utbildning och bakgrund i länder utanför EU/EES och med tyngdpunkt på grupper som nyligen kommit till Sverige, tänker och vilka erfarenheter de har av om etableringsprocessen.

Metod

Fokusgrupper med varierad sammansättning, med 6-8 personer i varje grupp, systematisk textkondensering enligt Malterud.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Andelen läkare och sköterskor som flyttat till ett av OECD-länderna har de sista 10 åren ökat med 60 procent. I Sverige är andelen läkare födda utomlands nu minst en tredjedel av alla läkare. Under 2015 ökade immigrationen från Syrien 17 % (30 590). Den ökade också från Eritrea, Polen, Irak, Indien, Finland, Tyskland, Rumänien och Danmark.
Intresset är stort att ta vara på immigrerade läkares kompetens. För läkare utbildade utanför EU/EES är vägen till yrkeskarriär lång, upp till fyra år till legitimation och sedan längre tid till fast arbete, och därför inrättades en ettårig kompletteringsutbildningen för läkare (KUL) år 2009. Kunskapsprovet är den andra vägen till yrkeskarriär i Sverige.
Det finns mycket begränsad vetenskaplig kunskap om hur läkare med denna bakgrund ser på sin situation, tankar och erfarenheter under etableringen i Sverige.

Syfte och frågeställningar

Att belysa hur läkare, med utbildning och bakgrund i länder utanför EU/EES och med tyngdpunkt på grupper som nyligen kommit till Sverige, tänker och vilka erfarenheter de har av om etableringsprocessen.

Metod

Fokusgrupper med varierad sammansättning, med 6-8 personer i varje grupp, systematisk textkondensering enligt Malterud.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)
checked Pilotstudier (Pilot Projects)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Focus Groups
A method of data collection and a qualitative research tool in which a small group of individuals are brought together and allowed to interact in a discussion of their opinions about topics, issues, or questions.
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).
Physicians
Individuals licensed to practice medicine.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin
Eva-Lisa Petersson
Senior forskare, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Immigrerade läkare från länder utanför EU/ EES – vilka tankar och erfarenheter har om de om etableringen som läkare i Sverige?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/268761