Förekommer det husfridssex och tjatsex inom heterosexuella förhållanden i Sverige? Utveckling och validering av enkät
Project number : 270871
Created by: Amanda Randenius, 2019-05-22
Last revised by: Amanda Randenius, 2019-06-06
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

I en nyligen skriven rapport om genus påtalas att beroende på tilldelning av kön/genus så kommer vi bli påverkade på olika vis på såväl individnivå som gruppnivå. De skriver om den maktstruktur som sorterar kvinnan som underordnad; patriarkatet. Kvinnor är offer för den största delen av våld och sexualbrott i världen. en rapport från World Health Organization uppskattas att 30% av alla kvinnor som varit i ett förhållande har utsatts för sex- eller våldsbrott av sin partner. Det finnas en utbredd bild av att sexuellt våld mot kvinnor i förhållanden inte anses vara just våld. I en studie från år 2000 påvisas att våldtäkt inte anses vara ett lika allvarligt brott om det sker mellan personer som redan har ett förhållande, är gifta eller har en etablerad sexuell relation. I en annan studie diskuteras att verbalt sexuellt tvång som sker i ett redan etablerat förhållande anses vara socialt accepterat bara för att det sedan tidigare finns ett samtycke till sex. I Sverige finns begrepp som husfridssex och tjatsex. Husfridssex syftar på att ena parten i ett parförhållande går med på att ha sex med sin partner för att behålla husfriden, alltså ger sitt samtycke till sex för att göra den andra parten i förhållandet nöjd. Tjatsex syftar på fenomenet när en person övertalar en annan person till att ha sex, fast den andra parten inte vill.

Syfte/frågeställning

Studien ska utforma och validera en enkät för att mäta i vilken utsträckning kvinnor i heterosexuella förhållanden i Sverige ger sitt samtycke till sex trots att de inte vill, alltså går med på husfridssex eller tjatseSTRONG·

Metod

En enkät kommer att utformas och valideras genom face-validity och därefter kommer enkätens reliabilitet testas genom test-retest. Data kommer att presenteras deskriptivt i en tabell samt i ett stapeldiagram och analyseras med analysmetoden Kappa för att testa enkätsvarens reproducerbarhet.

Förväntat resultat

Nyttan med studien är att få ett validerat mätinstrument för att mäta förekomst av husfridssex i heterosexuella förhållanden i Sverige. Mätinstrumentet förväntas bidra till att delvis kartlägga svenska heterosexuella sexliv vilket skulle kunna förbättra kvinnors sexuella hälsa och sexuell jämställdhet. Enkäten skulle kunna belysa ett i Sverige, relativt outforskat ämne och studien kan komma att tillföra genus och jämställdhetsdebatten kunskap. Studien kan ses som starten till ett större projekt där den validerade enkäten ska nå ut till en större studiepopulation för att kunna mäta förekomst av husfridssex och tjatsex nationellt.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

I en nyligen skriven rapport om genus påtalas att beroende på tilldelning av kön/genus så kommer vi bli påverkade på olika vis på såväl individnivå som gruppnivå. De skriver om den maktstruktur som sorterar kvinnan som underordnad; patriarkatet. Kvinnor är offer för den största delen av våld och sexualbrott i världen. en rapport från World Health Organization uppskattas att 30% av alla kvinnor som varit i ett förhållande har utsatts för sex- eller våldsbrott av sin partner. Det finnas en utbredd bild av att sexuellt våld mot kvinnor i förhållanden inte anses vara just våld. I en studie från år 2000 påvisas att våldtäkt inte anses vara ett lika allvarligt brott om det sker mellan personer som redan har ett förhållande, är gifta eller har en etablerad sexuell relation. I en annan studie diskuteras att verbalt sexuellt tvång som sker i ett redan etablerat förhållande anses vara socialt accepterat bara för att det sedan tidigare finns ett samtycke till sex. I Sverige finns begrepp som husfridssex och tjatsex. Husfridssex syftar på att ena parten i ett parförhållande går med på att ha sex med sin partner för att behålla husfriden, alltså ger sitt samtycke till sex för att göra den andra parten i förhållandet nöjd. Tjatsex syftar på fenomenet när en person övertalar en annan person till att ha sex, fast den andra parten inte vill.

Syfte/frågeställning

Studien ska utforma och validera en enkät för att mäta i vilken utsträckning kvinnor i heterosexuella förhållanden i Sverige ger sitt samtycke till sex trots att de inte vill, alltså går med på husfridssex eller tjatseSTRONG·

Metod

En enkät kommer att utformas och valideras genom face-validity och därefter kommer enkätens reliabilitet testas genom test-retest. Data kommer att presenteras deskriptivt i en tabell samt i ett stapeldiagram och analyseras med analysmetoden Kappa för att testa enkätsvarens reproducerbarhet.

Förväntat resultat

Nyttan med studien är att få ett validerat mätinstrument för att mäta förekomst av husfridssex i heterosexuella förhållanden i Sverige. Mätinstrumentet förväntas bidra till att delvis kartlägga svenska heterosexuella sexliv vilket skulle kunna förbättra kvinnors sexuella hälsa och sexuell jämställdhet. Enkäten skulle kunna belysa ett i Sverige, relativt outforskat ämne och studien kan komma att tillföra genus och jämställdhetsdebatten kunskap. Studien kan ses som starten till ett större projekt där den validerade enkäten ska nå ut till en större studiepopulation för att kunna mäta förekomst av husfridssex och tjatsex nationellt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Borås - Praktikertjänst AB - Brämhults Vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås), Wallenberglaboratoriet

Förekommer det husfridssex och tjatsex inom heterosexuella förhållanden i Sverige? Utveckling och validering av enkät, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/270871