ST-läkares kunskaper om läkemedelsbehandling vid alkoholberoende – en enkätstudie
Project number : 270891
Created by: Niclas Svedberg, 2019-05-22
Last revised by: Niclas Svedberg, 2019-05-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Resident primary care physicians knowledge of pharmacotherapy for alcohol dependence - a survey study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Att studera vilken kunskap läkare som ska bli specialister i allmänmedicin har om läkemedelsbehandling mot alkoholberoende.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Alkoholberoende drabbar 4% av Sveriges befolkning. Effektiv läkemedelsbehandling finns men förskrivs endast till 1 av 20 av dessa. Kunskap om behandling av alkoholberoende är ett mål under specialisttjänstgöring inom allmänmedicin (STA).

Syfte/frågeställning

Att studera STAs kunskap om och potentiella utbildningsinsatser riktade mot läkemedelsbehandling av alkoholberoende.

Metod

Enkätstudie av drygt 100 STA i sjuhäradsområdet.

Förväntat resultat

Att kunskap om läkemedelsbehandling vid alkoholberoende är högre hos STA med erfarenhet av beroendevård samt att utbildningsinsatser specifikt inriktade mot beroende bedöms som effektivast.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Alcoholism
A primary, chronic disease with genetic, psychosocial, and environmental factors influencing its development and manifestations. The disease is often progressive and fatal. It is characterized by impaired control over drinking, preoccupation with the drug alcohol, use of alcohol despite adverse consequences, and distortions in thinking, most notably denial. Each of these symptoms may be continuous or periodic. (Morse & Flavin for the Joint Commission of the National Council on Alcoholism and Drug Dependence and the American Society of Addiction Medicine to Study the Definition and Criteria for the Diagnosis of Alcoholism: in JAMA 1992;268:1012-4)
Internship and Residency
Programs of training in medicine and medical specialties offered by hospitals for graduates of medicine to meet the requirements established by accrediting authorities.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Borås - Praktikertjänst AB - Brämhults Vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Anette Larsson
Fysioterapeut, Närhälsan Herrljunga rehabmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Sektionen för hälsa och rehabilitering

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Vgs bilaga

ST-läkares kunskaper om läkemedelsbehandling vid alkoholberoende – en enkätstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/270891