Faktorer som hindrar respektive underlättar för patienter med Diabetes Mellitus typ 2 att utföra fysisk träning
Project number : 270911
Created by: Max Evert, 2019-05-22
Last revised by: Max Evert, 2019-05-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-05-22
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Prevalensen av Diabetes Mellitus typ 2 (DMtyp2) ökar både globalt och i Sverige. Fysisk träning är viktigt både för att förebygga och behandla DMtyp2. Det innebär stora utmaningar för patienter med DMtyp2 att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar så som ökad mängd fysisk träning och det finns en stor variation mellan individer gällande vilka faktorer som motiverar patienter med DMtyp2 till regelbunden fysisk träning. Det har tidigare gjorts kvalitativa studier som berör DMtyp2 och fysisk träning men dessa studier är gjorda i andra länder och resultaten är ej med säkerhet applicerbara på den svenska populationen.

Syfte/frågeställning

Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som hindrar respektive underlättar för patienter med DMtyp2 att utföra regelbunden fysisk träning.

Metod

Studien är en kvalitativ intervjustudie där data kommer analyseras genom systematisk textkondensering så som den beskrivs av Kirsti Malterud.

Förväntat resultat

Liksom i tidigare studier förväntas resultatet visa en stor variation gällande vilka faktorer som påverkar utövandet av fysisk träning hos patienter med DMtyp2.

Faktorer som kan tänkas framträda som hindrande för regelbunden fysisk träning: tidsbrist, okunskap om fysisk tränings positiva effekter, ointresse för fysisk träning, fysiska hinder.

Faktorer som kan tänkas framträda som främjande för regelbunden fysisk träning: kunskap om fysisk tränings positiva effekter, intresse för fysisk träning, närhet till träningsanläggning (gym, simhall etcetera), stöd från familj och vänner.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Prevalensen av Diabetes Mellitus typ 2 (DMtyp2) ökar både globalt och i Sverige. Fysisk träning är viktigt både för att förebygga och behandla DMtyp2. Det innebär stora utmaningar för patienter med DMtyp2 att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar så som ökad mängd fysisk träning och det finns en stor variation mellan individer gällande vilka faktorer som motiverar patienter med DMtyp2 till regelbunden fysisk träning. Det har tidigare gjorts kvalitativa studier som berör DMtyp2 och fysisk träning men dessa studier är gjorda i andra länder och resultaten är ej med säkerhet applicerbara på den svenska populationen.

Syfte/frågeställning

Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som hindrar respektive underlättar för patienter med DMtyp2 att utföra regelbunden fysisk träning.

Metod

Studien är en kvalitativ intervjustudie där data kommer analyseras genom systematisk textkondensering så som den beskrivs av Kirsti Malterud.

Förväntat resultat

Liksom i tidigare studier förväntas resultatet visa en stor variation gällande vilka faktorer som påverkar utövandet av fysisk träning hos patienter med DMtyp2.

Faktorer som kan tänkas framträda som hindrande för regelbunden fysisk träning: tidsbrist, okunskap om fysisk tränings positiva effekter, ointresse för fysisk träning, fysiska hinder.

Faktorer som kan tänkas framträda som främjande för regelbunden fysisk träning: kunskap om fysisk tränings positiva effekter, intresse för fysisk träning, närhet till träningsanläggning (gym, simhall etcetera), stöd från familj och vänner.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus, Type 2
A subclass of DIABETES MELLITUS that is not INSULIN-responsive or dependent (NIDDM). It is characterized initially by INSULIN RESISTANCE and HYPERINSULINEMIA; and eventually by GLUCOSE INTOLERANCE; HYPERGLYCEMIA; and overt diabetes. Type II diabetes mellitus is no longer considered a disease exclusively found in adults. Patients seldom develop KETOSIS but often exhibit OBESITY.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Mark - MS Strand AB - Sätila vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Maria Borland
Med Dr Leg fysioterapeut, Närhälsan Sörhaga rehabmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Göteborgs universitet

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

V.g. se bilaga. 

Faktorer som hindrar respektive underlättar för patienter med Diabetes Mellitus typ 2 att utföra fysisk träning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/270911