Läkares upplevelse av att arbeta med drop-in mottagning
Project number : 270961
Created by: Cristina Arnell, 2019-05-22
Last revised by: Cristina Arnell, 2019-05-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Det finns många sätt att jobba på en vårdcentral, en av de som har blivit vanligt förekommande är att ha "drop-in mottagningar" eller lätta akuta mottagningar. Läkarnas upplevelse om att jobba på detta sätt har inte studerats i tillräckligt hög utsträckning. Syfte: Allmänläkares upplevelse av att arbeta med drop inmottagning på vårdcentral. Metod: Individuella intervjuer med sex till åtta allmänläkare  Dataanalys sker med Systematisk textkondensering enligt Malterud.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Det finns många sätt att jobba på en vårdcentral, en av de som har blivit populart är att ha "drop-in mottagningar" eller lätt akuta mottagningar. Läkarnas upplevelse om att jobba på detta sätt har inte varit studierat tidigare. Därför kommer jag att intervjua sex till åtta allmämläkare kring deras erfarenhet om systemet. 

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Care Facilities, Manpower, and Services
The services provided in the delivery of health care, associated facilities in health care, and attendant manpower required or available.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Gråbo vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Läkares upplevelse av att arbeta med drop-in mottagning, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/270961