Påverkar antalet listade patienter på en vårdcentral patienternas upplevda nöjdhet? – En studie baserad på Nationell Patientenkät
Project number : 271081
Created by: Christian Zacharoff, 2019-05-25
Last revised by: Christian Zacharoff, 2019-05-25
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är bristfälligt studerat om faktorer på vårdcentralsnivå påverkar vårdcentralens patienters upplevelse av vården. Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett samband mellan antalet listade patienter på en vårdcentral och hur patienterna upplever kvaliteten på den vård som de fått på sin vårdcentral.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Det är bristfälligt studerat om faktorer på vårdcentralsnivå påverkar vårdcentralens patienters upplevelse av vården. Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett samband mellan antalet listade patienter på en vårdcentral och hur patienterna upplever kvaliteten på den vård som de fått på sin vårdcentral.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Patient Satisfaction
The degree to which the individual regards the health care service or product or the manner in which it is delivered by the provider as useful, effective, or beneficial.
Health Care Surveys
Statistical measures of utilization and other aspects of the provision of health care services including hospitalization and ambulatory care.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Lerum - Din sköterska på väg Sverige AB - Din vårdcentral i Lerum

Tutor

Lena Nordeman
Leg sjukgymnast, FoU-chef, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Påverkar antalet listade patienter på en vårdcentral patienternas upplevda nöjdhet? – En studie baserad på Nationell Patientenkät, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271081