Yoga som del i behandlingen av patienter med fibromyalgi – en ”scoping study”
Project number : 271161
Created by: Emelie Haagerup, 2019-05-28
Last revised by: Emelie Haagerup, 2019-05-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-05-28
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Fibromyalgi är ett syndrom som kännetecknas av en ökad generell smärta som en följd utav en störd smärtmodulering. För att få diagnosen fibromyalgi finns speciella fastställda kriterier som skall vara uppfyllda. Det är även vanligt förekommande att man har andra associerade symptom så som t.ex. sömnproblem eller domningar, men som inte finns med i diagnoskriterierna.  Behandlingsrekommendationerna innehåller information, KBT, medicinering och fysisk aktivitet (FA). Det är inte alltid patienten upplever att dessa behandlingar fungerar. Gällande FA är det speciellt pga. smärtupplevelsen kan öka även vid FA på lätt-måttlig intensitetsnivå. Därför vore det av stor nytta att kartlägga kompletterande behandlingsalternativ för patienter med fibromyalgi. Yoga som fysisk aktivitet ingår inte i dagens behandlingsrekommendationer, men har utövats och utvecklats under flera tusen år och spridit sig som träningsform över värden. Syftet med denna ”scoping study” är att kartlägga om det finns kunskap för huruvida yoga skulle kunna påverka smärtan och den fysiska funktionen för denna patientgrupp.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Fibromyalgi är ett syndrom som kännetecknas av en ökad generell smärta som en följd utav en störd smärtmodulering. För att få diagnosen fibromyalgi finns speciella fastställda kriterier som skall vara uppfyllda. Det är även vanligt förekommande att man har andra associerade symptom så som t.ex. sömnproblem eller domningar, men som inte finns med i diagnoskriterierna.  Behandlingsrekommendationerna innehåller information, KBT, medicinering och fysisk aktivitet (FA). Det är inte alltid patienten upplever att dessa behandlingar fungerar. Gällande FA är det speciellt pga. smärtupplevelsen kan öka även vid FA på lätt-måttlig intensitetsnivå. Därför vore det av stor nytta att kartlägga kompletterande behandlingsalternativ för patienter med fibromyalgi. Yoga som fysisk aktivitet ingår inte i dagens behandlingsrekommendationer, men har utövats och utvecklats under flera tusen år och spridit sig som träningsform över värden. Syftet med denna ”scoping study” är att kartlägga om det finns kunskap för huruvida yoga skulle kunna påverka smärtan och den fysiska funktionen för denna patientgrupp.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Yoga
A major orthodox system of Hindu philosophy based on Sankhya (metaphysical dualism) but differing from it in being theistic and characterized by the teaching of raja-yoga as a practical method of liberating the self. It includes a system of exercises for attaining bodily or mental control and well-being with liberation of the self and union with the universal spirit. (From Webster, 3d ed)
Fibromyalgia
A common nonarticular rheumatic syndrome characterized by myalgia and multiple points of focal muscle tenderness to palpation (trigger points). Muscle pain is typically aggravated by inactivity or exposure to cold. This condition is often associated with general symptoms, such as sleep disturbances, fatigue, stiffness, HEADACHES, and occasionally DEPRESSION. There is significant overlap between fibromyalgia and the chronic fatigue syndrome (FATIGUE SYNDROME, CHRONIC). Fibromyalgia may arise as a primary or secondary disease process. It is most frequent in females aged 20 to 50 years. (From Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1494-95)

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Mölndal - Läkargruppen Mölndalsbro KB - Läkargruppen Mölndalsbro workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Stefan Lundqvist
Leg fysioterapeut, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, FaR - fysisk aktivitet på recept

Yoga som del i behandlingen av patienter med fibromyalgi – en ”scoping study”, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271161