Kolhydratrestriktion, effektivt mot högt blodtryck. En scoping review.
Project number : 271181
Created by: Niklas Gärdefors, 2019-05-28
Last revised by: Niklas Gärdefors, 2019-05-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Högt blodtryck räknas idag som en folksjukdom och är ibland en del av det så kallade metabola syndromet. Vid all typ av behandling mot högt blodtryck ingår livsstilsåtgärder och kostrekommendationer. Flera dieter marknadsförs som effektiva mot högt blodtryck däribland kolhydratrestriktio. Det finns vetenskapligt belägg för att kolhydratrestriktio kan vara effektivt vid viktnedgång och typ 2 diabetes. Finns det även vetenskaplig grund för att rekommendera kolhydratrestriktion vid hypertoni?

Syfte

Finns något vetenskapligt stöd för att rekommendera kolhydratreducerad kost som del i behandling mot högt blodtryck?

Metod

Litteraturgenomgång av den forskning som finns kring metabola syndromet och kardiovaskulära riskfaktorer. Därefter plockas resultaten av effekten på blodtrycket och analyseras.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Högt blodtryck räknas idag som en folksjukdom och är ibland en del av det så kallade metabola syndromet. Vid all typ av behandling mot högt blodtryck ingår livsstilsåtgärder och kostrekommendationer. Flera dieter marknadsförs som effektiva mot högt blodtryck däribland kolhydratrestriktio. Det finns vetenskapligt belägg för att kolhydratrestriktio kan vara effektivt vid viktnedgång och typ 2 diabetes. Finns det även vetenskaplig grund för att rekommendera kolhydratrestriktion vid hypertoni?

Syfte

Finns något vetenskapligt stöd för att rekommendera kolhydratreducerad kost som del i behandling mot högt blodtryck?

Metod

Litteraturgenomgång av den forskning som finns kring metabola syndromet och kardiovaskulära riskfaktorer. Därefter plockas resultaten av effekten på blodtrycket och analyseras.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
checked Översikt (Review)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diet, Carbohydrate-Restricted
A diet that contains limited amounts of CARBOHYDRATES. This is in distinction to a regular DIET.
Metabolic Syndrome X
A cluster of metabolic risk factors for CARDIOVASCULAR DISEASES and TYPE 2 DIABETES MELLITUS. The major components of metabolic syndrome X include excess ABDOMINAL FAT; atherogenic DYSLIPIDEMIA; HYPERTENSION; HYPERGLYCEMIA; INSULIN RESISTANCE; a proinflammatory state; and a prothrombotic (THROMBOSIS) state. (from AHA/NHLBI/ADA Conference Proceedings, Circulation 2004; 109:551-556)
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Vårdcentraler - Göteborg - Västerledens vårdcentral AB - Västerleden Vårdcentral och BVC - Majorna workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Andrea Mikkelsen
Med dr, leg. Dietist, specialist folkhälsa/Barnhälsovård och födoämnesöverkänslighet/pediatrik, Närhälsan Mölnlycke barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Partille barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Närhälsan Partille barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Kolhydratrestriktion, effektivt mot högt blodtryck. En scoping review., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/271181